တကယ္စြန္႕ဦးတီထြင္မွာလားကၽြန္ေတာ္တို႕မွာက ေငြေခ်းတာနဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႕ ရွာေဖြတဲ့ ေနရာမွာ လြဲမွားစြာ ေတြး ေခၚေနၾကတုန္းဘဲ။ လုပ္ငန္းတစ္ခု ႀကီးထြားလို႕ဖို႕အတြက္ ေငြအရင္းအႏွီး ပိုလိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမွာကေတာ့ သိန္း ၁၈၀၀ ေလာက္တတ္ႏိုင္တဲ့ သူက ေနရာခပ္ေကာင္းေကာင္းက ေျမညီထပ္ေလး၀ယ္ၿပီး အခန္း ငွားစားမယ္။ ေစ်းဆိုင္ေလး ဖြင့္စားမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဘဏ္အပ္ထားတယ္။ တျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေတာ္ေလး၀န္ေလးၾကတယ္။
ဒါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရာလဲမေရာက္၊ ကိုယ့္ေငြေတြကို တိုးပြားႏိုင္တဲ့ အေနအထားကိုလဲ ကန္႕သတ္ သလိုျဖစ္သြားတယ္။ (ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ တစ္ပိုင္းေပါ့) ဒီမွာေငြတတ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြရဲ႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားက မွားယြင္းေနတုန္း ဘဲ လို႕ျမင္တယ္။ တစ္ခု ေတာ့ရွိတယ္ အျမတ္မ်ားမ်ားလိုခ်င္တယ္ဆို အရင္းရွံဳးသြားမွာကိုလဲ ေတြးေၾကာက္ေနဖို႕မသင့္ေတာ္ဘူး။ ငါးပြတ္ရာ ငါးစာခ်ေနတဲ့ ေစ်းကြက္က ဘယ္ေတာ့မွ မတည္ၿမဲႏိုင္ဘူး။ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ရဲရဲ တင္းတင္း တကယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီး အလုပ္လုပ္လို႕ မေအာင္ျမင္သြား တဲ့ သူ ျမန္မာျပည္မွာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ေတြ ပိုႀကီးထြားႏိုင္ဖို႕ေတာ့ တရားမွ်တ မႈရွိတဲ့ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ အခုထက္ ေပးဖို႕လို ေသးတယ္။


ကမၻာမွာ အခ်မ္းသာဆံုး ဆုိတဲ့ လူေတြ အကုန္လံုးနီးပါးက ေခ်းေငြနဲ႕စတင္လုပ္ကိုင္တာ ဒါမွမဟုတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၾကတာ ေတြဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ တကယ့္ကို အဓိက က်တယ္ ဆိုတာ အားလံုးလက္ခံနားလည္ထားၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္သားအင္အားရဲ႕ ၈၀% ေက်ာ္ကို အလုပ္ေပးထားႏိုင္ တာ အေသးစားနဲ႕အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြဆိုတာ ေတာ့သိပ္သေဘာမေပါက္ရွာဘူး။ ဒီအေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႕ေခ်းေငြလိုတယ္ ဆိုတာ ေျပာေနစရာေတာင္မလိုေတာ့ဘူး။
ေစ်းကြက္ကို ႀကိဳျမင္ႏိုင္ဖို႕က လူတိုင္းအတြက္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စြန္႕ဦးသမားေတြ အကုန္လံုးမွာေတာ့ ေစ်းကြက္ကို ႀကိဳၾကည့္ေလ့ရွိၾကတယ္။ ေစ်းကြက္ ကိုျမင္လာတဲ့အခါမွာ ေငြေၾကးစီးဆင္း မႈအတြက္ စြန္႕ဦးတီထြင္သူေတြ ကို အဓိက ေမာင္းႏွင္မွာကေတာ့ ေခ်းေငြ ဒါမွမဟုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံသူေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါက ျမန္မာျပည္အေနအထားမွာ လက္ေတြ႕က်ဖို႕ပိုလိုအပ္တယ္၊ ပိုမွန္တယ္။ စိတ္ကူးေကာင္းေကာင္း တစ္ခုရွိေနယံုနဲ႕ ထုတ္ကုန္ တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႕ ျမန္မာျပည္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး လက္၀င္ေနေသးတယ္။
စားသံုးသူအသစ္ ေစ်းကြက္အသစ္အတြက္ လုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိတာက လုပ္ငန္းႀကီးေတြထက္ စြန္႕ဦးသမားေတြက စေလ့ ရွိတာ ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြက ဒါမ်ိဳးမလုပ္ဘူးလို႕မဆိုလိုဘူး။ သို႕ေသာ္လည္း စြန္႕ဦးသမားေတြ အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိေသးတဲ့ ေစ်းကြက္ကသာလွ်င္ သူ႕အတြက္ အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ စြန္႕စြန္႕စားစားနဲ႕ေပၚဦးေပၚဖ်ားမွာ ကိုယ္က ဦးေအာင္သြားဖို႕လိုအပ္တယ္။
ကိုယ္ေအာင္ျမင္လာတဲ့ေစ်းကြက္ကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ နဲ႕ပိုၿပီးယွဥ္ႏိုင္ဖို႕လုပ္ငန္းႀကီးထြားလာ ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ဖို႕အတြက္ ခုဏက ေျပာတဲ့ ေခ်းေငြေတြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ လုိအပ္မယ္။ ေနာက္ကလိုက္လာ မွာကေတာ့ စီမံခန္႕ခြဲမႈေပါ့။ စြန္႕ဦးေတြ အတြက္ ျပသနာတစ္ရပ္ကေတာ့ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈနဲ႕စီမံခန္႕ခြဲမႈကို အားနည္း ၾကတဲ့အခ်က္ေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ လတ္တေလာေအာင္ျမင္မႈက ခိုင္မာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမဟုတ္ဘူးဆိုတာ နားလည္ ထားဖို႕ေတာ့လိုတယ္။
မိရိုးဖလာ ဓေလ့ျဖစ္တဲ့ ေၾကြးယူတာ မေကာင္းဘူး။ စပ္တူလုပ္တာ အလုပ္ရွဳပ္တယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးေတြ ကိုအျမစ္ကေန လွန္ပစ္ဖို႕လိုတယ္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အရာမွန္သမွ်ကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမယ္။ စပ္တူလုပ္တယ္ဆိုတာ ပိုၿပီးႀကီးထြားလာေအာင္လုပ္ဖို႕ဆိုတဲ့ အျမင္ရွိသင့္တယ္။ ဒီအတြက္ အေျခခံက်တဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႕ပညာေရး ရွိဖို႕အ ေရးပါတယ္။
ႏိုင္ငံတစ္ကာစီးပြားေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ၁၀၀ ရွိရင္ ၁၀၀ လံုးကိုထုတ္ရင္းလိုက္တာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီ ၁၀၀ ကို ဘဏ္က ေနေခ်းၿပီး ဒါမွမဟုတ္ အစုရွယ္ယာေရာင္းၿပီး ဘယ္ႏွစ္အပိုင္းအျခားမွာ ျပန္ဆပ္ႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ဆို အျမတ္ေငြ စထြက္လာမလဲ ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာ အတြက္အခ်က္နဲ႕သြားၾကတာ။ ဒီမွာက ရွိတာ အကုန္ရင္းေတာ့ တခုခု လြဲေခ်ာ္သြားရင္ ျပန္အဖတ္မဆည္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ရွိသမွ် အကုန္ခ်ရင္းလိုက္တာ စြန္႕ဦးမဟုတ္ေတာ့ဘူး စြန္႕စား ရတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္သြားၿပီး ေလာင္းကစားဆန္သြားမယ္။
အစိုးရပိုင္းကိုေထာက္ပံ့ပါဆုိတာထက္ အလုပ္လုပ္လို႕ပိုေကာင္းလာေအာင္ ဖန္တီးေပးပါလို႕ေျပာခ်င္တယ္။ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚတုန္းဆိုရင္ေတာ့ သၾကားမင္းဆင္းကယ္လဲ ဒီစီးပြားေရးက ေကာင္းလာမွာမဟုတ္ဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ သိန္း ၁ ေထာင္ေလာက္တန္တဲ့ ေနရာကို ၅ ေသာင္းေလာက္နဲ႕ ေပးပစ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးတာမ်ိဳးေတြ ရွိေနသမွ် ကာလ ပတ္လံုး စြန္႕ဦးဆိုတာ စာအုပ္ထဲမွာရွိေနဦးမွာဘဲ။ အတုအေယာင္ အမည္ခံ အခြင့္ထူးခံ လူေတြ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ဘာေတြညာေတြက စြန္႕ဦးသမား လူငယ္ေတြအတြက္ အတားအဆည္းတစ္ခုပါ။ ဒါကိုဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ တယ္လီကြန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေတာ့ အားလံုးက မ်က္စိက်စရာေစ်းကြက္ျဖစ္ေနတယ္။ Value add ၀န္ေဆာင္ မႈေတြအတြက္၊ မိုဘိုင္းေဆာ့၀ဲထုတ္လုပ္မႈေတြ အတြက္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြအတြက္ ဒီ ပလတ္ေဖာင္းက သိပ္ကို ဆြဲေဆာင္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအေနအထားမွာ ေအာ္ပေရတာေတြကလြဲလို႕က်န္တဲ့ သူေတြ ေမွ်ာ္ မွန္း ႏိုင္တဲ့ ေစ်းကြက္က ေဘာင္က်ဥ္းေသးတယ္။ ၾကားထဲက အျမတ္ထြတ္ေနတာက မီဒီယာ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူေတြေပါ့၊ vinyl ေတြ လက္ကမ္းစာရြက္ေတြ ေၾကာ္ျငာေတြ အတြက္ေတာ့ အေတာ္ေလး ျဖဳန္းအားတက္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီက႑ မွာ အလုပ္အကိုင္ေတြ အတြက္မ်ားမ်ားစားစားေပၚထြက္လာစရာလဲ သိပ္မရွိသလို တီထြင္ႀကံဆမႈလဲသိပ္မရွိလွဘူး။
ဒါေပမယ့္ မိုဘိုင္းေဆာ့၀ဲလ္က႑မွာေတာ့ အေတာ့္ကိုလွဳပ္လွဳပ္ရွားရွားနဲ႕ ပြဲဆူလာတယ္။ ဒါက နည္းပညာ စြန္႕ဦးတီထြင္ သူေတြ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဘဲ။ ေစ်းကြက္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္တာထက္ ေက်ာ္ၾကည့္တာ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္တယ္။ ဒီမွာ လတ္တေလာ ဘာလိုအပ္ေနလဲ ဘယ္လိုေရာင္းမွာလဲ ဘယ္ေလာက္အထိေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာရပ္တည္ေနႏိုင္မလဲ စသျဖင့္ေပါ့။ ဒီတစ္ခုမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ျမန္မာေစ်းကြက္ကို အမ်ား ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ေသးဘူးလို႕ထင္တယ္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါက ေစ်းကြက္အသစ္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအသစ္ေတြ အတြက္ ကစားကြင္းအသစ္ အားလံုးအသစ္ပါ။ စိတ္ရွိသေလာက္ႀကိဳးစားၾကည့္ႏိုင္တယ္။ အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႕ႀကီးထြားလာ တဲ့ နည္းပညာ လုပ္ငန္းေတြ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ထြက္ေပၚလာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တယ္။ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အခြင့္အေရး ေတြ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိလာဖို႕ႀကံဆဖို႕ လိုအပ္လာတယ္။
ဒါေပမယ့္လဲ အလုပ္အကိုင္ေတြ စတင္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ အခက္အခဲေတြရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတြက္ လတ္တေလာ အခြင့္အလမ္းေတြ မရွိရင္ေနပါ၊ အခြင့္အေရးေတြ မရရင္လဲေနပါ။ ဒါေတြကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးသူေတြကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ရွိေနဖို႕က အဓိကပါ။ စကားတစ္ခု မွတ္သားခဲ့ဘူးတယ္။ အခြင့္အေရးကိုလိုက္ရွာ၊ မေတြ႕ရင္ အဲဒီ အခြင့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီး ရမယ္တဲ့။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္ၾကမွာပါ။ တကယ့္စြန္႕ဦးသမားေတြ ေအာင္ျမင္ပါေစ။Comments

Popular Posts