အေမရိကန္ေလယဥ္ေရာက္ၿပီ

အတူတကြပစၥည္းခ်


အနီးကပ္
အျခားေလယဥ္မ်ားျဖင့္
ဆင္းသက္လာစဥ္
ပစၥည္းမ်ားခ်ရန္ျပင္ဆင္
ရကုန္ကို အေမရိကန္ အစိုးရကေန လူသားျခင္းစာနာမႈအရ ကူညီတဲ့ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ပထမဆံုး ေရာက္ရွိ လာတဲ့ C-130 အမ်ိဳးအစားေလယဥ္တစီးဟာ ပစိဖိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးတဦး ၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ေရးမွ အႀကီးအကဲ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတဦးႏွင့္အတူ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္၍ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို ေမလ ၁၂ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ ၂ နာရီမွာ ေရာက္ ရွိလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွတာ၀န္ရွိသူေတြက လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ရက္မွာေတာ့ အေမရိကန္ေလတပ္မွ ေထာက္ပံ့ေရး ေလယဥ္ ၂စီး ဆက္လက္ေရာက္ရွိမယ္ဆိုေၾကာင္းလဲသိရပါတယ္။ အခုလို ေထာက္ပ့ံေရး ပစၥည္းမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွလက္ခံဖို႕အတြက္ ရက္အေတာ္ၾကာေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳပါက ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ေရတပ္မွ စစ္သေဘၤာ သံုစီးပါ ၀င္ေရာက္ ႏုိုင္ဖို႕ ေစာင့္ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္အနီးမွာေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ပံုမ်ားကို ဖိုးသူေတာ္ႏွင့္ ကိုရန္တို႕ထံမွရယူပါတယ္။

Type the rest of your post here.

Comments

Popular Posts