သင္တန္းမ်ားကိုဖိတ္ပါတယ္

၁ - ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရွိနည္းပညာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို မ်က္ေခ်မျပတ္ အၿမဲသိျမင္ထိေတြ႕ေနေစရန္

၂ - အင္တာနက္အသံုးခ် ကာမိမိ၏ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ မိမိသိလိုေသာ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ မ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာ ဆည္းပူးေနႏိုင္ေစရန္

၃- ေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆ မ်ားတိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနေစၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဘ၀ မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးတတ္လာေစရန္

၄- အင္တာနက္ေပၚမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္လာေစၿပီး မိမိ တို႕၏ တတ္ကၽြမ္းနားလည္မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ျဖန္႕ေ၀ေပးႏိုင္ကာ အျခားသူမ်ားထံမွလဲ Brain flowing အျပန္ အလွန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေစရန္

၅ - စီးပြားေရးအခက္အခဲ ၊ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ နည္းပညာေနာက္က်ေနေသာ လူငယ္မ်ားကို အခ်ိန္ မွီ ဟန္ခ်က္မွန္မွန္ျဖင့္ အတတ္ပညာနည္းပညာမ်ား ျဖန္႕ေ၀ေပးရန္

အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခမဲ့အင္တာနက္အသံုးခ် သင္တန္းမ်ားကို စတင္ ပို႕ခ်ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လာမည့္ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ အသံုးခ် ကြန္ပ်ဳတာနည္းပညာ ရပ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ ရံုးသံုးကြန္ပ်ဳတာသင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဳတာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္းသင္တန္း၊ web design သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ပို႕ ခ်သြားႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ပါ၀င္ကူညီခ်င္တဲ့ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားကိုလဲ ဖိတ္ၾကားပါတယ္။


Type the rest of your post here.

Comments

Popular Posts