တမ္းတရက္ခဲ့

မိုးစိုစို ေန႕တေန႕
စိမ္းလမ္းျခင္းလဲ ေျခာက္ေသြ႕
ကဗ်ာေတြလဲ လန္းဆန္းမႈမရွိ
တို႕ရပ္၀န္းမွာလဲ မိုးေတြညိဳ
တိမ္ေတာင္ေတြခိုေနခဲ့တာေတာင္
ေနေရာင္မကြယ္ခင္
ေလႏွင္ရက္ခဲ့တယ္။

Comments

Popular Posts