ျပန္ေရာက္ပါၿပီကၽြန္ေတာ္တို႕ အားလံုးေခ်ာေမြ႕စြာနဲ႕ ဘိုကေလးမွ ရန္ကုန္ကိုျပန္ေရာက္ပါၿပီ။ အသြားအျပန္ ကားဘီး သံုးခါေပါက္မႈ၊ မိုးထဲေလထဲ တေနကုန္ရြာစဥ္ပတ္ လွဴဒါန္း မႈမ်ား ကို ေကာင္းမြတ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အေသးစား ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားလဲေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တေခါက္ဆို ဒီထက္ပိုမမို ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားသြားၾကပါမယ္။ အားလံုး အေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္အဖြဲ႕ဟာ အပိုင္းလိုက္ခြဲၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ ေမာင္ႏွမွမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ၊ လူေတြအား လံုးၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။

Comments

Popular Posts