နံနက္ခင္းေလး


နံနက္ခင္းေလးတိုင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘ၀အသစ္ေတြကိုစတင္ရာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြကို ေမြးဖြားရာ၊ အရာရာ   အတြက္ အာရံုသစ္ေတြ အခြင့္ အေရးသစ္ေတြကို ျပန္လည္ေပး အပ္ရာ၊ အခ်ိန္ေလးတခုပါ။ လူႏွင့္ သတၱေလာက သားအားလံုးသည္ အာရုဏ္ ထြန္း လင္း  အလင္းျခင္းနင္း၀င္ေရာက္ခ်ိန္မွ စကာ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ၾကရဦးမည္။

ဒီမနက္ခင္းေလးကေနစတင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္စိတ္ကူုးထားတဲ့ အလုပ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္သည္။ ေန႕တေန႕ကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ထားသမွ်သည္ ေအာင္ျမင္တာလဲရွိခဲ့သည္။ ရွံဳးနိမ့္ခဲ့တာလဲ ရွိခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့အလုပ္ေတြ လက္စမ သတ္ရ ေသးတာလဲရွိသည္၊ ၿပီးေျမာက္သြားတဲ့ အရာေတြလဲ အပံုအပင္ရွိေနသည္။ မည္သို႕ဆိုေစ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ မနက္ျဖန္ ရွိေနေသး သည္။  မနက္ဖန္တိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္လည္ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အစစအရာရာ အတြက္  အခြင့္အေရးသစ္ေတြကို ဒီမနက္ခင္းေလးေတြကေန ရခဲ့သည္။ အားအင္အျပည့္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လည္လန္းဆန္းမည္။

မည္မွ်ပင္ပန္းတဲ့အလုပ္ျဖစ္ေစ တေန႕တာေတာ့လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္သည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။ မွန္သည္ - ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျဖတ္သန္းေနေသာ ဘ၀မ်ားသည္ အၿမဲတေစပင္ပန္းဆင္းရဲ ေနျခင္း ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ပင္ပန္းေနပါေစ - ေနာက္တေန႕မနက္ခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အား အ ခြင့္အေရးအသစ္ႏွင့္ ခြန္အားသစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္စရာအသစ္မ်ားအားျပန္လည္ေပးအပ္လိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အလုပ္ေတြကို ဒီမနက္ခင္း ေလး ကေနၿပီး အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားလိုက္ၾကမည္။

0 comments: