အတာ၂၀၁၀

ဒီလိုပဲေပ်ာ္ျဖစ္လိုက္ပါတယ္..
ေန႔စဥ္နံနက္တိုင္းဆြမ္းေလာင္းတယ္

အတာဖက္ရွင္ႏွင့္ကေလးပီတိ

ဘီယာငမ္းေနသည့္ကေလးပိတီ

ဘုန္းႀကီးေတြဆြမ္းရဲ႕ဆြမ္းအလွဳ

အတက္ေန႔ရဲ႕ တက္ေရာက္လာသူမ်ား

လူေျပာင္ႀကီးသံုးေယာက္

၀က္ကေလးက ဂလိုကတာ

အမွတ္တရ သႀကၤန္စတိုင္

၅ေယာက္ေတာ့စုေနတယ္

က်ားဆိုမွက်ား

ဒါေလးလည္းပါပါ့

ရႊန္း(ေရႊရင္ေအး)ကိုအတက္ေန႕မွာ စတုဒိသာေကၽြးတယ္

အိမ္အနီးအနားကို ဒီလိုေ၀တယ္

ဘီယာဘူးလက္ကမခ်တဲ့ ေခးပီတိ

ေပ်ာ္ေနတဲ့သားအမိ

ေပ်ာ္ေနတဲ့သားအမိ

ႏွစ္ဆန္း ၁ရက္ေန႕မွာ ဥပုဥ္သည္ေတြနဲ႕လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို အေအးဒါန

0 comments: