ေက်းဇူးတင္သင့္တယ္

ပံုအခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြ အခုလိုသြားေရာက္ လွဴဒါန္းေပးေနတဲ့ ပစၥည္း ေတြကို ထိုင္းျမန္မာ ကူညီေရးအဖြဲ႕နဲ႕ေစတနာရွင္ေတြက မဟာခ်ဴဳလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္က အရွင္ ေဇာတိကကို လွဴဒါန္းထားတာေတြျဖစ္ၿပီး ၊ တိပိဋက ဆရာေတာ္ ဦး၀ံသပါလ ကိုလွဴဒါန္းထားတာေတြလဲ ပါ၀င္ ခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ရန္ကုန္တိုက္ရိုက္ ကားနဲ႕ ပို႕ေဆာင္လွဴဒါန္းတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ၾကာခဲ့ပါတယ္။ လမ္းတေလ်ာက္မွာ ရန္ကုန္အေရာက္ ေလေဘးကူညီေရးပစၥည္းေတြ သည္ ေဆာင္ရာမွာ ျမန္ျမန္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ကူညီခဲ့ၾကတဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြ ကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ေရာက္တဲ့ အခါမွာ ပစၥည္းေတြ သိုေလွာင္ထားရွိေရးအတြက္ ကူညီခဲ့ၾကတဲ့ ေစတနာထား ကူညီၾကတဲ့ တိပိဋက ေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ေတြ၊ ကိုတိုင္လက္ေရာက္လွဴဒါန္းဖို႕ ကိုယ္တိုင္ အပင္ပန္းခံ လိုက္လာခဲ့တဲ့ တိပိဋက ဆရာေတာ္အရွင္ ဇဋိလ ၊ ပစၥည္းေတြေရြးထုတ္ တင္ခ် တာေတြကို ကူညီၾကတဲ့ ညီအကိုေမာင္ႏွမွမ်ား၊ ဘိုကေလးကို လိုက္လာၿပီး ပင္ပန္းခံ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး ကိုေက်းဇူးတင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္အေခါက္ေတြမွာလဲ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ အခု လို လုိက္ပါ ကူညီႏိုင္ပါေစလို႕လဲ ဆႏၵျပဳပါတယ္။

ဘေလာက္ဂါေမာင္ႏွမမ်ား

Type the rest of your post here.

Comments

Popular Posts