Posts

Showing posts from 2011

ယဥ္နဲ႕လမ္း စည္းနဲ႕ကမ္း

၁။ တေန႕က ဇ၀နစီးတီးမတ္ကေန အိမ္ျပန္ေတာ့ဆိုက္ကားငွားစီးလာတယ္။ လမ္းျပင္ေနေတာ့လမ္းၾကပ္ေနတဲ့အခါ ဒီအစီအစဥ္က အျမန္ဆံုးအိမ္ေရာက္တယ္။ လမ္းေကာင္းသြားရင္ေတာ့ ဇြတ္သရမ္းေမာင္းေနတဲ့ ဘတ္စ္ကားေတြေၾကာင့္စီးရဲမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါနဲ႕ နံပတ္ျပားမတပ္ထားတဲ့ မတ္တူးကားသစ္တစီးက လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္းလာၿပီး ဆိုက္ကားနဲ႕မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ ေတာ့ ဖယ္မေပးရေကာင္းလားနဲ႕ လမ္းၾကပ္ၾကပ္ႀကီးထဲမွာကို ဆုိက္ကားသမားကို ဘုၾကည့္ၾကည့္သြားတယ္။ ဘယ္သူမွန္တာလဲ။ နံပတ္ျပားမတပ္ဘဲ ဒီယဥ္ေတြဟာ အမ်ားသူငွာသြားလာတဲ့လမ္းေတြမွာ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ရွိေနသလား။ မေတာ္တဆ ယဥ္တိုက္မႈျဖစ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုမွတ္သားအေရးယူႏိုင္မလဲ။ ၂။ လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးလိုလို ဆိုက္ကယ္လိုလိုဟာေတြ အမ်ားအျပားစီးနင္းလာၾကေတာ့ အမွန္တကယ္ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္ေတြကလဲ ေရာင္ေတာ္ျပန္နဲ႕ေရာလႊတ္ေနၾကလို႕ ညညဆို ဆိုက္ကယ္ သံေတြနားမခံႏိုင္ရတဲ့ၾကား မေန႕ကဘဲ အဲဒီဆိုက္ကယ္နဲ႕လွ်ပ္စစ္မ်ိဳးမစစ္စက္ဘီးတစီး တိုက္မိၾကေရာ၊ ဦးထုတ္ေတြလဲမေဆာင္းထားေတာ့ ထိပ္ေပါက္ေခါင္းကြဲနဲ႕ မေသကုန္ တာကံေကာင္းတယ္။ ဘယ္သူကမွားတာလဲ။ လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးဆိုက္ကယ္ေတြက တရား၀င္စီးနင္းခြင့္ရွိသလား၊ သူလဲလူေတြကိုတိုက္မိတဲ့အခါ ဒဏ္ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရေစႏိုင္ပါတယ္။ အဆ

How we perform e-Government privacy?

We must think about many kinds of ICT Management standards and, their practically performance and thinking are come from studying the developing countries. So it is better as for our country. We can success the studying by going on the way “using from learning and learning from using “. Especially, a IT security system is like a defense. There will be many fighting from all sides. Thus we must set up good technologies for security more and more than. This operation means doing to progress not only technologies but also the way to keep the facts. While our defense is the super, we need to transform it into attack. It means adding technologies to express and defeat the ID that is penetrating our security system. While we are drawing privacy software, strategy/tactics should be added in this drawing. The strategy/tactics is gotten by combination of new management form and technologies. As all base on these technologies, we can continue to think how we must defeat fighting. Some coun

လွ်ပ္စစ္ကား(၃)

ေစ်းႏွဳန္းဟာ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသလား အတြင္းပိုင္းအင္ဂ်င္ေလာင္ကၽြမ္းယာဥ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ျခင္း လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ား၏အဓိက ပန္းတိုင္ကေတာ့ ၄င္းတို႔၏ ကုန္က်စရိတ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ တို႔ကိုအတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းကားမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဓါတ္ဆီကားမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုျမင့္ပါတယ္။ အဓိကမူလ အေၾကာင္း ျပခ်က္မွာ ျမင့္မားေသာ ကားဘတၳရီေစ်းႏႈန္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိသွ်မွ၀ယ္ယူသူ မ်ားဟာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းပိုေပးခ်င္ပံုမရပါဘူး။ ၄င္းကေတာ့ ဓါတ္ဆီကားမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားသို႔ေျပာင္းလဲျခင္းကို တားျမစ္ရပ္တန္႔ေစခဲ့ပါတယ္။ Nielsen ၏ ေငြေၾကးသတင္းစာမွာေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၆၅%ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသား ၇၆% တို႔က ဓါတ္ဆီကားထက္ လွ်ပ္စစ္ကားကို ေစ်းႏႈန္းပိုေပး၍၀ယ္ရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ J.D Power and Associates ကလည္း ယာဥ္သံုးစြဲမႈဟာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတြင္း ကား၀ယ္သူဦးေရ၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေရနံဆီကားထက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာ လွ်ပ္စစ္ကာ

Subject of E-government

Management is a work necessary for any organization. A family has domestic management and a person must also have management. But this management was a talent, exact and clear management laws and subjects were used according to the organizations after the Second World War. With knowing that we can be able to get more perfect results by widely using management everywhere and whatever we do, the management as basic accounting is being used in plenty of roles and even human resource management.  By combination of high speed tech to the management of a government existing as normal management, we could reduce wasting time and cost. From hand writing to typing machine and then to typing by using computers are come to add in normal management. If paper and ink must be managed in hand writing filling system, we must manage the necessities for typing machine. When we come to used computer, we must manage software and hardware dealing with computers. We are still managing paper but useless

လွ်ပ္စစ္ကား(၂)

၁၈၉၀ မွ ၁၉၀၀ – အေစာပိုင္းကာလ အတြင္းပုိင္း ေလာင္ကၽြမ္းအင္ဂ်င္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈမရွိခင္ကတည္းက လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ အကြာအေ၀းကိုလည္း မွတ္သားထားခဲ့ၾကပါတယ္။ မွတ္သားထားတဲ့ ျမန္ႏႈန္းမွာ 100 km/h (62 mph) ျဖစ္ၿပီး ၁၈၉၉ မွာ Camille Jenatzy ၏ Jamais Contente လို႔ေခၚတဲ့ ဒံုးက်ည္သ႑န္ယာဥ္ဟာ အျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ 105.88 km/h (65.79 mph) အထိရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၀ မတိုင္ခင္မွာလည္း အရည္အေသြး ျပည့္ကားမ်ား သံုးစြဲျခင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားက ေရနံဆီကားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၈၉၆ မွာ စြမ္းအင္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ Hartford Electric Company က လွ်ပ္စစ္ကုန္တင္ကားမ်ားအတြက္ ဘတၳရီလဲလွယ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ပထမဆံုးလက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက General Electric Company (GVC) မွ ဘတၳရီမပါတဲ့ကားမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး လဲလွယ္အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဘတၳရီကိုေတာ့ Hartford Electric Company မွ၀ယ္ယူသံုးစြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ မ်ားက လွ်ပ္စစ္ကုန္တင္ကားမ်ား၏ သိုေလွာင္မႈ၊ ဆက္လက္တည္ၿမဲရန္အတြက္ လစဥ္ေၾကးႏွင့္ မိုင္ႏႈန္းတစ္မိုင္တိုင္း အတြက္ ေငြေ

လွ်ပ္စစ္ကား(၁)

Image
လွ်ပ္စစ္ကားဆိုတာ လွ်ပ္စစ္ကားေတြဟာ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ electric vehicle(EV) တစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာကို အသံုးျပဳ၍ သြားလာေနေသာ မည္သည့္ယာဥ္ကိုမဆို လွ်ပ္စစ္ယာဥ္လို႔ေခၚပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားကိုေတာ့ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳ၍ လမ္းေပၚမွာသြားလာေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားလို႔ဆိုပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားရဲ႕ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ ဟာ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ရမည့္ ဘတၳရီလို႔မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ အျခားေသာစြမ္းအင္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စြမ္းအင္ျဖည့္တင္းထားေသာ ေမာ္တာမ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္စြမ္းအင္ျဖည့္ႏိုင္ေသာ ေနေရာင္ျခည္သံုးကား ( solar car )၊ ဓါတ္ဆီသံုးမီးစက္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အေခေၾကးေငြေပးၿပီး ဘတၳရီကားျဖည့္ကာ အသံုးျပဳရေသာ လွ်ပ္စစ္ကားဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ရိုးစင္းၿပီးရွင္းလင္းေသာ ဘတၳရီသံုး လွ်ပ္စစ္ကားလို႔ ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ေနာက္တနည္းေျပာရရင္ လွ်ပ္စစ္ကားဆိုတာ ဘတၳရီကို ပလပ္ထိုးကာအားျဖည့္ၿပီး အသံုးျပဳရတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းကားမ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာမ်ားက အင္ဂ်င္ျဖင့္တြဲထားေသာ ကိရိယာ(ပန္ကာ) မ

How to control your employees’ using internet

Internet is being used in each business every time. In addition, social networking becomes to participate in not only business but also personal communication. So managers suppose that business can be shocking effect because of employees’ much amount of using social networking. Using social networking and internet extremely are expressed in this topic. How block these become a very strict problem for managers and business owners because there are not only advantages but also disadvantages. We can get advantages such as being able for our products and customers services, but business privacy, abilities and interesting of employees upon the business can be lost. We have known that every business from every country is reforming to limit using internet extremely and social sites make annoy the business. The condition suitable with the stuffs of our county is wanted to describe. That will become a way to limit the using internet. (1)Explain clearly We have to explain clearly that inte

10 things should be known by a person who wants to sell websites

1)Investigate the customer’s necessity We use to express the condition we want to sell. Actually, we shouldn’t do like this as soon as the customer come to us. The best listening to the customers what they want will help you much for your services. (2) Explain to your service It is need to introduce your services to the customers about how many kinds of services are there, services fees, some successful websites from yours and your business. Don’t forget that we can get the customer’s reliability and good conditions for future by doing like this. We must deal and introduce any customer with one way. Don’t think about the position of the customer. (3) Let customer to choose Firstly, let the customer to select from your services. It means that what the customer wants to in their imagination is main. It is time to listen to the customers: they want which packages, services. Don’t think amount of money customer will afford while we are listening to them. Give chance them to ch

5th Anniversary of MBS seminar

Image
This post is out of date I though, but the note for memories on my blog. Actually I’m not a blogger just now, because of my daily life is change not to same like pass year. This is my concern I think. Whatever I do now on right now on my blog post for share about our MBS. Everything is blog able! right? Ko Zaw Zaw Myo Lwin Topic: Why this seminar, vision and about MBS I explained MBS actions from beginning of MBS in early 2007 to now a day 2011, seminars, workshops, nargic donations and other nongovernmental donations and making technological improvements, and then future working duties of MBS were told. Ko Minn Yonn Thit Topic: Digital privacy Privacy securities that should be understood when we use internet by either our own computer or another were demonstrated. Very useful ways for not only pc but also mobile devices could be explained in this demonstration and software like Tor, ulterself , freedom and self-study information from online also. Finally

MBS 5 anniversary

Image

understanding to e-gov part-1

အမွန္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီအေၾကာင္းကို ဂ်ဳလိုင္ ၁ ရက္ေန႕က်ရင္ Park Royal မွာလုပ္မယ့္ workshop မွာ ေျပာမလို႔ပါ။ ေနာက္ေတာ့ စိတ္၀င္စားလာတာနဲ႕လက္စမသတ္ႏိုင္ေတာ့တာ တေၾကာင္း ၊ ဓိထက္ပိုၿပီး ထဲထဲ၀င္၀င္ သိခ်င္လာတာျဖစ္တာတေၾကာင္း၊ တျခား speaker ေတြကိုေနရာေပးခ်င္တာတေၾကာင္း စတဲ့အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ခုတေလာ ေနျပည္ေတာ္မွာ e-government နဲ႕ ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ျပန္စေတာ့မယ္ဆိုတာကို သိရတာနဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ အျမန္အဆန္စီးဆင္းေစခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႕ Internet Journal မွာေဖာ္ျပေပးဖို႕ ကိုေသာင္းစုၿငိမ္းကို စာပို႕ ေပးၿပီး editor ေတြတည္းျဖတ္ေပးႏိုင္ဖို႕ ပို႕ေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိေတာ့ ပို႕ထားတဲ့အထဲက အစိတ္အပိုင္းတခုကို အြန္လိုင္းမွာတင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတြလဲ ဆက္ေရးဖို႕ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ e-government အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း E-government ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို အင္တာနက္သို႕မဟုတ္ world wide web မွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူေတြ အတြက္ အစိုးရရဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးတယ္လို႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ E-government သိုမဟုတ္ electronic government ဆိုတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ျပည္သူလူထု အတြက္ အစိုးရနဲ႕ သ

ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕တစိတ္တပိုင္း

ကၽြန္ေတာ္အခုရက္ပိုင္းမွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တဦးနဲ႕ လုပ္ငန္းဦးတည္ခ်က္ အေၾကာင္းေျပာခဲ့ရရင္းဒီစာကိုကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္နဲ႕ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဦးတည္ခ်က္(Direction) ဆိုတာအဲဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚက ရည္မွန္းခ်က္လဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ Vision သာျဖစ္ပါတယ္။ Trend ဆိုတာကေတာ့လုပ္ငန္းပံုစံ တနည္းအားျဖင့္ style ျဖစ္ပါတယ္။ စကားလံုးေတြဟာတူမလိုနဲ႕မတူပါဘူး။ တိက်တဲ့အက်ိဳးသတ္ေရာက္တဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြရွိပါတယ္။ ရလဒ္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ကၽြန္ေတာ္ခံယူထားတဲ့လမ္းေၾကာင္းပံုစံက စီမံခန္႕ခြဲမႈ ပံုစံ တခုဟာခ်မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ေအာင္ျမင္တဲ့အေနအထားကိုတက္လွမ္းသြားႏိုင္ မယ္ဆိုတဲ့အ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႕ကၽြန္ေတာ္တို႕လုပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ အဓိကအားျဖင့္ အေပ်ာ့ ထည္လို႕ေျပာတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုတဲ့အခန္းက႑ဟာ ထိပ္တန္းေနရာမွာ ရွိလာပါတယ္။ လုပ္ငန္း တခုရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၿပီးခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွ ၿပီးသြားပါေစဆိုတဲ့ အေနအထားဟာ ေခတ္မမွီေတာ့ပါဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္ အတိုင္းသတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အရည္အေသြးအတိုင္းၿပီးေျမာက္မႈရွိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒါကို ရလဒ္ လို႕ေ

Ph.D

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းမ်ားတယ္ျမန္ပါတယ္။ မေန႕မွ ၁၀ ရက္ေန႕ရွိေသးတယ္ ၁၃ ရက္ေန႕ထြက္မယ့္ ဂ်ာနယ္ကို ဖတ္လို႕ရေနၿပီ။ ဘယ္တိုင္းျပည္မွာမွ မေတြ႕ႏိုင္ဘူး။ ဒီလိုသတင္းေတြ ေရွ႕ ကေနေျပးေနတာ :) အဲဒီဂ်ာနယ္မွာ အခုမွ ဆံုးသြားတဲ့ ဆရာ ပါရဂူရဲ႕ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို ဖတ္လိုက္ရတယ္။ အဲဒါကေလးကေတာ့ တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဆရာႀကီး ရဲ႕ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ နဲ႕ ကိုက္ၿပီး ပါလာတယ္။ အခုမွ ေရးတာလား အရင္ကတည္းကေရးဖူးတာလား ကၽြန္ေတာ္အတိအက်မသိေပမယ့္ ဒီေဆာင္းပါးေလးအတြက္ေတာ့ ဂ်ာနယ္ကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္က “သင္းၾကန္လား၊ သင္းဇာန္လား” တဲ့၊ အခု ျမန္မာသႀကၤန္အေၾကာင္းကို ရွင္းျပထားတာ။ ကၽြန္ေတာ္ တသက္လံုး သႀကၤန္ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ပါဠိ ကေနဆင္းသက္လာတဲ့ အေခၚအေ၀ၚ တခုလို႕ထင္လာခဲ့တာ အခုဖတ္ၿပီးမွ သကၠတ ဘာသာကေနဆင္းသက္လာတယ္ဆိုတာကို သိရတယ္။ သႀကၤန္အေလ့အထက ဟိႏၵဴေတြရဲ႕ အယူ၀ါဒက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ပြဲေတာ္ တခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ ၁၂ ရာသီပြဲကို မျပည့္ျပည့္ ေအာင္ျဖည့္ေပးခဲ့တဲ့ ေရွးလူႀကီးမ်ားကို ျပန္ျမင္ေယာင္ၾကည့္တယ္။  ျမန္မာ့သမိုင္းအဆက္ဆက္မွာ သႀကၤန္ပြဲကို အမ်ိဳးမ်ိဳးက်င္းပ လာခဲ့တာ ကိုလဲ ေလ့လာခဲ့မိတယ္။ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တဆက္ျဖစ္တဲ့ပ

ေဘာပြဲဆိုေဘာပဲ

ေဘာလံုးပြဲကို ကၽြန္ေတာ္ျမန္မာလူမ်ိဳးတေယာက္ပီပီေတာ္ေတာ္ေလး၀ါသနာပါ ရွိပါတယ္။ အရင္တုန္းကေလာက္ ေဘာလံုးပြဲေတြမၾကည့္ျဖစ္ေပမယ့္ မၾကာမၾကာ (အထူးသျဖင့္) ျပည္တြင္း အမွတ္ေပး ပြဲေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳပြဲေတြကို ကြင္းထဲအေရာက္လိုက္ၾကည့္တတ္ပါတယ္။ ေဘာလံုးပညာရပ္နဲ႕ အမ်ားႀကီး ေ၀းကြာတဲ့အတြက္ ပြဲၾကည့္သူသက္သက္အျဖစ္ ပရိတ္သတ္တဦးပီပီ အားေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္တယ္ ရွံဳးတယ္ဆိုတာအထူးသျဖင့္ မေ၀ဖန္ေတာ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြကေပးတဲ့ ရသကို ပြဲၾကည့္သူေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးသေဘာေပါက္နားလည္တတ္ ေနၾကပါၿပီ။ တကယ္က ေဘာလံုးအဆင့္အတန္းျမင့္မားဖို႕ဆိုတာ အဖက္ဖက္က ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ရမွာပါ။ နည္းျပေတြဘယ္ေလာက္ ေကာင္းတာဘဲငွားထားငွားထား ကြင္းထဲမွာ လက္ေတြ႕တကယ္ကန္ၾကမယ့္ အားကစား သမားေတြကလဲ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား လူရဲ႕ႏိုင္လိုစိတ္ျပင္းထန္မႈ၊ ေဘာလံုးကန္တဲ့ အသိပညာ အတတ္ပညာေတြရဲ႕ျပည့္၀စြာနားလည္အသံုးခ်ႏိုင္မႈေတြကလဲ အဓိကက်တဲ့အပိုင္းမွာပါ၀င္ ပါတယ္။ ေဘာလံုးအဆင့္အတန္းျမင့္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ စီးပြားေရးအရပါ၀င္လာတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြရွိလာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေဘာလံုးကစားတယ္ဆိုတာ အားကစားနည္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္တခုလိုျဖစ

အခုတေလာ

Image
အခုတေလာ ကိုယ့္ဘေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာေတာင္ေမ့ခ်င္ခ်င္ျဖစ္ေနတယ္။ ေရးခ်င္တာေတြကမ်ား။ အားတဲ့အခ်ိန္ေကာ္နက္ရွင္မေကာင္း၊ ေကာ္နက္ရွင္ေကာင္းေတာ့မအား။ စိတ္လဲခဏခဏတိုတတ္ ေနတယ္။ ဘာကိုအလိုမက်လဲကိုယ့္ကိုယ္ ကိုမစဥ္းစားတတ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အလုပ္ေတြက ထိေရာက္မႈမရွိ၊ ဖိစီးတာေတြမ်ားေနတယ္လို႕ယူဆတယ္။ တကယ္က ဘေလာက္ကိုေရာ ကိုယ့္အလုပ္ေတြ ကိုပါ အခုရွိရင္းစြဲထက္ ပိုၿပီး professional ဆန္ဆန္ တင္ျပခ်င္တယ္ လုပ္ကိုင္ခ်င္တယ္။ အခုတေလာ လူေတြနဲ႕ထိေတြ႕ဆက္ဆံရတဲ့လူမႈ၀န္းက်င္မွာ အဆိုးရြားဆံုးအႏၱရာယ္က မနာလိုတတ္တဲ့ အက်င့္ဆိုးဘဲဆိုတာ သိသိလာတယ္။ ျမန္မာဆန္တဲ့သူေတြနဲ႕ေတြ႕တာမ်ားလို႕ထင္တယ္။ အခုတေလာ စီးပြားေရးနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ အေတြးေတြ အမ်ားႀကီးထြက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တခုမွလက္ေတြ႕မဆန္ဘူး။ အေျဖတခုရလဒ္ထြက္ေအာင္ တြက္ခ်က္ၾကည့္တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ အရင္းအႏွီးဆိုတဲ့ အတားအဆီးႀကီးႀကီးမားမားတခုေပၚလာတယ္။ ကိုယ့္မွာလဲ မ်ားမ်ားစားစားရင္းႏွီးစရာမရွိဘူး။ ရွိရင္းစြဲ မွန္ကန္မႈနဲ႕ ရိုးသားမႈေလးမဆံုးရွံဳးေအာင္ က်ားကန္ေပးေနရတယ္။ ဒီအရင္းေပ်ာက္သြားရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲမြဲမယ္။ အခုတေလာ ငါမပါရင္လဲၿပီးပါတယ္ဆိုတာကို ပိုၿပီးလက္ေတြ႕က်က်က်င့္သံုးၾကည့္တယ္။ ပါရမီ ၁၀ ပါးအကုန္မရေပမယ့္ ဒီ

ေရမလိုက္ငါးမလိုက္

ေသာက္ေလေသာက္ေလ ငတ္မေျပတာမေန႕ကမွစခဲ့တာမဟုတ္ဘူး မိုးခါးေရေတြေတာင္ မိုးေခါင္ေရရွားလို႕ အေငြ႕ပ်ံေတာ့မယ္ သူလိုကိုယ္လိုၾကားထဲက ပုဆိုးၿခံဳထဲ လက္သီးမျပခ်င္ေတာ့။ နံငယ္ပိုင္းနဲ႕ လန္ခ်ားဆြဲ သီးစံုကုလားဟင္းေရာင္းတဲ့ ပု႑ားဘကြန္း စီးပြားေရးမွာ ေရခဲေရသည္ေတာင္ risk ရွိတယ္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအေပါင္းသရဖူေဆာင္းဖို႕ အၿပံဳးတုေတြဆင္ျမန္းတတ္ရတယ္၊ ဟုတ္လဲဟုတ္ မဟုတ္လဲဟုတ္ ဟုတ္ကဲ့နဲ႕ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေဖာေဖာသီသီသံုး ထမင္းတလုပ္ကို ၅ေထာင္တန္နဲ႕ေျမာက္စား ပိုက္ဆံထုတ္ေတြ တသီႀကီးေရာက္သြားမယ္တဲ့။ သက္ႀကီးစကားသက္ငယ္ မၾကားႏိုင္ဘူး လွိဳင္းလြန္ႀကိမ္ႏႈန္းေတြနဲ႕ထုတ္လႊတ္တဲ့ ဒီေခတ္မွာ ဖန္ခြက္တခြက္ကို အသံတိတ္ခြဲျပႏိုင္ခဲ့။ အက္ဒီဆင္ရဲ႕ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအတြက္ ကိုလံဘတ္ရဲ႕ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအတြက္ အလတ္ဇန္းနားဖလန္းမင္းရဲ႕ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအတြက္ ဘုရားသခင္မွာ မူပိုင္ခြင့္ရွိသလား။ IP knowledge အတြက္ ေရွ႕ေနေကာင္းေကာင္း ငွားထားဖို႕ဘဲလိုတဲ့ေခတ္ စာရြက္ေတြေပၚမွာ မင္တခ်က္စြန္းမသြားတာေတာင္ ေဒၚလာသန္းခ်ီၿပီး အရွံဳးအျမတ္ ထြက္သြားမယ့္ေခတ္ Ddos တိုက္ခံရဖို႕ ဘာမွ ကာကြယ္ထားႏိုင္စြမ္းမရွိေအာင္ ဟာလာဟင္းလင္းနဲ႕ေခတ္ anonymous po

Barcamp Yangon 2011 2nd press release

Barcamp Yagon 2011 The 2nd Press release ေလးစားအပ္ပါေသာ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား ျမန္မာကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္မ်ားအသင္း(MCPA) မွႀကီးမႈးက်င္းပၿပီး နည္းပညာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Barcamp Yangon အား Barcamp Yangon 2011 အမည္ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ ပါသည္။ Barcamp ဆိုသည္မွာ နည္းပညာတခုတည္းတြင္မဟုတ္ဘဲ ပညာေရးႏွင့္ အသိပညာတိုးတက္ျပန္႕ပြားေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏိုင္ေသာ ပြဲတခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ Barcamp မ်ားကို ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ တိုင္း က်င္ပျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေအာင္ ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Barcamp Yangon အတြက္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ Barcamp Yangon ႏွင့္မတူ ထူးျခားစြာ မည္သို႕စီစဥ္ထားရွိသည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ကူညီသူမ်ားအားမိတ္ဆက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ က်င္းပရျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား က်င္းပရန္စီစဥ္သည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ Media လူႀကီးမင္း

သူလိုကိုယ္လိုည

တကယ္က သူလိုကိုယ္လိုညပါဘဲ ႏႈတ္ခမ္းေတြနဲ႕အထိမ္းအမွတ္လုပ္ခဲ့တယ္ အခ်စ္မပါတဲ့ ေမတၱာသတ္သတ္ နဲ႔ ေဆြးေဆြးေလးနဲ႕ရီေ၀ေ၀ မ်က္၀န္းတစံုကိုစြဲလမ္း ေမွာင္ေနတဲ့ အထဲမွာမိုက္ သူရယ္ကိုယ္ရယ္စီးျခားတဲ့ ညမွာေတာ့ ငါ့ေလွလဲငါမထိုးျဖစ္ခဲ့ ငါ့ျမင္းလဲငါမစိုင္းျဖစ္ခဲ့ေတာ့ ဒါေပမယ့္ အဲဒီႏႈတ္ခမ္းပါးပါးေပၚကိုလြင့္ပ်ံ႕ ခိုးၾကည့္ေန႕ေတြနဲ႕ယဥ္ပါး တကယ္က သူလိုကိုယ္လိုညထဲမွာဘဲ။

သမိုင္းထဲကဘားကမ့္၊ဘားကမ့္ထဲကသမိုင္း

Image
ေခါင္းစဥ္ကို ဒီလိုေရးလိုက္တာ ဆရာျမသန္းတင့္ရဲ႕ သမိုင္းထဲက မႏၱေလးကို လိုက္တုသလိုျဖစ္သြားပါတယ္။ တကယ္က ေျပာစရာေတြျဖစ္လို႕ေျပာရေတာ့တာပါ။ ယေန႕ေခတ္မွာ မီဒီယာေတြရဲ႕ အခန္း က႑ဟာ စတုတၳမ႑ိဳင္လို႕ ေခၚရေလာက္ေအာင္ကို စြမ္းေဆာင္ရည္က အဖက္ဖက္ကတုိးတက္လာသလို ျပည္သူလူထုရဲ႕ နားနဲ႕မ်က္ေစ့ ေတြအျဖစ္ ႏိုင္းယွဥ္ႏိုင္တဲ့အေနအထားျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘားကမ့္ရန္ကုန္ Barcamp Yangon 2011 အတြက္ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားရဲ႕ ဘားကမ့္အေပၚမွာ လူထုစိတ္၀င္စားလာေအာင္ အားစိုက္ေပးၾကတဲ့ အတြက္ တကယ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆိုတာကိုေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီလို အခ်က္အလက္ေတြကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစဖို႕အားထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ေစတနာ အမွားအယြင္းေလးေတြလဲရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကိုေကာက္ႏႈတ္တင္ျပလိုေပမယ့္ ထေျပာေလာက္ေအာင္မွားယြင္းမႈမ်ိဳးႀကီးႀကီးမားမားမရွိေသးတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘားကမ့္ျဖစ္ေျမာက္ေရးမွာပါ၀င္သူေတြအေနနဲ႕ စာနယ္ဇင္း ဆရာမ်ားနဲ႕ အြန္လိုင္းမွတင္ျပေပးၾကသူေတြအတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္ အေျခအေနကိုေရာက္သြားမွာ ဆိုးတဲ့အတြက္ေရာ ဒီအတိုင္း ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ သမိုင္း၊ သမိုင္းဆိုတာ ရာဇ၀င္မဟုတ္ပါဘူး၊ ပံုျပ

Barcamp 2011 update

Barcamp Yangon 2011 ရဲ႕ အနီးကပ္ အစည္းေ၀းပြဲေတြကို ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေအာ္ဂႏိုက္ဇာမ်ားက စုစည္းၿပီး မၾကာမၾကာ က်င္းပျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားအရ Barcamp Yangon 2011 ရဲ႕ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႕ေလာက္မွာက်င္းပျဖစ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘားကမ့္ ရန္ကုန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈ sponsor ပိတ္ရက္က ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႕ညေန ၅ နာရီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတေခါက္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲမွာ ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ရဲ႕ စီစဥ္ထားရွိမႈေတြကို အေသးစိတ္ေျပာၾကားႏိုင္ေတာ့မွာ ပါ။ ေထာက္ပံ့ကူညီသူ စပြန္ဆာမ်ားအေၾကာင္း၊ ဘားကမ့္ပြဲအတြင္း တက္ ေရာက္ လာသူမ်ားအား ေပးအပ္မယ့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား။ အြန္လိုင္းကေနၿပီး register လုပ္ရမယ့္ အေၾကာင္းေတြနဲ႕ ပြဲအတြင္း စီစဥ္ထားရွိတဲ့ wireless ႏွင့္ အျခား နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္ ေတြကို တာ၀န္ရွိသူေတြက ရွင္းလင္းေျပာၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စီစဥ္ထားတဲ့ အေနအထားအရေတာ့ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားအျပင္ အသံလႊင့္ဌာနေတြျဖစ္တဲ့ FM လိုင္းေတြကိုပါ ဖိတ္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တခ်က္ထူးျခားတာကေတာ့ အြန္လိုင္း မွာ ေရးသားၾကတဲ့ web site ပိုင္ရွင္ေတြ Blogger ေတြကိုလဲ ဖိတ္ၾကားသြားမွာ ပါ။ အဲဒီတင္ဆက္မ