လက္ရွိလုပ္ေနတာမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႕ မနက္ဖန္မွာ ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္းမွာရွိေနတဲ့ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္
ျပည္သူေတြအတြက္ စကၤာပူမွ ေပးပို႔ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားကို သြားေရာက္
ေပးအပ္လွဴဒါန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာလဲ ဧရာ၀တီတိုင္း
အတြင္းရွိ အျခားေသာ ေဘးဒဏ္သင့္ေက်းရြာမ်ား ကိုသြားေရာက္ ေထာက္ပံ့
ေပးႏိုင္ဖို႕ စီစဥ္ေန ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ life jacket မ်ားကို ေတာ့
အလွဴရွင္တဦးက ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ခဲ့ ၿပီး ပိုေနတဲ့ ေငြအခ်ိဳ႕ကိုလဲ
ဒဂံုအေရွ႕ျခမ္းက ျပည္သူမ်ား ကို စကၤာပူမွ လွဴဒါန္းတဲ့ ယင္လံုအိမ္သာ
၄လံုးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တေန႕စာ ထမင္း ေကၽြးေမြးျခင္းမ်ားအတြက္
လိုအပ္တာမ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဆက္လက္ သံုးစြဲေပးထား ပါတယ္။
ရန္ကုန္က လွဴလိုေသာ သူမ်ားကို ပူးေပါင္းလွဴဒါန္းႏိုင္ေအာင္
ေကာက္ခံလိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ကို မေပး ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မ်ားေၾကာင့္
အင္အားနည္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ တက္ႏိုင္တဲ့ ဘက္က လူအင္အား၊
ေငြေၾကးအင္အားမ်ားလဲ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးေနပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့
အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စီစဥ္ရတာ ေတြ၊ အဘက္ဘက္ကတက္ေနတဲ့ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္
ေျပာင္းလဲေနတဲ့ သြားလာမႈစားရိတ္ေတြကို အနဲႏွင့္အမ်ား နားလည္
ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ လဲေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တေယာက္ထဲနဲ႕လဲမၿပီးတဲ့
ဒီအလုပ္ေတြကို အမ်ားနဲ႕ လုပ္တဲ့ အခါျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတဲ့ လြဲမွားမႈမ်ားကိုလဲ
စိတ္ရွည္သည္းခံေပးၾကဖို႕နဲ႕ ဒီအခ်ိန္မွာ အားလံုးတေျပးညီ ခံစားေနရတယ္
ဆိုတာေလးေတြကို စာနာနားလည္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္မွာ အမ်ားအက်ိဳး ဆက္လက္
သည္ပိုးႏိုင္ ပါေစ ေၾကာင္းဆုေတာင္းပါတယ္။ တဖက္ကလည္း လူပင္ပန္း
စိတ္ပင္ပန္းနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘေလာက္ဂါအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ
ညီအကိုေတာ္မ်ားလဲ အရာရာ မွာ ေဘးရန္ကင္းစြာနဲ႕ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစဗ်ာ။

Comments

Popular Posts