၀ါးသစ္ခြArundina graminifolia lindl
၀ါးသစ္ခြ
အပင္ - ရွည္ -၀ါးပင္ပံုသ႑န္( ၂ မွ ၄) ေပျမင့္
အရြက္ (၆ မွ ၁၀ )လက္မျမင့္
ပန္းပြင့္- (၂ မွ ၃)လက္မရိွ၊ ပြင့္ခ်ပ္ -ပြင့္ဖတ္ အရြယ္ညီ၊ အနီႏွင့္ ခရမ္းေရာင္
လွ်ာအျဖဴေရာင္
ပန္းပြင့္ကာလ- ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ မတ္
ေဒသ- ရွမ္းျပည္။
Stems slender, 2 to 4 feet hight. Leaves 6 to 10 inches. Flowers 2 to 3 inches across. Sepals and petals nearly equal light rose. Lip slightly lobed, rose colour, the font lobe deep rose puple, throat white orange lined.

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact

ေျဖရွင္းခ်က္