ဘလာေဂါက္သန္းၾကြယ္သူေဌးေလာ

အႏွီဘလာေဂါက္ဟုေခၚေလေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ တကယ္ေတာ့ အလုပ္ရယ္လို႕ မယ္မယ္ ရရ မရွိဘဲ ၀န္ေဆာင္ မႈ အေပါင္း တြင္ အင္တာနက္ သင္တန္းနည္း ျပလုပ္ေန ေသာ ငနဲ တေကာင္သာ ျဖစ္ေတာ့ ေလသည္။

သို႕ေသာ္ ထို ဘလာေဂါက္တေယာက္သည္ သင္တန္းရွိ လ်က္ မအား ခ်င္ဟန္ေဆာင္ေသာ ဆရာ၊ သင္တန္းမျပ ခ်င္သျဖင့္ ေရွာင္ ဖယ္ဖယ္လုပ္တတ္ ေသာ ဆရာတဦးသာ ျဖစ္ေပ၏။ သို႔ ကလို ႀကိဳးစား ေသာ ဘလာေဂါက္သည္ အရင္ ႏွစ္ ဒီလို အခ်ိန္ တြင္ ဘိုင္က် ဘႀကိုင္ေန ေသာ သူတဦး သာ မက ေမာ္ဒယ္ အေဟာင္း ႀကီးေလာ ၊ ေမာ္ ဒယ္ အသစ္ေလာ ျဖစ္ေန ခ်ိန္ ျဖစ္ေလ ၏။

မည္သို႕ပင္ ဆိုေစ အႏွီဘလာ ေဂါက္သည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ ၅ လပိုင္းမွ စကာ အင္ မတန္ ကံဇာ တာပြင့္ လန္းကာ သူၾကြယ္ေလာ ဟု ဆိုရေအာင္ ၀င္ေငြေကာင္းလာ ေလ၏။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူၾကြယ္ ဖြတ္ၾကားေလာ။ ဒီႏွစ္ အတြင္း ဘလာ ေဂါက္ ၏ အသံုးစားရိတ္ မွာ ျမန္မာ ေငြတြက္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခား သြားတာ အပါ အ၀င္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ၄ ဒႆမ ၈ သန္းေက်ာ္ ရွိေလ၏။ ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန ဘလာ ေဂါက္မွာ တလလွ်င္ ၀င္ေငြ ၂သိန္း ပတ္ခ်ာ လည္ကာ အေကၽြး မ်ား စြာ တင္ေသာ သူ ျဖစ္ေန ကာ မူ ၊ အ မွန္ ပင္ က်ပ္ သန္းခ်ီ သံုး ဆြဲႏိုင္ ေလ၏။


ဘယ္သူေျပာ တုန္း ျမန္မာေတြ ဆင္းရဲေန တယ္လို႕။ အလကား ေျပာေနတာ ျမန္မာေတြ ခ်မ္းသာ မမွ က်ိက်ိတက္ ၊စကၤကာ ပူ မွာ ဟန္းဖံုး ကိုင္ ႏိုင္တဲ့ သူေတြ စာ ရင္း ေကာက္ ၾကည့္ ။ ဒီေကာင္ေတြ ၀င္ေငြ သိပ္ေကာင္းေနတာ ေတြ႕ ရ လိမ့္မည္ ျဖစ္ေလသည္။

ရန္ကုန္မွာ တလ ၀င္ေငြ ၁၅၀၀၀၀ ေလာက္ ၀င္တဲ့ သူဟာ ၊ စင္ကာပူမွာ တလ ၀င္ေငြ (ျမန္မာ လို) ၁၅ သိန္းေလာက္ ၀င္တဲ့ သူထက္ သံုးရဲတယ္၊ စားရဲတယ္။ ခင္ဗ်ား တို႕ သိႏိုင္မလား ၊ ဟား ဟာ း၊ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္တယ္ မထင္နဲ႕ ေနာ္။

တကယ္ေျပာေနတာဗ်။ ဘလာေဂါက္ကို အိမ္က မဒမ္ေဂါက္ က ရက္စက္လွ ေခ်လား ဟု အၿမဲေျပာ ေလ့ ရိွပါသည္။ ထိုသို႕ ေျပာလို႕ ၂ မ်ိဳး မထင္ၾကပါနဲ႕ ေနာ္၊ ေသာက္တာ စားတာ တရက္ၿပီး တရက္ ဆက္ေနတာ ကိုညည္း တြားကာ ေျပာ ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မဒမ္ ေဂါက္က ဘလာေဂါက္ထက္ အာရေက လန္း၍သာ ဘလာေဂါက္ တေယာက္ အခု လိုေပ်ာ္ ေပ်ာ္ႀကီးေန ႏိုင္ေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဘလာေဂါက္သည္ တာ၀န္ ဆိုေသာ အရာအား လက္ေမာင္း ေပၚတြင္ ပတ္ထား တာေလာက္ ျမင္ဘူးသည့္ သူသာ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ၊ အိမ္ေထာင့္ တာ၀န္မ်ား ကိုလက္ႏွင့္သာ ဆပ္ေလ၏။ မဒမ္ ေဂါက္ အားေပး ေငြသည္ တလလွ်င္ ၁ သိန္းထက္ မပိုေခ်။ အခ်ိဳ႕ ေသာလမ်ားတြင္ ဆို သာၿပီးနဲ တာသာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ မည္။ ပိုသြား သည္ဟု မရိွ။ ထို႕ ေၾကာင့္လဲ မဒမ္ေဂါက္ ကထမင္းခူးေပးစရာမလို ကို႕ လက္ႏွင့္ ကိုခူးစားသည္။ အ၀တ္ေလွ်ာ္ေပးစရာ မလို ကို႕လက္ႏွင့္သာ ကိုေလွ်ာ္သည္။ မီးပူတိုက္ေပးစရာ မလို ကို႕လက္ႏွင့္သာ ကိုတိုက္သည္။ တာ၀န္မ်ားအား လပ္ျဖင့္ေပးဆပ္သူပါေလ။

ဘာလာေဂါက္၏ အပို၀င္ေငြမ်ား ကေတာ့ ပြဲစားလုပ္သည္။ ဟိုဟာ ပြဲစား ဒီဟာ ပြဲစား၊ ၀က္ဆိုဒ္လုပ္မလား၊ ကြန္ပ်ဴ တာ အိမ္လိုက္ ျပင္ေပးရမလား၊ အင္တာနက္ခ်ိတ္မလား၊ ကြန္ပ်ဳတာ အသစ္၀ယ္မလား အေဟာင္းေရာင္းမလား၊ အားလံုး လုပ္ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္၀င္ေငြ ေလး ပိုပိုသာသာ ရရိွေနျခင္း သာျဖစ္ေလ၏။ ထိုသို႕ အလုပ္မ်ား အင္မတန္ ရႈပ္ေသာ ဘလာေဂါက္သည္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ လမ္းေဘးဖံုးမ်ား အသံုးျပဳကာ၊ သြားလာေရးအတြက္ အစိုးရ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေသာ လိုင္းကား မ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေလ၏။

ဟင္းဖံုး -ဟုတ္လား၊ ဘလာေဂါက္မွာ ဟင္းဖံုးမကိုင္ႏိုင္ပါ။ လက္ေလးလို႕ ဟတ္ ဟတ္၊ အဲလိုမထင္ပါနဲ႕ လို႕၊ ဟင္းဖံုး လဲ မရိွ ထမင္းဖံုးလဲ မရိွပါ။ မဒမ္ေဂါက္ ေပးေသာ ဟင္းဖံုးလဲ မကိုင္ခ်င္ပါ၊ ၾကာ ၾကာ ကိုင္ရင္ မဒမ္ေဂါက္ ကအင္းမတန္ နား ဆူသည္။ ျပန္လာမလား၊ မလာဘူးလား၊ ေနာက္က်မယ္ဆို ဟိုဟာ၀ယ္ခဲ့ ဒီဟာ ၀ယ္ခဲ့။ သို႕ ကလိုအမွာေတာ္ေတြ ပါးတတ္ ေလေတာ့ မကိုင္တာ စိတ္ပိုခ်မ္းသာ သလိုရိွေလတာ ေၾကာင့္ ဟင္းဖံုး မကိုင္ပါ။ ေသနတ္တလက္ အားအသံ မထြက္ေအာင္ ဆို္င္လင္ဆာ တပ္သံုးလို႕ ရႏိုင္ေပမယ့္ မိန္းမမ်ား ကိုမူ ဆိုင္လင္ဆာ မတတ္ႏိုင္ေပ။

ၿပီးသည့္ အခါ ဘလာေဂါက္ႏွင့္ ေရာင္းရင္းမ်ားသည္ စတိုင္က် စမတ္ထြက္ေအာင္ ၀တ္ၾကေသးသည္။ ( ဟတ္ ဟတ္ ကို႕ ကို ကိုေျပာရတာ အရသာရိွလိုက္တာ) လူပ်ိဴဘေလာက္ဂါမ်ား ၏ အားက် မနာလိုစရာ အၾကည့္မ်ား အားဘလာေဂါက္ ႏွင့္ ကိုမ်က္ေစ့ ဦးစီးေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ ဘေလာက္ဂါမ်ား မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခံရေလသည္။ သို႕ ေပမယ့္ မတုန္လႈပ္ၾကေပ။ ထို အိမ္ေထာင္ရွင္ဘေလာက္ဂါ မ်ားကလဲ ထံုးစံအတိုင္း ဘလာေဂါက္ႏွင့္ တခ်ိဳးထဲ။ ကာရာအိုေကသြားလဲ ဒင္းတို႕၊ ဘီယာ ဆိုင္လဲ သူတို႕၊ အေညာင္းမိေတာ့လဲ ဒီလူေတြဘဲဟု လူပ်ိဳ ဘေလာက္သမားမ်ား ကကြယ္ရာမွာ ေျပာၾကေလ၏။ ထိုသို႕ ဒီႏွယ္ သြားလာစားေသာက္ေနေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ ဘေလာက္ဂါ မ်ားအပါအ၀င္ လူငယ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား သည္ အလုပ္ အကိုင္ မယ္မယ္ ရရ မရိွပါဘဲ စားေသာက္သြားလာ ေနႏိုင္ျခင္းမွာ တိုင္းျပည္ ခ်မ္းသာ လို႕ ျဖစ္ေလသည္။ ႏိုင္ငံ ျခား မွာ အလုပ္လုပ္ ေနရရွာေသာ သူမ်ားအား မ်ားစြာ အားနာမိေလသည္။ သူတို႕ ဒီလို မသြားႏိုင္ပါေခ်။ တကယ္ တမ္း သန္းၾကြယ္ သူေဌး ကေလးမ်ား သဖြယ္ ဖြတ္ၾကားလူငယ္မ်ား သည္ မိမိတို႕ တတ္ကၽြမ္းထား ေသာရိွရာ ပညာမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္ ေကာင္းေကာင္း မ်ား လုပ္ႏိုင္ၾကမည္၊ အတည္တက် လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ၾကမည္ဆိုလွ်င္ သန္းၾကြယ္ သူေဌး ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါသည္။ ဘလာေဂါက္ အပါ အ၀င္ ဂ်ာေအး ကိုသူ႕အေမရိုက္ႏွင့္ လမ္းစ ေပ်ာက္ေနေသာ အလုပ္ ကေလး ေထာ့နဲ႕ ေထာ့နဲ႕ လုပ္ေနေသာ သူမ်ား သည္အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဒါ့ ထက္ ပိုမို ေကာင္း မြန္လာ လွ်င္ မၾကာ ခင္ပင္ ႏိုင္ငံ ႀကီးပါ ဆထက္တပိုး ခ်မ္းသာ ႀကီးပြားလာကာ လူမြဲေတြက မေႏွးေခတ္မွီ သူေဌး ျဖစ္ေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

Comments

Yan said…
ဘလာေဂါက္၏ ဖြင္႔ဟ၀န္ခံခ်က္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္သြားတယ္. အင္း... မဒမ္ေဂါက္ ကံေကာင္းေလစြတကား.... ဟတ္ဟတ္ဟတ္
mgphonemyint said…
ဟတ္ ဟတ္ နာသိတယ္ေနာ္ ဘလာေဂါက္

Popular Posts