အမ်ားသိေစရန္

အေၾကြးေတြ အေၾကြးေတြ မ်ားေနၿပီဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္လဲ လူထဲကလူေပမို႕ လုပ္ခ်င္တာေတြက ခပ္မ်ားမ်ား၊ အလုပ္ေတြမႏိုင္မနင္းနဲ႕ဘေလာက္အတြက္ပို႕ေတြ မတင္ျဖစ္ဘူး။
အနီေရာင္သေကၤတ၊ တက္ေလာ့ဟုန္း၊ ျမန္မာ့သစ္ခြ၊ ျမန္မာ့သမိုင္း ၊ နဲ႕ တျခား အက်ိဳး ျပဳ စာေလးေတြေရးဖို႕ပ်က္ကြက္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ မတင္ျဖစ္လဲ အခ်ိန္မွန္ လာေရာက္ ေလ့လာၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္တို႕ရဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္အခါ လာရ
က်ိဳးနပ္ေစမယ့္စာေတြ ေရးႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ့မယ္။ဘေလာက္တိုင္းလဲ အျမန္ထြက္လာ ေအာင္ ေမာင္ပြတ္လဲလုပ္ေပးေနပါတယ္။
လက္တေလာမွာေတာ့ စက္တင္ဘာတရက္ေန႕ေဟာေျပာပြဲအတြက္လံုးပမ္းေနရ တာမို႕ က်ဲ ေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ ေနာက္တခုက ပြဲအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ ပူးေပါင္းကူ ညီလိုတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား ကိုလဲအျမန္ဆက္သြယ္ေပးဖို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ကမၻာအႏွံ႕ကျမန္မာဘေလာက္ဂါမ်ား နဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲၾကပါေစဗ်ာ။

Comments

Popular Posts