Seminar ျဖစ္ေျမာက္ေရးအစည္းအေ၀း (၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၆ ရက္)မွ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

၁။ Seminar အား ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁) နာရီမွ ညေန (၅) နာရီအထိ MICT Park တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ Seminar ၏ ေခါင္းစဥ္မွာ "Why do we blog?" ျဖစ္ပါသည္။
၃။ Myanmar Blogger Society အတြက္ လိုဂိုအား ကိုၿဖိဳးမွ ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ ဒီဇိုင္းအား ေရးဆြဲေပးရန္ .. ။ ေဆာင္ပုဒ္အား ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ရန္ .. ။
၄။ Seminar တြင္ ေဟာေျပာမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ..
What is blog?
How to modified the blog?
The nature of the blog
Adventage and Disadventage of blog
About Portal and Book
၅။ Seminar တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲမည့္ vinyl board မ်ားႏွင့္ ေ၀ငွမည့္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းအား ကိုၿဖိဳးႏွင့္ အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ယူေရးဆြဲရန္။ (ဒီဇိုင္းကၽြမ္းက်င္သူ ဘေလာ့ဂါမ်ားအေနျဖင့္ ကိုၿဖိဳး အားဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါရန္)၊ ဘေလာ့အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ စာအုပ္ငယ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္။
၆။ ဖိတ္စာ႐ိုက္ရန္အတြက္ ကိုညီလင္းဆက္႐ွာထားေသာ စပြန္ဆာမွ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္သည္။
အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုစိုးေဇယ် အား ဆက္သြယ္ၾကရန္ ..
မီဒီယာမ်ားအား ကိုစိုးေဇယ်မွ တာ၀န္ယူဖိတ္ၾကားရန္ ..
၇။ Seminar ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ သတင္းအတြက္ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းကိစၥအ၀၀ကို ကိုစိုးေဇယ်မွ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၈။ Internet Cafe' မ်ားႏွင့္ အျခား အိုင္တီႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၌ ေၾကာ္ျငာမ်ားကပ္ရန္ ကိစၥအ၀၀ကို ကိုေနဘုန္းလတ္၊ ကိုဘလာေဂါက္ႏွင့္ မဘာညာတို႔မွ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၉။ စပြန္ဆာမ်ားအေနျဖင့္ မိန္းစပြန္ဆာမွ မိနစ္သံုးဆယ္စာ ေဟာေျပာခြင့္ရ႐ွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားေသာ စပြန္ဆာမ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲခြင့္၊ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ား ေ၀ငွခြင့္မ်ားရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ စပြန္ဆာအားလံုး၏ လိုဂိုတံဆိပ္မ်ားအား Seminar ဖိတ္စာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၀။ တက္ေရာက္လာေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ား အခ်င္းခ်င္း သိသာေစရန္အတြက္MBS လိုဂိုမ်ားကို တက္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားအား ကပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၁။ စီစဥ္သူဘေလာ့ဂါမ်ားအေနျဖင့္ တူညီတံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ တီ႐ွပ္မ်ား၀တ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေဟာေျပာမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျဖစ္ပါက ပုဆိုးႏွင့္တိုက္ပံု ဆင္တူ၊ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ပါက ျမန္မာ႐ိုးရာ၀တ္စံုျဖင့္ ၀တ္ဆင္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
Seminar မျပဳလုပ္မီ
၁။ Organizer အျဖစ္ ကိုညီလင္းဆက္ ကိုစိုးေဇယ် ႏွင့္ ကိုေနဘုန္းလတ္ တို႔မွ Seminar တစ္ခုလံုးအစမွ အဆံုးအထိ အစစအရာရာကိုစီစဥ္ညႊန္ၾကားျခင္း၊ အေရးေပၚကိစၥမ်ားအား Decision Maker မ်ားအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ေဟာေျပာသူမ်ားမွ မိမိေဟာေျပာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အံ၀င္ခြင္က်႐ွိေစရန္ ေဟာေျပာျခင္း၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ မိမိေဟာေျပာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အၾကမ္းေရးသားထားရန္။
၃။ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး၊ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ေရး၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး၊ အခန္းအနားမွဴးႏွင့္ အခန္းအနားမွဴးအကူ၊ ဓါတ္ပံုႏွင့္ဗီြဒီယို႐ိုက္ကူးေရးတို႔အတြက္ တာ၀န္ယူေပးႏိုင္သည့္ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားအေနျဖင့္ Organizer မ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါရန္ .. ။
ယေန႔အစည္းအေ၀းအား တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ -
ကိုစိုးေဇယ်၊ ကိုမိုးလႈိင္ည၊ ကိုဘလာေဂါက္၊ ကိုညီလင္းဆက္၊ ေမာင္ပြတ္၊ မမယ္လိုဒီေမာင္၊ Pink Gold၊ ကိုမ်က္လံုး၊ ကိုၿဖိဳး၊ ကိုေနဘုန္းလတ္၊ ကိုသန္႔ေဇာ္မင္း၊ ကိုခ်မ္းေျမ႕ဦး၊ မဘာညာ၊ ကိုခ်စ္စမ္း၊ ကိုခ်မ္းေျမ႕ႏွင့္ ကိုတက္စလာတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းမတက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားအေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားလိုက္ရပါသည္။
ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ပါ၀င္ကူညီလိုေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနၾကသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးဘေလာ့ဂါမ်ားအေနျဖင့္ မမယ္လိုဒီေမာင္ အား ဆက္သြယ္၍ ပါ၀င္ကူညီႏိုင္ၾကပါသည္။

(ကိုၿဖိဳးထံမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

Comments

Aung Chan Lin said…
http://i198.photobucket.com/albums/aa102/aclpoem/06.jpg
ဒီလင့္ခ္မွာ တစ္ခ်က္ၾကည့္ေပးပါ

ငါ့အကိုတို႔ blog times အတြက္ ရယ္စရာေလး တစ္ခုျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါယတယ္ ႀကိဳက္သလိုဖန္တီးခြင့္ေပးသည္

http://aclmdy.blogspot.com/
http://aclpoem.blogspot.com/
P.Ti said…
Seminar ေခါင္းစဥ္ကုိ "Why do we blog?" အစား "Why Blog?" ဆိုတာပို စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းမလားလို႔...

Popular Posts