မလိုခ်င္ဘူး

မေပ်ာ္ဘူး ကေလးရယ္
မင္းနဲ႕ မေတြ႕ရ ငါ့ည ေတြမွာ
တိတ္ဆိတ္ တမ္းတ
လြမ္းရမယ့္ အျဖစ္ေတြလဲ
မလိုခ်င္ဘူး။

မယံုခ်င္ဘူး ကေလးရယ္
လူေတြေျပာ သမွ်
မင္းနဲ႕ ငါ့အေၾကာင္း
အေဟာင္းေတြ မေကာင္းေတြ
ဒါေတြအားလံုး
မလိုခ်င္ဘူး။

မဆိုခ်င္ဘူး ကေလးရယ္
လြမ္းရ တမ္းတ ေဆြးရ ေစတဲ့
ကဗ်ာ သီခ်င္း လြမ္းေတး
ဆိုညည္း ေၾကကြဲမႈေတြ
မလိုခ်င္ဘူး။

မငိုခ်င္ဘူး ကေလးရယ္
ငါ့အားေ၀းထား
မင္းေလးသြားမယ့္ေန႕မွာ
ရင္ခုန္လြမ္းရ တမ္းတေဆြးပူ
မ်က္ရည္စက္လက္
လြမ္းမယ့္ ရက္ကို
မလိုခ်င္ဘူး။

မေမွ်ာ္ခ်င္ဘူး ကေလးရယ္
တရက္ တရက္
မင္းဖုန္းဆက္ေမွ်ာ္
ျပကၡဒိန္ေတြ ေက်ာ္ေက်ာ္သြားမယ့္
ေန႕ည ေတြကို စိုးရိမ္
ေစာင့္စားၿပီး အိပ္မရျခင္းေတြ
မလိုခ်င္ဘူး။ ။ ။Comments

Popular Posts