ကၽြန္ေတာ့္အျမင္

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ျပဌာန္းထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒေတြအရေရာ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳ ခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ အရေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ေတြရွိတယ္ဆိုတာကေတာ့ လံုး၀အေသအျခာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီး တဲ့ ရလဒ္အျဖစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႕မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရရွိသူေတြကို ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္တဲ့ သူတိုင္းဟာ အေျခခံဥပေဒအရ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ သူကို ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေလ်ာက္ေပးဖို႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ကဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး သက္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ ေတြနဲ႕အညီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႕ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္လဲျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္ သေဘာနဲ႕ေျပာတာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ကိုးကားၿပီးေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို သေဘာတူလက္ခံ ခဲ့ၾကတယ္ဆိုရင္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေရြးေကာက္ပြဲကိုလက္ခံရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ ေတြကိုလဲေလးစားလိုက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သို႕ပင္ျဖစ္ပါေစ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ႕တာ၀န္အရ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ မိမိတို႕ တာ၀န္ကိုေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ ပြဲ အႀကိဳကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာ ဟာ အေရးပါတဲ့ အေျခအေနမွာရွိပါတယ္။ ဒါကိုလဲ ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းစာေတြမွာ မၾကာခဏေဖာ္ျပတာကိုေတြ႕ပါတယ္။ သတင္းသမားေတြ အေနနဲ႕ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ျပည္သူလူထု သိသင့္သိထိုက္တဲ့သတင္း၊ သိဖို႕လိုအပ္တဲ့ သတင္းေတြကို တင္ျပရမွာျဖစ္သလို တင္ျပခြင့္လဲရရွိမွျဖစ္ပါမယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ဦးေဆာင္မယ့္သူေတြအေၾကာင္းသိသင့္ပါတယ္။ လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားရဲ႕ စာရိတၱကိုထင္ဟတ္မယ့္ သူ႕ရဲ႕ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ ကို သိသင့္ပါတယ္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီေတြရဲ႕ အေၾကာင္းနဲ႕ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြအေၾကာင္း၊ သူတို႕ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ အနာဂတ္အစီအစဥ္စတာ ေတြကို ျပည္သူလူထုက က်ယ္ က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သိဖို႕လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္မည့္ သူေတြကို ျပည္သူလူထုက အမွန္ကန္ဆံုးေရြးခ်ယ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ ခ်ိန္ဆႏိုင္မွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒဆိုတာ တည္ၿငိမ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္လာဖို႕ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ဖို႕ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းတဲ့ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါေစ၊ က်င့္သံုးတဲ့ သူေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈသည္က ဒီဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခုနဲ႕တခုရဲ႕ အေျခခံဥပေဒေတြဟာ လံုး၀မတူညီ ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၾကားဖူးပါတယ္။ “လူေတြက သူတို႕နဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ အစိုးရကို အၿမဲရရွိၾကတယ္” ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတြက္ ထိုက္တန္မႈတခု၊ သေဘာက တန္ဖိုးပါ။ ဒီမိုကေရ စီ ဆိုတဲ့ စကားလံုးသက္သက္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ဘယ္လိုအခြင့္အလမ္းမွ မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာလဲကၽြန္ေတာ္တို႕ သိၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ က်င့္သံုးသူေတြအတြက္သာ ထိုက္သင့္တဲ့ ရသင့္တဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကို ေရွာင္လြဲဖို႕ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ တန္ဖိုးရွိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လုပ္ သင့္ တာက တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

စည္းကမ္းျပည့္၀ၿပီး ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႕ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႕ အဓိက က်တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵအမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပမွာျဖစ္တယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အားလံုးသိထားၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္တဲ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ ရလဒ္အေပၚ ျပည္သူလူထု ေက်နပ္လက္ခံမႈ ဘယ္ ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မ်ိဳးဆက္တဆက္ေလာက္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႕အင္မတန္ ရင္းႏွီးေပမယ့္ ရင္းႏွီးသေလာက္ကို ဘယ္လို လဲ ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္ဆိုတာ သိရွိဖို႕ လဲ အဆမတန္ေ၀းပါတယ္။ ယေန႕အခ်ိန္ထိပါမွ မဲရံုထဲမွာ အမွန္ျခစ္ ေပးရမွာလား အမွားျခစ္ေပးရမွာလားဆိုတဲ့ အေျခခံက်တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဆႏၵမဲေပး သူ ေတြသိသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ဗဟုသုတေတြ ရရွိမႈအားနည္းေနလို႕မျဖစ္ပါဘူး။ မဲဆႏၵေပးလိုသူတေယာက္ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အရ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဒါကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သိဖို႕ေလ့လာ စံုစမ္းသင့္ သလို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကေနလဲ ဆက္လက္ျဖန္႕ေ၀ဖို႕ လိုပါတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားးမွ်တမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာက မဲေပးသူေတြတဦးျခင္းရဲ႕စိတ္ေက်နပ္ ႏွစ္ သိမ့္မႈလဲ လိုပါတယ္။ လူတဦးျခင္းစီဟာ မိမိေပးတဲ့ ဆႏၵမဲေပးရာမွာ လြတ္လပ္ရဲ႕လား တရားမွ်တရဲ႕လား ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကို သိရွိမႈအားနည္းပါတယ္။ ပါတီေတြရဲ႕ မူ၀ါဒဆိုင္ရာေတြကို လံုး၀မသိသေလာက္ပါဘဲ၊ ေနာက္ တခုက အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘယ္လိုဆႏၵမဲေပးရမယ္ဆိုတာ ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕မသိရေသးပါဘူး၊ ဒါေတြအတြက္ မီဒီယာေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႕လိုသလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရဖို႕ လဲလိုပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ နဲ႕မဆန္႕က်င္သမွ်၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို မဆန္႕က်င္သမွ် မီဒီယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ယခုထက္ပိုမို ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ခြင့္ရွိဖို႕လိုပါတယ္။ မီဒီယာ ဆိုတာ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ ဂ်ာနယ္ စတဲ့ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကသတင္းသမားတေယာက္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ေတြလဲ အျပည့္အ၀နားမလည္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံသားတဦးအေနနဲ႕ မိမိပတ္၀န္းက်င္ပို မိမိတတ္ ႏိုင္ သေလာက္စြမ္းပကားနဲ႕ အသိပညာေပးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရွိတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ တဦးတေယာက္အေနနဲ႕ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုႀကိဳဆိုပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ရရွိဖို႕အတြက္ ပထမဆံုးဟာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚဆံုးျဖတ္ခြင့္ရဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီထက္ပိုၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။

ရိုးသားပြင့္လင္းတဲ့ တည္ၿငိမ္တဲ့ တရားမွ်တတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအကူးအေျပာင္းျဖစ္လာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ဟာ ယံုၾကည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလ လဲျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈမရွိဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘယ္အရာကိုမွေရွ႕ဆက္ဖို႕မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွသည္သာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ယံုၾကည္ထားတဲ့ အေနအထားေတြကို စတင္ ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ အစဦးပိုင္းလို႕ထင္ျမင္ပါတယ္။ တစံုတရာကို ေရြ႕ေစဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ညီညာၾကဖို႕လိုပါတယ္။ လူမ်ား လို႕ ဤ ကေန ကၽြဲ ျဖစ္ရတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္ သာရကို ပ်က္ယြင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရွာင္လြဲမယ့္ အစား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း သင့္တယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ တညီတညာထဲမရင္ အေရြ႕ ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစမွာပါ။

အခုဆို မၾကာခင္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ပါတီေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြ၊ မူ၀ါဒေတြနဲ႕ အျခားသူတို႕ ျပည္သူလူထုကို ေျပာဆိုခ်င္တာေတြကို ရုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းေတြကေန ပါတီတခုခ်င္းစီအတြက္ ၁၅ မိနစ္စာ ပရိုဂရမ္ေတြ ခြင့္ျပဳေပးထားပါၿပီ။ အရင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွာတုန္းက ရခဲ့တဲ့အခ်ိန္က ၁၁ မိနစ္ပါ။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္နီးကပ္လာတာနဲ႕အမွ် လူထု အေနနဲ႕ ဘယ္လို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဘယ္လို ပါတီေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာ ပိုမိုသိျမင္လာဖို႕ အတြက္ မီဒီယာ က႑ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ပြင့္လင္းလာမႈအျဖစ္ ျမင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လဲ ကၽြန္ေတာ္ျပည္သူတေယာက္အေနနဲ႕ႀကိဳဆိုပါတယ္။ အဲဒီ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ဘာေတြ ေျပာမယ္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာေတာ့ မၾကာခင္သိရပါေတာ့မယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ မဲေပးရမယ့္ သူစာရင္းေတြလဲ ထုတ္ျပန္ၿပီးပါၿပီး ၊ တကယ္လို႕ ကိုယ္ဆႏၵမဲေပးရမယ့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ရံုးေတြမွာ ကိုယ့္နာမည္ မပါ၀င္ေသးဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခား ေသာေနရာေတြမွာ ကိုယ့္အမည္ ထပ္ေနတယ္ စတဲ့ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိရင္ အခုလ ၂၆ ရက္ေန႕မတိုင္ခင္ လာေရာက္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္တယ္လို႕ ညဘက္ေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ ရက္ကြက္ ေကာ္မရွင္ေတြက လိုက္ၿပီး ေၾက ျငာ  ပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႕လို တေနကုန္တေနခန္း မအားမလပ္သြားလာေနရတဲ့ သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး သတင္းေပးပို႕ခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ :)

ဒါ့အျပင္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအေနနဲ႕ဆႏၵမဲေရတြက္ တဲ့အခ်ိန္မွာေရာ ဆႏၵမဲ ေကာက္ခံေနခ်ိန္မွာပါ လြတ္လပ္စြာ ၾကည့္ရႈခြင့္ရွိတယ္လို႕ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘာမွသေဘာထားကြဲလြဲေနစရာမလိုဘဲ ရက္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ေလာက္ဘဲ လိုေတာ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ့္ ဆႏၵအတိုင္း မဲေပးၾကေစခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။

Comments

Popular Posts