Posts

Showing posts from 2012

Suggestions of Telecommunication Act(Draft)

Image
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းေပၚထြက္လာသည့္အတြက္ႀကိဳးစားပမ္း စားေဆာင္ရြက္ၾကေသာ သူအေပါင္းအား ေလးစားေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေခတ္မွီၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ နည္းတူ ျပဌာန္းသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ လူမႈေရး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး က႑မ်ားဘက္စံုျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႕အာမခံခ်က္ မ်ားေပးႏိုင္ဖို႕လိုအပ္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အရင္းအႏွီးမ်ား အတတ္ပညာမ်ား စီး၀င္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ား အရွိန္ျမင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ အေရးပါလွပါသည္။ ထိုသို႕အေရးပါလွသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာေစဖို႕ ခိုင္မာၿပီးေတာ္တည့္သည့္ ဥပေဒအကာအကြယ္မ်ားျဖင့္ အာမခံခ်က္မ်ားေပးႏိုင္မႈဟာလဲ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တြင္ရွိပါသည္။ Rule of Law ျဖစ္ေစဖို႕အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီၿပီး လူထုမွအလြယ္တကူနားလည္မႈ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ အာမခံခ်က္ႏွင့္ တေျပးညီဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားလဲ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ ထို႕အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တို႕သည္ ျပည္သူတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပ

For info of our R&D

About of “Idea Delta Lab” R&D and Data center What is Idea Delta Lab? Idea Delta Lab is a place of learning and sharing self opinions, experiences and idea. Technologies and job opportunities, new ideology and new advice, collected facts for self study, supporting chances for Entrepreneurs and youths who want to invent are in there. It has created to develop researching for inventions continuously. It is like Singapore Hub in other south East Asia countries. Open data and data management will be mainly served. How to work? Comfortable and relaxing environment, e-library and data center that have collected study guides and facts, 24 hours internet access, skilled practitioners training, weekly seminars, subject workshops, supporting devices for research and development, finding the supporting contacts for researching business, getting technological supporting by joining international Hubs and data centers. How to stand? Accomplishing team has setup and fund will be fou

August Events

Image
ဒီလအေစာပိုင္းေတြမွာေတာ့ Barcamp X ကို Myanmar ICT မွာက်င္းပခဲ့တယ္။ ကိုယ္တိုင္လဲ Organizer အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သလို သံုးရက္မွာေတာ့ ၂ ရက္တက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။  ဘာအေၾကာင္းမွ ေထြေထြထူးထူး၀င္မေဆြးေႏြးခဲ့ဘူး။ R&D လိုမ်ိဳး Hub ေတြ အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ ဆက္လက္တိုးတက္လာ ဖို႕ ေဆြးေႏြး တာမွာေတာ့ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ လလည္ပိုင္း ၁၉ ရက္ေန႕မွာေတာ့ မိုဘိုင္း Apps ေတြ ပိုၿပီးတိုးတက္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႕ workshop တစ္ခုကို အခက္အခဲေတြၾကားထဲက စီစဥ္ျဖစ္ ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ ပညာရွင္ေတြ ထင္သေလာက္မတက္ေရာက္လာခဲ့ဘဲ၊ ၀ါသနာရွင္နဲ႕ Developer အခ်ိဳ႕တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕လုပ္ေဆာင္ခ်င္တာေတြနဲ႕ လက္ရွိအေျခ အေန ေတြကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ အဓိကအခ်က္ေနနဲ႕ Apps store ေတြ ျဖစ္တည္လာတာ၊ ေနာက္တစ္ခုက စိတ္ခ်လံုၿခံဳတဲ့ payment နဲ႕ စားသံုးသူ အေလ့အထ ေတြ ကို မွ်ခ်ိန္ၿပီး တကယ္အလုပ္ျဖစ္မယ့္ အေနအထားေတြကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ R&D အေသးစားေလးေတြေပၚေပါက္လာေရးနဲ႕ လုပ္ငန္းေသးေတြစုစည္ၿပီး အမ်ား ပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တည္လာဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ workshop အေၾကာင္းရွင္းလင္းေနတာပါ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ ၅၉ ဦးရွိခဲ့ၿပီး စာနယ္ဇင္းက သူေတြလဲပါ၀င္ပါတယ္။ M

Come & join with us for brain storming

Image
Type your summary here. Type the rest of your post here.

Multi Culture on Tech Seminar

Image
Multi Culture on Tech seminar ကို ေမလ ၂၆ ရက္ေန႕၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွာက်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်င္းပမယ့္ေနရာကေတာ့ Myanmar Info-Tech room 205 မွာျဖစ္ၿပီး All day open seminar ျဖစ္ပါတယ္။ မူလရည္ရြယ္ထားတာေတာ့ Park Royal Hotel မွာျဖစ္ေပမယ့္ ေစ်းႏွဳန္းမ်ား ၃ ဆမကျမင့္တက္သြားတဲ့အတြက္ ေနရာ ေျပာင္းလဲက်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း အိုင္စီတီက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႕အတြက္ အခုလို နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာ ဆိုင္ရာ မွ်ေ၀တဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြလို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတာေတြကို အစဥ္တစိုက္ျပဳလုပ္သြားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ နည္းပညာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္ေစဖို႕အတြက္ ျပပြဲေတြ ေစ်းေရာင္းပြဲေတြ ကို ျပဳလုပ္ေနၾကသလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိက္တြန္းရရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ အခုလို ေဟာေျပာပြဲေတြ သင္တန္းေတြ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပတဲ့အခါ မွာလဲ ၀ိုင္း၀န္း ပံ့ ပိုး ေပးၾကဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ယခုေဟာေျပာပြဲရဲ႕အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အမွန္တကယ္အသံုး၀င္မယ့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုံၿခံဳ ေရးအျပင္ကိုယ့္ရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားတြက္ေရာ စီပြားေရးဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈလို

e-government ေကာင္းက်ိဳးနဲ႕ဆိုးက်ိဳး

e-Government ေကာင္းက်ဳိးမ်ား အခ်ိန္တုိ လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းကေတာ့ အေျခခံ အက်ဆုံးေသာ ေကာင္းက်ဳိး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။  တကယ္ေတာ့ ဒါဟာအစုိးရနဲ႔ ျပည္သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ျပည္သူ႔အတြက္ အစုိးရျဖစ္တာေၾကာင့္ အစိုးရအတြက္ ျပည္သူဆုိတာလဲ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူထု အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေနေစေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဟာ ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမႈကို ဦးတည္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို e-Government က႑မ်ဳိးစုံကေန တစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူထုႀကီးကို တုိက္႐ုိက္နဲ႔ ျမန္ျမန္ခ်ထား အသိေပးႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိပြင့္လင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးဟာ လူထုနဲ႔အစုိးရၾကားမွာ ႀကီးမားတဲ့ ယုံၾကည္မႈကုိ ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ဒီအျပင္လည္း ဒီလိုေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ကမ႓ာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အစုိးရသတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝရာ ဌာနႀကီးအျဖစ္လည္း ျဖစ္ေနမွာျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔အစုိးရ ဘာေတြလုပ္တယ္ ဆုိတာကို ေနရာစုံကေန အခ်ိန္မေရြး သိရွိေနႏုိင္ၿပီး ကမ႓ာအႏွံ႔က မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြကုိ အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနခြင့္လည္း ရရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ေပၚလစီမ

MIDO

Image
ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ျမန္မာ့အိုင္စီတီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕(Myanmar ICT Developing Organization-MIDO) အဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့အေနနဲ႕ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမွာ စာနယ္ဇင္းေတြနဲ႕လဲမိတ္ဆက္၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္လိုသူမ်ားနဲ႕လဲ မိတ္ဆက္တဲ့ အေနနဲ႕ပြဲတစ္ခုက်င္းပခဲ့တယ္။ အေသးစိတ္ကို www.myanmarido.org  မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုရည္ရြယ္ခ်က္က ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႕ တည္ေဆာက္ရာမွာ  အိုင္စီတီ အခန္းက႑ ပိုမိုပြင့္လင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ပါဘဲ။

ဖိတ္စာ(၂)

Image
ဖိတ္ထားတဲ့ေန႕ေတြမွာ အဲဒီေနရာေတြမွာရွိပါမယ္။

ဖိတ္စာ(၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ လူမ်ားအားလံုးအတြက္ အင္တာနက္၏ အခန္းက႑ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Internet Society Myanmar Chapter ကို ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ Chapter ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားသို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတိုင္း တက္ေရာက္ ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ က်င္းပမည့္ေနရာ – ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – နံနက္ ၁၀း၃၀နာရီ Internet Society Myanmar Chapter (ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔) R.S.V.P. ဖုန္း ၀၁-၆၅၂၂၇၆

Happy Myanmar New Year

အားလံုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအေပါင္း၊ ကမၻာေပၚမွရွိၾကတဲ့ သက္ရွိအေပါင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး အားလံုး ျမန္မာ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ သႀကၤန္ခ်ိန္ခါမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာနဲ႕ ရွိၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႕သပါတ ယ္။ ႏွစ္သစ္မွာရႊင္လမ္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။

လွ်ပ္စစ္ကား (၆)

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္းအခ်က္မ်ား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္းကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဘတၳရီလွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ISO-6469 ျဖစ္ပါ တယ္။ ၄င္းစိတ္ခ်ရမႈကို အခ်က္၃ ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတာက -    စြမ္းရည္သိမ္းဆည္းမႈ ျမင့္မားျခင္း ( ဥပမာ- ဘတၳရီ ) -    ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ Function မ်ားေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ အမွားအယြင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း -    လူမ်ားကိုလည္း လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစျခင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ အတြင္းပိုင္းတြင္ရွိေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ား မထင္မွတ္ပဲေရာယွက္ သြားျခင္းႏွင့္vottageျမင့္မားျခင္းက အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ တခါတရံမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မီးေလာင္ ကၽြမ္းေစႏုိင္ေသာ ေလာင္စာမ်ားတင္ထားသည့္ ဓါတ္ဆီ၊ဒီဇယ္ယာဥ္မ်ားထက္ အႏၱရာယ္ပိုသည္ျဖစ္ေစ နည္းသည္ျဖစ္ေစဘယ္မွာ မွမရႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွ ရရွိေစႏုိင္ပါတယ္။ ယာဥ္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကို အစီစဥ္စနစ္တက်ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ ၾကာရွည္ခံရန္အလို႔ငွာ ထုထည္ႀကီးမားမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ မွာမ်ားစြာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ္လည္း ဓါတ္ဆီယာဥ္မ်ား၏ အတြင္

Manage to Human power

ခုတေလာ စီမံခန္႕ခြဲမႈအမွားေတြကို ဆင္ျခင္ေနမိတာနဲ႕ ကိုမိုးလွိဳင္ည ေရးခဲ့တဲ့ တခ်ိန္က jbiznaz.com မွာေဖာ္ျပဖူးခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၿပီးအမွတ္ရေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျခားသူေတြကို ျပန္မွ်ေ၀တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕jbiznaz.com ကေတာ့ ဓနရွင္အေမရိကန္စ နက္နဲ႕ပိတ္ဆို႕ ခံရၿပီးပ်က္ပ်ယ္ သြားပါၿပီ။ ကိုမိုးႀကီးရဲ႕စီမံခန္႕ခြဲမႈ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေနမိပါတယ္။ လူကိုစီမံခန္႕ခြဲျခင္း လူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ ဘ၀ေတြမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္..။ တေန႔ခ်င္း စီမံမႈေတြကေန တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္နဲ႔ တစ္ဘ၀လုံးအတြက္ပါ စီမံခန္႔ခြဲေနရတာပါ…။ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အမ်ိဳးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ရုပ္၀ထၲဳကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ ေငြေၾကးကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ အခ်ိန္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခားစတာေတြ ရွိပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ လူစြမ္းအား အရင္းျမစ္ရဲ႕ အသုံး၀င္ပုံ ပညာလုပ္သားေတြရဲ႕ အေရးပါမႈေတြ အျပင္လူဆုိတဲ့ အရင္းအႏွီး တစ္ရပ္ဆုိတဲ့ အေရးပါမႈကုိ လက္ခံလာၾကတဲ့အတြက္ လူကိုစီမံခန္႔ခြဲမႈက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေရး ေသာ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။ Management for Human Management is very important for everyday life. Management is for a day to a m

My choice Asus transformer Prime

Image
ဒီေခတ္ထဲမွာ သြားသြားလာလာနဲ႕ အလုပ္ေတြလုပ္တဲ့အခါ ေပါ့ပါးၿပီးစြမ္းေဆာင္ရည္လဲျမင့္ စတိုင္လဲက် အမယ္စံုလဲသံုးႏိုင္တဲ့ Digital device တစ္ခုေလာက္ေတာ့ လိုခ်င္ တာအမွန္ဘဲ။ နည္းပညာေတြကလဲ တေန႕တေန႕အေျပာင္းအလဲျမန္တယ္မဟုတ္လား။ လိုက္လို႕မမွီႏိုင္တဲ့ နည္းပညာနဲ႕ေစ်းႏွဳန္းေတြက ကိုယ့္အတြက္ အကန္႕အသတ္ ေတာ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိနဲ႕ရွာေဖြေလေတြ႕ရွိေလ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ေစ်းႏွဳန္းေရာ အရည္အေသြးဘက္ပါ မွ်ၾကည့္႔ရေတာ့ အခု Asus ေလးေတြ႕တယ္။ အရင္ကေတာ့ Asus ရဲ႕ Eee PC ေတြ တုန္းကတည္းက သိပ္ၿပီး စိတ္၀င္စားမႈမရွိခဲ့ဘူး။ ေသးေပမယ့္ စိတ္တိုင္းမက်ဘူး။ အခု Tablet ေခတ္ကိုေရာက္လာေတာ့ သူ႕ရဲ႕အားထုတ္မႈက သိပ္ေကာင္းသြားတယ္။ ရွည္ၾကာတဲ့ Battery life နဲ႕ တျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တဲ့ Hardware ပိုင္းက ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းတယ္။ Core i7 ေလာက္နီးနီး သံုးႏိုင္တဲ့ Quad-core သံုးထားတဲ့ ပထမဦးဆံုး Tablet လဲျဖစ္သလို သူ႕မွာပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက ဒီဇိုင္းပိုင္းနဲ႕မွ်ေအာင္ကို ေကာင္းလြန္းေနတယ္။ ပါးတယ္ 8.3 mm ဘဲရွိတယ္။ ေပါ့တယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တယ္။ စတုိင္က်တယ္။ ဘက္စံုသံုးဖို႕အဆင္ေျပတယ္။ ဒါက Asus ရဲ႕ Transformer Prime ပါ။ Android 3.2 Hondycomb သံုးထ

ၿပီးခဲ့တဲ့လ

Image
စက္တင္ဘာလမွာ ေထြေထြ ထူးထူးမရွိလွေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ေလာက္တုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျပန္သတိရမိတယ္။ ေျပးၾကလႊားၾက။ ေပ်ာ္ၾကပါးၾက။ ဒီႏွစ္ေတာ့ စက္တင္ဘာ ၂၃- ၂၄ ရက္ေန႕ေတြက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Town Hall meeting လို႕ေခၚတဲ့ media စကာ၀ိုင္းကိုေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီပြဲကို SEPA ကစီစဥ္တာျဖစ္ၿပီး တကယ္တန္းက်ေတာ့ မီဒီယာသမားေတြ ေရာက္ မလာတာ ဆိုးတယ္။ လာၿပီးေဆြးေႏြးတဲ့သူေတြက ဦးသီဟေစာ တို႕လို႕ press council ကသူေတြပါသလို Indonesia, Philippine, Thailand, တို႕က အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ ၀ါရင့္ မီဒီယာ သမားေတြက သူတို႕ အေျခအေနေတြနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာအသိုင္းအ၀ိုင္း ေပၚထြက္ လာေစဖို႕အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ တကယ့္ကိုနားေထာင္လို႕ေကာင္း ပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳလဲရတာေပါ့။ တကယ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ press council လိုအပ္သလား။ Media law ကဘယ္အတြက္လဲ။ ပံုႏွိပ္အတြက္ဘဲလား။ Online နဲ႕  ရုပ္သံေတြ အတြက္ ပါ ၀င္သလား။ သတင္းသမားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကဘာလဲ။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက media law နဲ႕မပတ္သတ္ဘဲ labor law နဲ႕သက္ဆိုင္ေနတာေတြလဲရွိတယ္။ ကိုယ္မေတြးမိေသးတဲ့ မျမင္မိေသး တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ျပည္တြင္းက 7days news နဲ

Barcamp Yangon 2012

Image
ဖြင့္ပြဲအမွတ္တရ barcamp Yangon ေတာ့ၿပီးသြားျပန္ပါၿပီ။ တက္မညီလက္မညီဘဲျဖစ္ျဖစ္ တက္ညီလက္ညီဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္တဲ့ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္က အလြန္ဘဲထူးျခားပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႕စတင္လာခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘားကမ္းမွာလဲ အေျပာင္းအလဲေတြ ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ ပါဘဲ။ အန္တီေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ပြဲကို တက္ေရာက္ခ်ီးျမင့္ေပးခဲ့တာ အျပင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက တရား၀င္ ပံ့ပိုးသူအျဖစ္ပါ၀င္လာတာကလဲ အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈပါဘဲ။ အရင္က ဘားကမ့္ကို ဖုတ္ေလတဲ့ငါးပိ ရွိတယ္လို႕မထင္ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူႀကီးမင္းမ်ားလဲ တက္ေရာက္လာခဲ့သလို စပြန္ဆာ ေတြလဲ အမ်ားအျပားတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဟာေျပာမယ့္အခန္းေတြကိုလဲ ၁၈ ခန္းအထိဖြင့္လွစ္ေပးထားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္သလို ျမန္မာအင္ဖိုတက္(Myanmar Info-Tech) ကလဲ အခန္းမ်ားအတြက္ စပြန္ဆာေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါက IT sector အတြင္း ပထမဆံုး ေျပာင္းလဲမႈပါ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ဦးဆံုးေသာ ျမန္မာ့အိုင္တီေလာက အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပါတယ္။ ပိုၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ သလို ပိုမိုနက္ရွိဳင္းတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အိုင္တီေ

3th barcamp Yangon

Tomorrow, the barcamp Yangon will start again. The Yangon barcamp is the very first time in Myanmar. This time is 3th time on Yangon. I’m really hoped our barcamp will just like old time. Have a success, have hot topics and have a powerful in town. Let meet barcamp within 24 hour. Warmly welcome.

လွ်ပ္စစ္ကား (၅)

Image
အျမန္ႏႈန္းျမင့္လာျခင္းႏွင့္ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံ             လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာေတြက ျမင့္မားေသာစြမ္းရည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္တို႔၏အခ်ိဳးတို႔ကို ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ၿပီး ေမာ္တာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ဘတၳရီကိုလည္း ပံုစံေရးဆြဲႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ေတြမွာ 15KWႏွင့္ ၄င္းေအာက္ အနည္းငယ္က်ဆင္းေသာ ေသးငယ္သည့္ေမာ္တာမ်ားရွိေသာ္လည္း အရည္အေသြးျမင့္အျမန္ႏႈန္းျမွင့္တင္ျခင္းရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားမွာႀကီးမားေသာ ေမာ္တာမ်ားရွိၿပီး ေရြ႕လ်ားမႈႏႈန္းျမင့္မားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ အျမန္ႏႈန္းနိမ့္သြားခဲ့လွ်င္လည္း အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းယာဥ္မ်ားနည္းတူ အျမန္ႏႈန္းျပန္လည္ ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။ အျခားစိတ္၀င္စားစရာေကာင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ေမာ္တာမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ သလိုအျမန္ႏႈန္းျမွင့္လို႔ရေသာ ဘတၳရီျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွာ ေမာ္တာမွကားဘီးသို႔ တိုက္ရိုက္အစီစဥ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ျခင္းက ရရွိလာမည့္စြမ္းအင္ကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ ေမာ္တာမ်ားကဘီးမ်ားကို ဘရိတ္အတြက္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။ တခါတရံမွာ ေမာ္တာမ်ားကို Wisphering Wheel ကဲ့သို႔ ဒီဇိုင္းမ်ား၏မ်က္ႏွာျပင္တြင္ တိုက္ရိုက္ တပ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္

At the moment

Image
At BarcampYangon 2013 Meeting6 At BarcampYangon 2013 Meeting6 Software industry developing meeting discussing who some attend to Telecommunication Act Draft Law meeting data virtualization workshop at Yanogn The local IT people hang out with Tony Wasserman of Carnegie Mellon University. Just some movement on during this Nov and Dev 2012. Bye Bye 2012……

IT Business Plan Contest 2012

Image
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ IT Business plan ၿပိဳင္ပြဲကို ဒီေန႕သြားျဖစ္တယ္။ ဒါက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္တယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ လက္ေတြ႕နဲ႕ကြာဟတဲ့ အိုင္ဒီယာေတြအမ်ားအျပားျဖစ္ေနတယ္။ ၂၆ ခု၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ တဲ့အထဲက ပဏာမ ၁၅ ခုၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးဇကာတင္ ၁၀ ခုေရြးၿပီးဒီေန႕ျပတယ္။ ရန္ကုန္က ၅ ခုနဲ႕ မန္းက ၅ ခု။ ဒါက မွ်တပါတယ္။ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အစီအစဥ္ေတြထဲက ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ plan ကို ပထမေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ထပ္တူျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲက ဒုတိယ ရတဲ့ easy ticket ဆိုတာကိုသေဘာမက်ဘူး။ တတိယျဖစ္တဲ့ Mobile wallet က ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတယ္။ ပထမရသြားတဲ့ ဟာကေတာ့ အရင္းအႏွီးအနည္းဆံုးနဲ႕ လက္ေတြ႕အက်ဆံုးဘဲ။ သူက ျမန္မာ စာကို လက္နဲ႕ေရးတာျဖစ္ျဖစ္ pen နဲ႕ေရးတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ touch ျဖစ္တဲ့ smart phone ေတြမွာသံုးလို႕ရတယ္။ SMS ပို႕လို႕ရတယ္။ email ပို႕လို႕ရမယ္။ ဒါက မထြက္လာေသးေပမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ကို ပထမေပးတာ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ အားလံုးထဲမွာေတာ့အေကာင္းဆံုးေပါ့။ တျခားဟာေတြက အရင္းအႏွီးေငြေတြေဒၚလာ သိန္း နဲ႕ သန္းနဲ႕ခ်ီေနတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ cloud service ေတြပါတယ္။ ဒါေတြကအရင္းမ်ားတယ္။ သူမ်ားနဲ႕ယဥ္ရင္ ဘယ္လိုမွအလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တယ္။ ဒါေၾကာင