ၿမိဳ႕စားမရွိတဲ့ေမြးေန႕ဆုေတာင္း

ေနဖက္လံုး၊ နဘန္းလံုး၊
ေဘဘီဗိုက္တာ၊ ေနဖံုးလတ္၊ ၿမိဳ႕စားမင္း
 အမည္ေျပာင္ေတြကိုေပးတိုင္း
 ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးနဲ႕ ေက်နပ္စြာခံယူ၊
သူငယ္ခ်င္း မင္းကိုမေတြ႕တာ အေတာ္ေတာင္ ၾကာေနပါပေကာ။

ေလာကဓံနိမ့္ျမင့္
လွိဳင္းလြန္႕ေတြ လူးထတဲ့ အခါ
ထင္းတံုးျမင့္တံုး ျမတ္ျမင့္တံုပါဘဲ။
ဘ၀ထဲျဖတ္သန္း
အခ်ိန္ေတြ ေညာင္းၾကာ
ေစာင့္စားတဲ့ နံရံတဖက္
မင္းလက္ေတြ လြတ္လပ္ေစခ်င္ၿပီ။

တခ်ိန္က ႏႊဲေပ်ာ္
အခုမင္းေမြးေန႕ေနာ္၊
အသက္တႏွစ္ႀကီး
အျပစ္ႀကီးေတြ မခံရပါေစနဲ႕ကြာ
ေတာင္းဆုေတြ ေပးေ၀
သူငယ္ခ်င္းေတြ ကေတာ့
မင္းမရွိရင္ ေပ်ာ္မွာမဟုတ္ဘူး။

ဘာဘဲေျပာေျပာ
ဘာဘဲလုပ္လုပ္
ျမတ္ဘုရား ကိုေမ့မထားနဲ႕
ေမြးေန႕မွာ ဆုေျခြေပးမယ္
လြတ္လပ္မယ့္ မင္း။

Comments

Popular Posts