ဘလာေဂါက္ႏွင့္ Mr.Pooh တို႔ အားျပဳထုတ္ေဝေသာ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားႏွင့္ အတင္းအဖ်င္းမ်ားပါဝင္ေသာ Blog Times သတင္းစာ အမွတ္ ၁ ကို ျဖန္႔ခ်ီလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သတင္းစာတြင္ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္း ေပ်ာ္ေစရန္၊ ရႊင္ျမဴးေစရန္ ရည္ရြယ္၍သာ အေပ်ာ္သေဘာ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ျပီး မည္သူ႕ကုိမွ နစ္နာေစရန္ မရြယ္ရြယ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေတာင္းပန္လိုက္ပါသည္။ Personal မ်ား ပါဝင္သြားပါကလည္း မရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။ ယခုသတင္းစာမွာ နမူနာသေဘာ ထုတ္ေဝလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ျပီး ေနာက္အပတ္မ်ားတြင္ မည္သည့္သူငယ္ခ်င္းမဆို သတင္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ စာမ်က္ခြက္ကိုလည္း ယခု ၄ မ်က္ႏွာအစား အားေပးမႈကို မူတည္၍ တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပတ္ သတင္းစာကို စာမ်က္ႏွာ အေပၚဆံုးတြင္ PDF Download ျဖင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ အားေပးမႈကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။


ဟံသာ၀တီ ဆင္ျဖဴမ်ား ရွင္ နန္းေတာ္

ဒုတိယျမန္မာ့ လက္ႏွက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီးကို ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဟံသာ၀တီ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ မင္းတရားႀကီး (ဘုရင့္ေနာင္ ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ) သည္ ယင္းထူ ေထာင္ခဲ့ေသာ က်ယ္ေျပာႀကီးမားလွသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးႏွင့္ လိုက္ဖက္မည့္ ရာဇ႒ာနီ မင္းေနျပည္ေတာ္ ႀကီးကို ရ-ႏို၀င္ဘာ- ၁၅၆၆ ခုႏွစ္ေန႕တြင္ ဟံသာ၀တီတြင္ တည္ေထာင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။ ၿမိဳ႕တည္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေနျပည္ေတာ္ အနီး၀င္းက်င္ရြာတို႕မွ တစ္အိမ္ လွ်င္ေယာက်ာ္း တစ္ဦးက် ဆင့္ ဆိုလ်က္ ေရြနန္း တည္မည့္ ေနရာကို ေျမဖို႕ ၾကရသည္။ ၁၆ -ႏို၀င္ဘာ -၁၅၆၆ ေန႔ တြင္ ေျမၿမိဳ႕ရိုးတဖက္လွ်င္ ၈၅၀ တာ ျဖင့္ ပတ္လည္စတုရမ္းတာ (၃၄၀၀၀) ရိွ မဟာရာဇဌာနီ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေရႊေမာ္ ေဓာမဟာရံ ႏွင့္ ပိဋကတ္တိုက္ (၂) ဌာနကို တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္ေတာ္မူသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ပတ္လည္ ၿမိဳ႕တံခါး (၂၀) ထားရိွခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ သမွ် ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ တံခါးေပါက္ အမ်ားဆံုး ပါရိွသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ သို႕ျဖင့္ တံခါးေပါက္ မ်ား၏ အေရအတြက္ သည္ မင္း၏ ဘုန္းတန္ခိိုးကို ေဖာ္ျပေန သည့္သေဘာျဖစ္ ေနေပသည္။ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ ၾကရသည့္ မင္းမ်ားကို အကၡရာစဥ္ လ်က္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

ကေလးမင္း( အေနာက္ဘက္ ေတာင္ဆံုးတံခါး )
ဇင္းမယ္မင္း( ေတာင္ဘက္ အေရွ႕ ဆံုးတံခါး )
ေညာင္ေရႊမင္း( အေနာက္ဘက္ အလည္တံခါး )
တနသၤာရီမင္း( ေျမာက္ဘက္ ဒုတိယ အေနာက္ဆံုးတံခါး )
ေတာင္ငူမင္း( အေရွ႕ဘက္ အလယ္တံခါး )
ဒလမင္း( အေရွ႕ဘက္ ဒုတိယ ေတာင္ဆံုးတံခါး )
ဒ၀ယ္မင္း( ေတာင္ဘက္ အေနာက္ဆံုးတံခါး )
ပုခန္းမင္း(ေျမာက္ဘက္ ဒုတိယ အေရွ႕ဆံုးတံခါး )
ပုသိမ္မင္း( ေျမာက္ဘက္ အေရွ႕ ဆံုးတံခါး )
ျပည္မင္း( အေရွ႕ ဘက္ေျမာက္ဆံုးတံခါး )
မိုးေကာင္းမင္း (ေတာင္ဘက္ ဒုတိယ အေနာက္ဆံုးတံခါး)
မိုးညွင္းမင္း( ေတာင္ဘက္ အလယ္တံခါး )
မိုးႏွဲမင္း( အေနာက္ဘက္ ဒုတိယ ေတာင္ဆံုး တံခါး )
မိုးမိတ္မင္း( ေတာင္ဘက္ ဒုတိယ အေရွ႕ဆံုးတံခါး )
မုတၱမမင္း(ေျမာက္ဘက္ အလယ္တံခါး )
ယိုးဒယားမင္း(ေျမာက္ဘက္ အေနာက္ဆံုးတံခါး )
လင္ဇင္းမင္း(အေရွ႕ဘက္ေတာင္ဆံုးတံခါး )
သာယာ၀တီမင္း( အေနာက္ဘက္ဒုတိယ ေျမာက္ဆံုးတံခါး )
သိႏၵီမင္း( အေနာက္ဘက္ ေျမာက္ဆံုးတံခါး )
အ၀မင္း( အေရွ႔ဘက္ ဒုတိယ ေျမာက္ဆံုးတံခါး )
တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။
ထို တံခါးမ်ားသည္ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္မင္းတရားႀကီး၏ လက္နက္ႏိုင္ငံ မည္မွ်က်ယ္ျပန္႕ ေၾကာင္း ျပသသည့္ အေထာက္ အထား ျဖစ္သည္။ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေနစဥ္ မင္းတရားႀကီး၏ ႏိုင္ငံအ က်ယ္ အ၀န္း သည္ ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အျပင္ထိုင္း ႏွင့္ ေလာႏိုင္ငံတို႕ သည္ မင္းႀကီး၏ လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ လက္ေအာက္ ခံ ျပည္ပမင္းတို႕ သည္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ ၏တာ၀န္က် ရာတံခါးမ်ားကို လာေရာက္ တည္ေဆာက္ ေပးၾကရသျဖင့္ ယိုးဒယားႏွင့္ လင္ဇင္း တံခါးတို႕ ပါ၀င္ေနျခင္း ျဖစ္ သည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အက်ယ္၀န္းဆံုး ခ်ဲ႕ ထြင္ႏိုင္ေသာမင္းမွာ ဘုရင္ေနာင္ ေက်ာ္ထင္ ေနာ္ရထာ ဘြဲ႕ ခံ ဟံသာ၀တီ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ မင္းတရားႀကီးပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုမင္းသည္ ယင္း၏တပ္မေတာ္ႀကီးကို အရပ္ရွစ္ မ်က္ႏွာ သို႕ အၿမဲ ေရြ႕လ်ားေနေစလ်က္ ရိွေနေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္ အေရွ႕တိုင္း၏ အလက္စႏၵား မင္းဟု ေခၚထိုက္ေပသည္။
(ေဒါက္တာ-တိုးလွေရး ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းကိုယ့္က်ငွန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ရာ ဗဟိုခ်က္ကို စူးစမ္းျခင္း စာအုပ္ကို လိုသလို မွီျငမ္း ထားပါသည္။ )
မနက္ဖန္ေနသာမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ
အဲဒီေန႕က ငါမိုးေရေတြထဲ ေလ်ာက္သြားခဲ့တယ္။

မနက္ဖန္အစဥ္ေျပမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ
အဲဒီေန႕က ငါမေျပလည္တာေတြနဲ႕ ေ၀ ၀ါးခဲ့တယ္။

မနက္ဖန္အေနသာ မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ
အဲဒီေန႕ က ငါ ေ၀ဒနာေတြနဲ႕ ခံစားခဲ့တယ္။

မနက္ဖန္မိုးရြာမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ
အဲဒီေန႔က ငါေနပူပူထဲ ေလ်ာက္သြားခဲ့တယ္။

မနက္ဖန္ငါ- - - - -ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ။ ။ ။

Type the rest of your post here.

Aerides Falcata Lindl စာကေလးျဖဴ
အပင္ျမင့္- ၂ ေပမွ ၅ေပ
ပန္းပြင့္ - ၁ လက္မအရြယ္၊ ပန္းႏုေရာင္ အနီစက္၊ အျဖဴေရာင္စက္မ်ားရိွ
ပန္းခိုင္ - ေအာက္ငိုက္၊ ၁၂ လက္မ မွ ၁၈ လက္မ ရွည္ၿပီး၊ ပန္းပြင့္မ်ားျပြတ္သိပ္ရိွ
အရြက္ - ၆ မွ ၁၂ လက္မရွည္၊ ၁ လက္မက်ယ္။
ပန္းပြင့္ခ်ိန္ - ဧၿပီ၊ ေမ
ေဒသ - တနသၤာရီ
Heinght 2 to 5 feet racemes drooping closely set with flowers 12 to 18 inches long. Leaves 6 to 12 inches long, over an inch broad. Flowers over an inch vertically. Sepals and petals creamy white, crimson tipped midlobe of lip deep rose, white and rose edged, ciliated.
ဒီတေလာ ကြန္နက္ရွင္ မေကာင္းတာနဲ႕ ေရးခ်င္ေျပာခ်င္တာေတြ အားရေအာင္ေျပာ လို႕မရ ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးခဲ့ တဲ့ Sunday ကသြားခဲ့တဲ့ ဘေလာက္ဂါ တတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ေလးအေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနပူပူ ထဲ ရံုးကအေတာ္လွမ္းတဲ့ ေကာ္ဖီဘုရင္ ဆိုင္ကို ေရာက္ဖို႕ အင္တာနက္ဆန္ဆန္ ေျပာရရင္ ပထမဆံုး ၅၁ ဘေရာင္ စာကို အသံုးျပဳ ၿပီး ပိုက္ဆံ ၅၀ ေပးကာ ဆူးေလ ဆိုၿပီး ရိုက္စီးလာခဲ့ပါတယ္။ သြားရမွာက ဗိုလ္ ေအာင္ေက်ာ္ လမ္း ပါ။ တိုက္ရိုက္ မေရာက္ေတာ့ ဆူးေလမွာဆင္း ၿပီး လမ္းေလ်ာက္ ပေရာင္စီ သုံးရပါေသးတယ္။ သူကလဲ နဲနဲၾကပ္ ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က သိပ္ၿပီး ပလပ္ေဖာင္း မျဖစ္ပါဘူး ၊ တကယ္ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္တာက လမ္းေဘး ေစ်းသည္ေတြပါ။ ေနာက္ေတာ့ ကားလမ္းဆင္းေလ်ာက္ၿပီး အာလာဒင္ေရွ႕မွာ ရပ္။ ဘယ္ညာ မ်က္ေစာင္းထိုးၾကည့္ လိုက္တဲ့ အခါမွ ေကာ္ဖီဘုရင္ကို ဘြားကနဲ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဟိုေရာက္တဲ့ အခါ လူေတြ အေတာ္စံုေနပါၿပီ။ ထံုးစံအတိုင္း စာအုပ္ ကိစၥကို ေဆြး ေႏြးပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ေတြကို တေယာက္ တေပါက္ အေျပာေတြၾကားက အတည္ခ်ဖို႕ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ ကိုစိုးဇီယ နဲ႕ ကိုေနဘုန္းလတ္ တို႕ ကိုခ်ီးၾကဴး ပါတယ္။ မေမဓာ၀ီ၊ မမယ္လိုဒီေမာင္ တို႕ကလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ အႀကံဥာဏ္ေလး ေတြျဖည့္ စြတ္ ေဆြးေႏြးရင္း သံုးနာရီေလာက္အၾကာမွာ အားလံုးၿပီး ဆံုးသြားခဲ့ ပါတယ္။ ( အၾကယ္တ၀င့္ ကို ကိုေနဘုန္းလတ္ ဘေလာက္တြင္ရႈပါ ) ေနာက္က်ေနၿပီမို႕ အားလံုးလဲ သိၿပီး ျဖစ္မွာပါ။ ဓါတ္ပံုေတြတင္ခ်င္ေပမယ့္ ကာယကံ ရွင္ေတြကို အားနာလို႕ မတင္ေတာ့ပါဘူး။ အျဖစ္အပ်က္ ေတြကလဲ ေမာင္ပြတ္ေျပာ သလိုပါဘဲ။
ကင္းေကာင္လို လူေတြ၊ အခ်င္ထည့္ ခံရသူေတြ ဘာေတြ စံုေနတာပါဘဲ။ တခုရိွတာ ဘေလာက္တိုင္း ဂ်ာနယ္မွာေတာ့ ဒီလိုႀကီးပါလာ တာေတာ့ မေကာင္း ဘူးေပါ့ေလ။ ေတာ္ၾကာ ကင္းေကာင္ႀကီး စိတ္ဆိုးၿပီး တာဇံ ျဖစ္သြား ႏိုင္သလို တခ်ိဳ႕ ကလဲ သူ႕ ကို ေလ်ာ့တြက္တယ္ထင္သြားအံုးမယ္။ ဘာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ရတဲ့ မ်က္ႏွာ ဖံုး သတင္းေလး ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္း မေဘးကို ေရာက္ေသာ္ အေမရိကန္ႏိုကန္ယို ဆိုေသာ အူလဒူ အမ်ိဳးသားႀကီး အား ရွာ ေလ ေတာ့ သည္။ ပန္းၿခံေရွ႕ နားတြင္လူအမ်ား၀ိုင္းအံု ၾကည့္ေန ေသာေနရာကို မ်က္ေစ့ ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ လိုက္ လံၾကည့္ ရႈေသာ အခါ ကၽြႏ္ုပ္ရွာေနေသာ ကန္ယို ကို ဆိုက္ဆိုက္ၿမဳက္ၿမိဳက္ ႀကီးေတြ႕ ရေလေတာ့၏။ သူသည္ ေမ်ာက္ႏွစ္ေကာင္ကို ကၽြမ္းထိုး၊ အက စံုလင္စြာႏွင့္ အသံုးေတာ္ခံေစၿပီးေနာက္ ေလပုတ္ထုတ္ ေဆးမ်ား လိုက္ လံေရာင္း ခ်ျခင္း ျဖင့္က်င္လည္ေနသူျဖစ္ေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အနားသို႕ ကပ္လာေသာအခါ ဦးစြာ ေလမ်ိဳး ၈၈ ပါး လ်က္ဆားျဖင့္ ဧည့္ခံၿပီး သူ၏ ပြဲအားလက္ဆျဖတ္လိုက္ေလသည္။
သူႏွင့္ ေျပာေသာ စကားမ်ားမွာ အူလဒူ ဘာသာျဖင့္ ေျပာဆို ထားေလရာ စာဖတ္သူ မ်ားနားမလည္မည္ စိုး သျဖင့္ ျမန္မာလို ျပန္ဆို ေရးသားထားပါသည္။
ကဲ ေျပာပါဦး မင္းရဲ႕ ၀တၳဳေရွာ္ ႀကီးအေၾကာင္းေလး
ဒီလို ရိွတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္ မဖတ္တတ္တဲ့ အပိုင္းေလး ေတြ ကို ဘာသာ ျပန္ေပးေလ။ ကၽြန္ေတာ္ ကန္ယို႕ ကို ငွက္ေျပာ သီးတစ္ဖီးနဲ႕ ဘီအီး ႏွစ္လံုးေပးမယ္။
ထိုသို႕ ေျပာေလေသာ္ ၀င္းပေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ သေဘာတူေလေတာ့သည္။
ထိုေန႕ မွစကာ ကၽြႏ္ုပ္လဲ စာပိုဒ္ေလးမ်ား အနည္းငယ္စီကူးကာ ကန္ယို အား ဘာသာျပန္ခိုင္းလိုက္၊ ႀကီးေတာ္ ပန္ကို ေရခဲမုန္႔ႏွင့္ ၀ိုင္အညံ့စား ေလးမ်ားေပးကာဖတ္ခိုင္းလိုက္နွင့္ တစ္လ ေက်ာ္ ေသာအခါ အရင္ ကမွ ေငြ မလည္ ေသာ ကၽြႏု္ပ္မွာ စားရိတ္ေၾကြး တစ္သိန္း သံုးေသာင္း ေလးေထာင့္ ရွစ္ရာ ေျခာက္ဆယ့္ေျခာက္က်ပ္ သံုးဆယ့္ႏွစ္ျပားတစ္ပဲ တင္ေသာအခါမွ ၀တၳဳ ကို အဆံုးသတ္ဘာသာျပန္ မိေလေတာ့၏။
ကၽြႏု္ပ္လဲ အခ်ိန္ယူကာ ဂ်ပန္သြားကာ နပန္း သတ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ ၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္ရာ ေတာင္ႀကီး ေအးသာယာ စက္မႈ႕ဇံု ကားထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္မလွမ္းမကန္း ကား ေဘာ္ဒီထုေသာ ရံုတြင္သြားေရာက္ အခိ်န္ေပး ဖတ္ရႈေလေတာ့သည္။
ဖတ္ေလေသာအခါ တက္ေလာ့ ဟုန္း၏ စြန္႕စားရဲျခင္း ေပါေတာေတာ ႏိုင္ျခင္း၊ ၀ယ္ဆင္ပြတ္၏ ေျမာက္ေပးျခင္း ဟာသဥာဏ္ရိျခင္းမ်ား ကကၽြႏ္ုပ္ကို စိတ္၀င္စား ေအာင္စြဲေစာင္ေလေတာ့သည္။
ယခုေရးသားမည့္ ေၾကာင္းမွာ ၀ယ္လဆင္ပြတ္ႏွင့္ တက္ေလာ့ဟံုးဆံု ေတြ႕ပံု ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ၀ယ္ လဆင္ပြတ္က မွတ္တမ္း တင္ထားျခင္းျဖစ္ေလေတာ့ သည္။
လန္ဒံုၿမိဳ႕ လူကုံတန္ အသိုင္း အ၀ိုင္းတြင္ႀကီး ျပင္းလာေသာ ကၽြႏ္ုပ္ သည္ ေလာက၏ ဟန္ေဆာင္ျခင္းအား ၿငီး ေငြ႕ လာသည့္ အေလ်ာက္ စိတ္လက္ေပါ့ပါးေသာ အလုပ္တစ္ခုအားျပဳလုပ္ေနထိုင္သြားရန္ ဆႏၵရိွ ေလသည္။
ကၽြႏ္ုပ္ ဆိုသူကား ၀ယ္လဆင္ပြတ္ ဆိုေသာ ေဒါက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားမွာ ခ်မ္းသာ ေသာ ေျမ ပိုင္ ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ကၽြႏု္ပ္ ႀကီးျပင္းေသာအခါ အိမ္မွာ ေမြးထားေသာ ႏြားမ်ား ၊ ဆိတ္မ်ား ၊ ဘဲမ်ား စသည့္ အေကာင္ဗေလာင္မ်ားကို အျပင္လူႏွင့္ ကုလွ်င္ ေငြကုန္မည္ဆိုးကာ တိေမြးကု ေဒါက္တာ အျဖစ္ ပညာ သင္ေစေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္ကလဲ ၀ါသနာ မပါေသာ္လဲ ပညာဟူသမွ် ဂုဏ္ရိွစြ ဟုမွတ္ယူ က်ိဳးစား သျဖင့္ ဖားေခ်း ပန္းေရာဂါမွစၿပီး ေခြးဇတ္ေၾကာတက္ေရာဂါမ်ား အထိ ပိုင္ႏိုင္စြာ ကုသေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လန္ဒံုၿမိဳ႕ေပၚ ရိွ အိမ္
ေမြး ေခြးလွလွ ေမြးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကား ေခြးဆရာ၀န္ႀကီး ေခြးဆရာ၀န္ႀကီး ဆိုကာ အထူးနာ မည္ ရေလသည္။ သို႕ ေသာ္ မေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ဒီအလုပ္မွ ဘယ္လို ထြက္ခြာရဖြယ္ မသိေသာ သနား စရာ ကၽြႏ္ုပ္မွာ တေန႕တြင္ ထို စိတ္ဆင္းရဲမွ ကင္းလြတ္ေအာင္ေဆာင္မေပးမည့္ မိတ္ေဆြႀကီး တဦးႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေလေတာ့ သည္
မိုးေလးေအးေသာ ဒီဇင္ဘာညေန တခုတြင္ ကၽြႏု္ပ္ ေဆးခန္းပိတ္ ခါနီး ေဆးခန္းထဲ သို႕ လူတစ္ေယာက္ ၀င္လာ ေလသည္။ သူ၏ပံုမွာ လြန္စြာ ေအးေဆးလွၿပီး ေခါင္းတြင္ေဆာင္းထားသာ အုန္းလက္ဦးထုတ္ကို ခၽြတ္ကာ ကြမ္း တေတြးကို ဟန္ပါပါ ျဗစ္ ကနဲေထြးၿပီး လြန္စြာ ပီသေသာ ျမန္မာ စကားျဖင့္
၀ယ္လဆင္ပြတ္မွတ္တယ္
ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒါနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာလိုနားလည္တာ ဘယ္လိုသိလဲ
ေအာ္- - ဒါလား၊ ခင္ဗ်ားက ျမန္မာဒန္႕ လံုး မွန္း ကၽြန္ေတာ္သိထားလို႕ ပါ။ (ဒန္႕=dance, လံုး > ျပား)
ခင္ဗ်ား ျမန္မာစကားပီသ လွေျခလား။
ဟုတ္တယ္ ကၽြန္ေတာ္ အေပၚဖို႕ ယူနီဗာစီတီက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ သင္လာခဲ့တာေလ ၊ ဟတ္ ဟတ္
ဆိုပါဦး ဘာကိစၥမ်ားရိွပါသလဲ
ေမ့ေနလိုက္တာ ၊ ကၽြန္ေတာ္ ကအလြတ္စံုေထာက္ပါ ၊ killer လိုင္စင္ရထားတဲ့ သူဆိုပါေတာ့၊
အလို ဒါဆို ခင္ဗ်ား ကလူသတ္လို႕ ရတာေပါ့
no no မဟုတ္တာဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္က ျမဴနီစပါယ္က ခ်ေပးတဲ့ ႏြားသတ္လိုင္စင္ရထားတာပါ။ မလုပ္ရဲလို႕ ခင္ဗ်ားမွာ အသိရိွရင္ လိုင္စင္ျပန္ေရာင္း ဖို႕ လာစပ္တာပါ။
ဘာရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ က ဆရာ၀န္ဘဲ ၊ဒါေတြဘယ္သိမွာလဲ
လုပ္ပါဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ ဘိုင္ျပတ္ေနလို႕ ပါ။
ကၽြန္ေတာ္လဲ သနားသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ၀ယ္မလားလို႕ စဥ္းစားမိေသး၏။ တခုေတာ့ရိွ သည္။ ေရာင္းေပးလို႕ ေတာ့ရႏိုင္သည္ ပြဲခလဲရႏိုင္သည္။
ေကာင္းၿပီေလ။ ခင္ဗ်ားကူ ညီႏိုင္ပါတယ္။ နာမည္ေလးတဆိတ္ေလာက္
ကၽြန္ေတာ္ အမည္ေမးေသာအခါ ဟန္ပါပါႏွင့္ ခါးကို ေထာက္လိုက္ၿပီး ကြမ္းတံေတြးကို ျဗစ္ကနဲေထြးကာ
ဟုန္း - တက္ေလာ့ဟုန္း ဟုေျဖလိုက္ေလေတာ့ သည္။

္္
ကၽြန္ေတာ္ ဆႏၵရိွတာ အနည္းငယ္ေျပာခ်င္ပါသည္။ မနက္ဖန္ ကိုေနဖုန္းလတ္ ေမြးေန႕ ႏွင့္ 2 in 1 တၿပိဳင္တည္း က်င္းပေသာ ဘေလာက္ဂါ အစည္း အေ၀းမွာ ဆြမ္းခံရင္းငွက္ သင့္ဆိုသလို ျမန္မာဘေလာက္ဂါ အစည္း အရံုး(ရန္ ကုန္) ကို စၿပီး ဖြဲ႕ စည္းလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ယာယီ သေဘာ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ အဲ တလေလာက္ အခ်ိန္ယူ ၿပီးသြား ရင္ေတာ့ တကဲ့ အားေကာင္းတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္း ခိုင္ခိုင္ မာမာ ေပၚထြက္လာ မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အခုလိုေျပာ ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ ငယ္ေတြ ကိုကိုယ့္ အား ကိုယ္ကိုး ဖြဲ႕ စည္း လိုက္ ၾကရင္ အခ်ိန္တိုတို နဲ႕ ျမန္ျမန္ ၿပီးလိမ့္ မယ္။ ၿပီးတဲ့ ခါ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွတဲ့ သူေတြစု စည္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ ဘေလာက္ဂါ အစည္းအရံုး ကို တက္လွမ္းရလြယ္ ကူသြားလိမ့္ မယ္။ တခုရိွတာ အခုရန္ကုန္ က ဖြဲ႕စည္း ပံုကို နမူနာ ယူၿပီး တျခားေဒသ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ ေတြအတြက္ အေထာက္အကူေပး လိမ့္မယ္ လို႕ ထင္ပါတယ္။ စည္းကမ္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ႕ မ်ားဟာ အားလံုး တညီ တညြတ္ထဲ ျဖစ္ေနဖို႕ ေတာ့ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ေပးကာ ျပင္ဆင္ၾကရင္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္ကာ အလုပ္ျဖစ္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ ဒီေလာက္ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အႀကံ ျပဳ ေဆြးေႏြးလို သူမ်ား မနက္ဖန္ အစည္း အေ၀းမွာ မ်က္ႏွာ ဆံုညီ ကန္႕ ကြက္ ေ၀ဖန္ေျပာဆို အႀကံ ျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေတာ့ ေလာေလာဆယ္လုပ္မယ့္ အစီ အစဥ္ တခ်ိဳ႕ ကို ေရးသားထား ပါတယ္။ မနက္ဖန္မွာလဲ စာရြက္ေတြယူလာခဲ့ ပါမယ္။ အဆင့္တိုင္းကို ဒီမို ကေရ စီနည္းနဲ႕ တက္လွမ္းသြား ပါမယ္။ ေလာေလာ လတ္လတ္ေတာ့ ၿမိဳ႕ ျပဒီမိုကေရစီ ေပါ့ဗ်ာ။ အားလံုးမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အားမနာတမ္း ေျပာၾကစို႕။

ျမန္မာဘေလာက္ဂါ အစည္းအရံုး(ရန္ကုန္)
၁။ ျမန္မာဘေလာက္ဂါအစည္းအရံုး(ရန္ကုန္) စတင္ဖြဲ႕ စည္းျခင္း
၂။ အလုပ္အမႈ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ (ယာယီ) ဖြဲ႕ စည္းျခင္း
၃။ အသင္းဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲျခင္း
၄။ ေရးဆြဲထားမႈ႕မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း
၅။ ဆႏၵမဲေကာက္ခံၿပီး အေျခခံမူႏွင့္ အသင္းဖြဲ႕ စည္းပံုအား အတည္ျပဳျခင္း
၆။ အလုပ္အမႈ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ သစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း
၁ နဲ႕ ၂ ကို မနက္ဖန္မွာဘဲ အၿပီးသတ္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ၃ အတြက္ အေျခခံ မူအခ်ို႕ ကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

၃။ အသင္းဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲျခင္း
ျမန္မာဘေလာက္ဂါအစည္းအရံုး(ရန္ကုန္) အသင္းဖြဲ႕ စည္းပံုေရးဆြဲရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ားကို အဓိက အေျခခံ ကာေရးဆြဲ သင့္ပါသည္။
၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ တံဆိပ္
၂။ ေကာ္မတီသတ္တမ္း
၃။ ေကာ္မတီ ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ား
၄။ ဘ႑ာေရး၊ အသင္း၀င္ေၾကး၊ ရန္ပံုေငြႏွင့္ စာရင္းကိုင္
၅။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
၆။ အသင္းစည္းကမ္းခ်က္၊
၇။ အသင္း၀င္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
ေနသာေသာ တေန႕ တြင္ ကၽြန္ေတာ္ တန္းဖိုးျဖတ္မရ သည့္အင္ဗာတာ အေဟာင္းႀကီး ႏွင့္ ကုလားမုတ္ဆိတ္ ထံမွ ခက္ခက္ ခဲခဲ လဲယူထားေသာ စံုေထာက္ႀကီး တက္ေလာ့ ဟုန္းဆိုသူ၏ အေၾကာင္းမ်ား ေရးထား ဟန္ရိွေသာ စာထုတ္ ႀကီး အားဖြင့္ ေဖာက္ဖတ္ရႈ ရန္ အႀကံ ရိွေလသည္ ႏွင့္ တေယာက္ထဲ အခန္း တံခါး ပိတ္ကာ ပထမဆံုး အထုတ္ ေျဖရန္ အတြက္ လုပ္ရေလ သည္။ ခဲတံခၽြန္ဓါး တေခ်ာင္း၊ ဖုန္သုတ္ရန္ အ၀တ္တခု၊ မွတ္စရာမ်ားရိွက မွတ္ရန္ ဗလာစာအုပ္ အစုတ္တအုပ္၊ ေရတဘူး၊ ေထြးခံ၊ ကြမ္းယာ ၂၀၀ ဖိုး၊ အျပင္းေျပနားေထာင္ရန္ သီခ်င္း စီဒီ တခ်ိဳ႕ စသည့္ လိုရမယ္ရေပါက္ကရ ပစၥည္း တခ်ိဳ႕ ကို အခန္းထဲ သြင္းၿပီး ေနာက္ စာအုပ္ အထုတ္ႀကီး အား စတင္ ေဖာက္ ေလေတာ့ သည္။ ဓါးျဖင့္ ခပ္ပါးပါးေလး အေပၚယံ ကို ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ေအာက္မွာ အ၀တ္ အစုတ္ႀကီး ထပ္ ပတ္ထား ေလသည္။ ထို အ၀တ္ကို ေျဖေသာ အခါ၊ ဆီစိမ္ စကၠဴ တထပ္၊ ထိုမွ ဖေယာင္း စကၠဴ ၊ ၿပီးေတာ့ အထဲတြင္စကၠဴ ဘူးတစ္ဘူးေတြ႕ရေလ ၏။ ဒါနဲ႕ စကၠဴ ဘူးကို ဖြင့္ေသာ အခါ ယြန္းတေသတၱာ အေဟာင္း ေလးတစ္လံုး၊ ကၽြႏ္ုပ္လဲ အင္မတန္ စိတ္ပ်က္လာေခ် ၿပီ၊ တခန္းလံုးလဲ အမိႈက္ေတြ ႏွင့္ ပြကုန္ၿပီ။ တင္းတင္း ႏွင့္ထို ယြန္းဘူးကို ဆြဲမလိုက္ေသာ အခါ ပတၱာ ပ်က္ေန သျဖင့္ အဖံုးတစ္ျခား ေအာက္ခံ တစ္ျခား လြင့္သြားေလေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ စိတ္၀င္တစား ဖတ္ရႈ ခ်င္ေန ေသာ တက္ေလာ့ဟုန္း၏ မွတ္တမ္း စာအုပ္ ေလးသည္ ပိျပားကာ ေသေနေသာ ပိုး ဟပ္ အေသေကာင္ ႏွစ္ေကာင္ ၿခံယံ လ်က္ ၀ံံ့ ၾကြား စြာတည္ေနေလ ေတာ့သည္။ ကမန္းကတန္း ႏွင့္ေကာက္ ယူ ကာ လွန္ဖတ္လိုက္ ေသာ ကၽြန္ေတာ္ မွာ ပထမ စာမ်က္ႏွာမွ စကားလံုး မ်ားကို ဖတ္မိလိုက္ ခ်ိန္ မွာပင္ ၀မ္း သာျခင္း ၊၀မ္းနည္းျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ အလိုမက်ျခင္း၊ အံံ့ၾသျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္း ဆိုသည့္ အစြန္းေရာက္ စိတ္မ်ား ေပၚ ထြက္လာ ေအာင္ သူလုပ္လိုက္ေျခၿပီ၊ ေရးထားေသာစာမ်ားမွာကား--- ----

the မွတ္တမ္း of တက္ေလာ့home
ေရးသူ by ၀ယ္လဆင္Pooh.
ထိုသို႕ေရွးက်ေသာ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထား ေလေသာ ထိုမွတ္တမ္းႀကီး ကို ဘယ္လို ဘာသာျပန္ မည္နည္း။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ ႀကီးေတာ္ ပန္ဒိုရာနတ္တစ္ဂိုး-ဂိုးမရိွ ဆိုသူ အင္မတန္ language flying ေတာ္ေသာ မူႀကိဳေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ရိွေလရာ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အိုင္ယာလန္ထီေပါက္ သကဲ့သို႕ ေပ်ာ္သြားေလသည္။(မွတ္ခ်က္- -ေနွာင္းလူမ်ားအေနႏွင့္ အိုင္ယာလန္ထီကို သိခ်င္မွသိေပမည္၊ အိုင္ယာလန္ ထီ ဆိုသည္မွာ အိုင္ယာလန္တြင္ ဖြင္သည့္ထီမို႕ အိုင္ယာလန္ထီဟု ေခၚေလသည္။ မသိရင္မွတ္ၾကပါကုန္-စာ ေရးသူ) ေပ်ာ္ပါေသာ္လဲ ေမွာက္ရက္လဲ ဆိုသလို ဒီစာအုပ္ ကၽြန္ေတာ့္ ထံရိွေနေၾကာင္း သိလွ်င္ လိုက္လံ လု ယူ ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕က ရိွေနသည္ ထိုသူတို႕ကား စေနမမ ဆိုသူဦးစီးသည့္ စပိုင္ဂ်စ္တူး တို႕ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက ရွားပါး သည့္အျပင္ အင္မတန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္၊ နကၡတေရာင္ျခည္ ၊ သုရဇၹ ဟာ မွားကုန္ၿပီ ဒီလိုဆန္း ၾကယ္ ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို သူ႕ထက္ငါ သတင္းယူတတ္ ေသာ စိုးဇီယဆို ေသာ လူႀကီးက ရိွေသး၏။ အင္မတန္ မ်ိဳး ခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္ေသာ ေမာင္ ပြတ္ဆိုသူကလည္း ၀ယ္လဆင္ပြတ္မွာ သူ႕ဘိုးေအျဖစ္ ေနသည္ဟု သံသယ၀င္ ကာ အေမြ ပစၥည္း လို လာလုႏိုင္ သည္။ သိုင္း ၀တၳဳ မ်ားဖတ္ကာ သိုင္းရူး စာေပ ေ၀ေလေလ စာအုပ္တိုက္ တည္ ေထာင္ထားေသာ ကိုတာစလက္ ဆိုသည့္ ထုတ္ေ၀သူ ကေတာ့ ဒီစာအုပ္ကို ျပန္ေရာင္းရန္ ခ်ိန္းေၿခာက္ စာ ႏွစ္ ပိသာငါးဆယ္ ႏွင့္ ရွစ္က်ပ္သားေလာက္ ပို႕ထားႏွင့္သည္။ ဒီလိုအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေလရာ ဘယ္လိုမွ ကၽြန္ေတာ့္ အေနႏွင့္ စာအုပ္ႀကီးကို အျပင္ယူလာကာ ႀကီးေတာ္ပန္ ထံသြားလို႕ မျဖစ္ ၊ ႀကံရေပဦးမည္။ အိမ္နားတြင္ ေရခဲ ေခ်ာင္း စုတ္ေနေသာ ဘာညာ ဆိုေသာ ကေလး၀၀ ေလးအား ပဲႀကီးေလွာ္ဖိုး ငါးဆယ္ေပးကာ ႀကီးေတာ္ပန္ထံ လႊတ္ လိုက္ေလသည္။ မၾကာပါ ျပန္ေရာက္ လာေသာ အခါ စာတစ္ေစာင္ ျပန္ပါလာသည္၊ ေအာက္ပါအတို္င္း ေရးထားေလ၏။
hundred over blood.
ကၽြန္ေတာ္ သိသည္။ သူေရေက်ာ္သြားေန သတဲ့၊(မွတ္ခ်က္- ထိုသို႕ေရးသား နည္းမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းက ေရာထီးလူ မ်ိဳးမ်ား စတင္ အသံုး ျပဳခဲ့ ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အလကားေမဆင္ ဂိုဏ္း မွအသင္း ၀င္မ်ား ကလက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ အသံုး ျပဳ ခဲ့ရာ ယေန႕ ထိ အသံုး၀င္ေနဆဲျဖစ္ေလသည္။ ေလ့ လာလို သူ မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံခ်ားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ စာၾကည့္တိုက္ရိွရာ ဆစ္ဒနီသို႕ သြားေရာက္ေလ့
လာဖတ္ရႈႏိုင္သလို ကၽြန္ေတာ့္ထံ တြင္အနည္းငယ္မွ် ေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။- -စာေရးသူ)
အေပၚကစာ ေဖၚပံုမွာ hundred = ရာ over= တစ္ခုထက္ပိုသြား၊ ေက်ာ္သြား blood=ေသြး
ရာ ေက်ာ္ ေသြး = ေရေက်ာ္သြား
ေကာင္းၿပီ ကိုယ့္ဟာကိုဖတ္မွျဖစ္မည္။ ထိုသို႕ လုပ္ေနစဥ္အတြင္း မီးျပတ္သြားေလရာ ကၽြန္ေတာ္လဲ အခန္းတံခါးပိတ္ အျပင္ထြက္ကာ ဒီလို စာမ်ား ဖတ္ႏိုင္ေသးေသာ အေမရိကန္ႏိုကန္ယို ဆိုသည့္ ခ်ားဒါ၀င္၏ ၁၀၀၈ ေယာက္ ေမ်ာက္ ဆပ္ကပ္ဆရာ ႀကီး ေနထိုင္ရာ ၿမဳိ႕ေတာ္ ခန္းမေဘးကို ဆိုက္ကား စီးကာ လမ္းေလ်ာက္ ထြက္ခဲ့ေလေတာ့ သည္။

ပံုေလးေတြမတင္တာၾကာ လို႕ တင္လိုက္တာ ၊ ခုမွဘေလာက္ထဲ၀င္လို႕ရတယ္။ ရံုးသြားရင္း လမ္းမွာေတြ႕လို႕ ရိုက္ ထားခဲ့တာ။ ဒါသံလြင္လမ္းရဲ႕ ဆြမ္းခံခ်ိန္ပါ။ သံလြင္လမ္း မႀကီး ေပၚမွာေတာ့ မနက္ဆို အတန္းလိုက္ ရွည္လ်ား စြာ ဆြမ္းခံ ၾကြေနတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ ေတြကို ေနေရာင္ ႏုႏု ၾကားက ေ၇ႊတိဂံု ဘုရားႀကီး ကို ေနာက္ခံ ထားရင္း မဂၤလာ ရိွစြာ ျမင္ရေလ့ရိွပါတယ္ ။ ေနာက္ရက္ေတာ့ ထြက္ၿပီး ရိုက္လိုက္ပါဦးမယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့သံးုႏွစ္ေလာက္ ကျဖစ္မယ္။ ဂ်ဳလိုင္လရဲ႕ တစ္ခုေသာမနက္ခင္းမွာ သူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ဆံုျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူ႕မ်က္ႏွာေလးကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ လိုက္ျခင္းလဲျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူနဲ႕ပတ္သက္သမွ် အားလံုး အဆံုး သက္ခဲ့တဲ့ မနက္လဲျဖစ္ ခဲ႕တယ္သူ႕ကို ထားခဲ့တဲ့သံေယာဇဥ္ေတြ အားလံုးျပစ္ခ် ခဲ့ရတဲ့ေန႕လဲျဖစ္သလို ေမ့လို႕ရ
မရေတာ့ ဒီစာေတြကသက္ေသ ခံေနဦးမွာပါေလ။ အဲဒီေန႕ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀ကိုအားလံုးျပင္ ဆင္ေပးလိုက္ တဲ့ေန႕လဲျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီေလာက္အမွတ္ရစေကာင္း တဲ့ေန႕ကို ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုေမ့လို႕ ရခဲ့မွာလဲ။ အဲဒီေန႕မနက္ က သူ႕ကိုေတြ႕ဖို႕ မနက္ေစာေစာ ထၿပီးအိမ္ကထြက္လာခဲ့တယ္။ ေကာင္းကင္ကလဲ အံု႕မႈိင္းမိႈင္းနဲ႕ ရာသီဥတု ကခပ္ေအး ေအးေလး ၊ အလင္းႏုေနေရာင္ေတာင္ တိုးမေပါက္ဘဲပတ္၀န္းက်င္ က ေအးစက္စက္ႏိုင္လွတယ္္။ ေလႏုေအးေတြ ပါးပါး တိုက္ေနတဲ့ၾကားမွာ ကၽြန္ေတာ္တေယာက္ထဲ၊ ကားဂိတ္မွာ သူအလာ ကို ေမွ်ာ္ေနမိတယ္။ စိတ္ထဲကေတာ့ ကိုယ့္အေတြးနဲ႕ကိုယ္ေပ်ာ္ေနလိုက္တာ၊ သူလာရင္ေျပာဖို႕ စကားလံုးေတြ ကိုရင္ ထဲမွာတလံးုျခင္း ျပန္စီရင္း ဟိုအတိတ္ကို ေျမာလြင့္ေနမိတယ္။ သူနဲ႕ျပန္ေတြ႕ တာဘာမွမၾကာလိုက္ဘဲတစ္ႏွစ္ေတာင္ ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ။ စၿပီးျပန္ေတြ႕တဲ့ ေန႕ကလဲ ထူးထူး ဆန္းဆန္း၊ ဟိုအရင္ရွာတံုး ကေတာ့ဘယ္လိုမွအစ မေတြ႕ဘဲ၊ အခုေတာ့- - - -


ေနရာက ယုဇနပလာဇာ ကဖီး ေအရုိးမား၊ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ တူတူထိုင္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းကစကားေျပာေနရင္းေေမးေငါ့ျပတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္လဲ ေကာင္မေလးေတြ လွလွျမင္တိုင္း လိုက္ျပတတ္တဲ့ သူ႕
အေၾကာင္းသိေတာ့ လွည့္မၾကည့္ဘူး။ ေနာက္ေတာ့မွ ကိုယ့္ေက်ာကိုယ္မလံု သလိုခံစား မိ
တာနဲ႕ လွည့္အၾကည့္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ေက်ာခ်င္းကတ္ ထားတဲ့ခံုက သူမရဲ႕ လွည့္ အၾကည့္၊
ဆံုလိုက္တဲ့ မ်က္၀န္းေလးတစ္စံုေၾကာင့္ ရင္ထဲမွာသိမ့္ကနဲ ေအးစက္သြားေအာင္ ခံစား ခဲ့
မိလိုက္တယ္။ သူပါဘဲ သူ႕ကိုကၽြန္ေတာ္လိုက္ရွာေနတာ သံုးႏွစ္ရွိေတာ့ မယ္။ ေတြ႕ၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္စကား သြားေျပာမယ္လို႕ထလိုက္ခ်ိန္၊ စူးရွတဲ့ အၾကည့္စူးစူးေလးတစ္ခု ကၽြန္ေတာ့္
ရင္ထဲ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္သြား တယ္။ ခ်က္ျခင္းဘဲ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ထိုင္ ေနလိုက္မိတယ္။
သူ႕ရဲ႕ ဒီလိုအၾကည့္ေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႕ကၽြန္ေတာ့္မွာ အားအင္ေတြမရွိခဲ့ ဘူး။ ေတြ႕ရင္
ေျပမယ္လို႕ ေတးထားတဲ့ စကားေတြ အားလံုး လြင့္စင္ေျပာက္ကြယ္သြားခဲ့ေလာက္ေအာင္ ကၽြန္
ေတာ္အေယာင္ေယာင္ အမွားမွားျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ထထြက္ လာခဲ့မိတယ္။ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕
အျပစ္တင္မႈ႕ေတြက ကၽြန္တာ့္ မ်က္၀န္းထဲက သူ႕အၾကည့္ေတြကို ဘယ္လိုမွ ဖံုးလႊမ္းသြား
ေအာင္မစြမ္းႏိုင္ ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္အျပန္ သူမကို ထပ္ေတြ႕ခဲ့ေသးတယ္။ ညေနအေရာက္
မွာ ေတာ့ဘယ္လိုမွ ထိမ္းသိန္းမထားႏိုင္ ေတာ့တဲ့ကၽြန္ေတာ့္မသိစိတ္ေၾကာင့္ သူမကို ဖံုး
ဆက္မိတယ္။သူလာကိုင္တဲ့အခ်ိန္ --ဟဲလို-- ဆိုတဲ့အသံေလးေၾကာင့္နဲ႕တင္ ကၽြန္ေတာ့္ရင္
ေတြ ခုန္ေနမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ စကားေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႕ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္
စကား တခ်ိဳ႕ေျပာျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူ႕ကိုကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေနဆဲပါ ဆိုတာေလးနဲ႕ အဆံုးသတ္ေျပာခဲ့တယ္။
ဒီေနာက္ပိုင္း သူမနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ တပတ္ တေခါက္ေလာက္ သူ႕ရုံးကို လိုက္ပို႕ရင္း ေနလာ ခဲ့တာ
အခုဆို တႏွစ္ေက်ာ္ လာခဲ့ၿပီ။ သူမကိုေတြ႕ေနရရင္ ကို ေက်နပ္ ၿပံဳးေပ်ာ္ ေနတတ္ တဲ့ ကၽြန္ေတာ္
သူ႕ကို စိတ္ပ်က္ေစမယ့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုေတြ ေရွာင္ေနခဲ့ရင္းေျပာ ခ်င္တာ ေတြ သိမ္းထား
ခဲ့တာ ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အားလံုး ဖြင့္ခ် ေတာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ငန္း တစ္ခုကေအာင္ျမင္
မႈ႕ သတင္းနဲ႕ အတူ သူၾကားရင္ ၀မ္းသာမယ့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းလက္ေဆာင္ေတြ တေပြ႕ႀကီးနဲ႕ ေပါ့ေလ။
သူနဲ႕ကၽြန္ေတာ္က ရည္းစားလည္း မ မည္၊ ခ်စ္သူလဲမေျမာက္ သံေယာဇဥ္ပါးပါး ေလးနဲ႕ နားလည္
မႈ႕ယူထားတဲ့ ရန္သူေတြလိုလား၊ ဘာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ သိခ်င္လွၿပီ။ သူ႕အတြက္ ကၽြန္
ေတာ္ႀကိဳးစားထားတာေတြ ေအာင္ျမင္ေတာ့မယ္။ သူသိရင္ေပ်ာ္မွာပါေလ။
အေ၀းက တလွမ္းျခင္း မွန္မွန္ေလွ်ာက္လာတဲ့သူမ ကို လွမ္းေတြ႕ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အာရုံေတြ
သူ႕အေပၚ ျပန္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ လက္ဖ်ားေလးေတြေအးလို႕ ရင္လဲခုန္လို႕။ သူကၽြန္ေတာ့္ နားကို
ေရာက္လာခဲ့ၿပီ။ သူကိုၾကည့္ေတာ့ျပန္ၿပံဳးျပတဲ့ အၿပံုးေလးကို သတိထားမိတယ္။ တခုခုကို ေျပာ
ခ်င္လို႕ အားယူေနရင္းၿပံဳးတဲ့ အၿပံဳး၊ မဲ့ၿပံဳးေလး ဆိုမွန္မယ္ ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ ဘာမွမေျပာ
ရေသးဘူး လာတဲ့ကားေပၚ သူအရင္တက္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ လိုက္တက္ သြားရင္း ကားခ ေပး
ေတာ့ သူကရွင္းလိုက္တာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ လဲအသာေလးၿငိမ္ေနလိုက္ၿပီး စကားစ လိုက္တယ္။
ေအးတယ္ေနာ္- - -
သူကၽြန္ေတာ့္ကိုေသေသျခာျခာ ၾကည့္ရင္းေနာက္ဆံုမွာ လြတ္ေနတဲ့ ခံုမွာသြား ထိုင္ရင္း
ဂ်ပန္ဘာသာ စာအုပ္ကိုသဲႀကီးမဲႀကီး လွန္ေနတယ္။
ေဟ့- ေနမေကာင္းဘူးလား။ ဘာေတြဖတ္ေနတာလဲ ေအာက္ေရာက္မွဖတ္ေလ။ ေတာ္ၾကာေခါင္းမူးတယ္
မလုပ္နဲ႕ေနာ္။
ကၽြန္ေတာ့္ကို သူေမာ့ၾကည့္ရင္း သက္ျပင္းတစ္ခု ခ်လို႕ စာအုပ္ကိုငံု႕ဖတ္ေနတယ္။
ေမာ္တင္ မွတ္တိုင္အေရာက္မွာ သူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ကားေပၚက ဆင္းၾကပါတယ္။
ဆင္းဆင္းျခင္း မိုးေလးေတြ ဖြဲဖြဲ က် ေနတာ သတိထား မိတယ္။
လာ - -မိုး ရြာေနၿပီ ထီးမပါဘူးလား၊
ကၽြန္ေတာ္ေမးေတာ့ သူထီးဖြင့္ေဆာင္းလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ သူ႕ ထီးေအာက္အရိပ္ကို
အ၀င္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကၽြန္ေတာ္ မေျပာခဲ့တဲ့ စကားတစ္ခြန္းနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ခဲ့တဲ့
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုနဲ့စတင္ ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ ကိုစြဲခ်က္တင္ ရန္ေတြ႕ပါတယ္။ သူ႕စကားလံုးေတြ
အမ်ားႀကီး ဆြဲထုတ္ျပလို႕ မ်က္ရည္ေတြလဲ က်လာပါတယ္။ ေဒါသသံနဲ႕ သူ႕စကားေတြတုန္ယင္
ေနတယ္။ သူေျပာေနတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ေတာ့ အမဲေတြ အညိုေတြျခည္းဘဲ။
ကၽြန္ေတာ္ မွမဟုတ္တာ ကၽြန္ေတာ္ကအျဖဴသက္သက္။ ရွင္းျပဖို႕ အခြင့္လဲ သူမေပးခဲ့ပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာ ဘာမွ လက္ခံမယ့္ပံုလဲ မေပၚဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူနဲ႕ လံုး၀မပတ္
သတ္ေတာ့ ဖို႕ လံုး၀သူ႕ေရွ႕ ကိုမလာဖို႕ ခါးသီးစြာ ေျပာလာခဲ့ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းျပျခင္ပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္တာကို အမွန္အတိုင္းေျပာျပဖို႕ ကၽြန္တာ္
အခြင့္အေရးမရွိေတာ့ၿပီလား။ ရင္ထဲမွာနဲနဲ ရွတတ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ သူေျပာခ်င္ရာေျပာၿပီး ကၽြန္
ေတာ့္ကို ထားၿပီးသူ ထြက္သြားခဲ့တယ္။ မိုးေတြလဲ သဲလို႕။ ကၽြန္ေတာ္ တေယာက္ထဲ တိတ္
တဆိတ္ ရပ္ ေနခဲ့မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မငိုခဲ့မိဘူး။ တခါမွသူ႕အေပၚ ဒီလိုစိတ္မထား မိခဲ့ဘူး။
ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ အရမ္းနာက်င္ေနခဲ့ မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စကားလံုးေတြ။ ေပ်ာ္ရြင္မႈ႕ေတြ
အားလံုးသူရုိက္ဖ်က္သြားခဲ့ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ အၾကင္နာတရားေတြ
ဒီမိုးေရေတြနဲ႕ အားလံုးစီးေျမာ သြားခဲ့ၿပီ။ သူကၽြန္ေတာ့္ ကိုလံုး၀လွည့္ မၾကည့္ဘဲထြက္
သြားရက္တယ္။ သူသာတခ်က္ေလာက္လွည့္ၾကည့္ ခဲ့ရင္--- -- --။
ကၽြန္ေတာ့္အေပၚအရမ္းရက္စက္တက္သလို ကၽြန္ေတာ့္ကို မယံုတဲ့သူမ နဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္
ထပ္ေ၀းခဲ့ရၿပန္ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ သတိထားမိတာ ကၽြန္ေတာ္မငိုခဲ့ဘူး ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ပါး
ျပင္မွာ မ်က္ရည္ေတြ စီးက်ေနတယ္။ ရႈိက္သံမဲ့စြာ ကၽြန္ေတာ္ ေၾကကြဲခံစားမိတယ္။
အဲဒီႏွစ္က ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ရြာတဲ့မိုးလဲ ေတာ့မသိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္သူ႕အတြက္က်
တဲ့မ်က္ရည္ဒါ ေနာက္ဆံုးပါဘဲ။
အားလံုး တိတ္တဆိတ္အဆံုးသတ္သြားခဲ့ၿပီ။ အဲဒီေန႕မတိုင္ခင္က ကၽြန္ေတာ္ဟာ အခုကၽြန္
ေတာ္ မဟုတ္ေတာ့တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ခ်စ္တာသိပါလ်က္နဲ႕၊ အရႈံးေပးထားပါတယ္
ဆိုတဲ့သူ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို အႏိုင္ယူရက္သလို ရက္စက္ရက္တယ္။ အိမ္အျပန္ေျခလွမ္းေတြ
ေလးေလး လံလံနဲ႕ အလြမ္းေတြကို နာၾကင္မႈနဲ႕ မႏိုင္မနင္းသယ္လာၿပီး လွမ္းလာခဲ့မိတယ္။
မိုးေလးလဲ စဲခဲ့ၿပီ။ မိုးေတြကလဲဖြဲလို႕ မ်က္ရည္ေတြလဲရႊဲလို႕--- - -ကၽြန္ေတာ့္မွာေလ။ ။ ။

ကိုYIT လို႕ေရးထားလို႕ကိုYIT လို႕ေခၚပါမယ္။ အခုလို စီေဘာက္မွာ လာေအာ္ရင္း အားေပးတာ ေက်းဇူးပါ။ ကဗ်ာေတြ နဲ႕ပတ္သက္လို႕ကၽြန္ေတာ္ သိတဲ့သူေတြဆို အမည္ထည့္ေရးမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ဘေလာက္ဆို တာ public ကို publish လုပ္တာမို႕ တစ္ခ်ိန္မွာ ဒီလို ျဖစ္တတ္ တယ္ဆိုတာ သိၿပီးသားပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရင္ ဘေလာက္ေရး စကတည္းက ၀င္တိုက္မိျခင္း ဆိုတဲ့ post နဲ႕ႀကိဳတင္ ေရးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုတက္လဲ ျပန္ဆြဲ ထုတ္ေပးထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မသိလို႕ ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္း မေရွာင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ ဘေလာက္မွာ ေရးထား သမွ်ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ ယူပါတယ္။ ဒီေတာ့ အခုကဗ်ာကို ကိုYITေရးတယ္ ဆိုရင္လဲ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္ ေကာမန္႕ေပးဖို႕ဖိတ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကလဲ ယူသံုးမိတဲ့အတြက္ လဲေက်းဇူးတင္ မွာပါ။ ကိုYIT မေရးဘူးဆိုခဲ့ ရင္လဲ ေမးလိပ္စာေလး ေပးရင္ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳ ဆိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘက္ကေတာ့ ဒီေလာက္ပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ဘယ္လို အျမင္နဲ႕ ျဖစ္ျဖစ္ ပြင့္လင္းစြာ ေ၀ဖန္ ႏိုင္ ပါတယ္။ အၿမဲလဲ တခါးဖြင့္ထားပါတယ္။ မည္သူမဆိုပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ ခံယူခ်က္ ယံုၾကည္ ခ်က္နဲ႕ ဖန္တီးထားတဲ့ ဒီ ဘေလာက္က အေၾကာင္းအရာေတြကိုလဲ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ မွီၿငမ္း ကူယူေဖာ္ ျပခြင့္လဲ ေပးထား ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ပို႕အားလံုး Link ကိုဖြင့္ထားတာေတြ႕မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ ခံယူခ်က္က ေတာ့ရွင္းပါတယ္။ မွ်ေ၀ခံစား ၾကဖို႕ပါဘဲ။ ကိုYITအေနနဲ႕ ေျပာစရာရိွရင္၊ ေ၀ဖန္စရာရိွရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို တိုက္ရိုက္ ေျပာဆို ေ၀ဖန္လို႕ ရပါလ်က္နဲ႕ မဆိုင္တဲ့ တျခား ဘေလာက္ေတြကို သြားေရာက္ အေႏွာက္အယွက္ေပး မိသလို ျဖစ္ခဲ့ တာေတြကို ေတာ့ သြားေရာက္ ေတာင္း ပန္သင့္ပါတယ္။ ရိုးသားတယ္ဘဲထင္ထင္ မရိုးသားဘူးဘဲထင္ထင္ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ အခု မသိလို႕ မသိတဲ့အေၾကာင္း ၀န္ခံ ၿပီးပါၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္ အစစ္က ျပန္ျဖဳတ္ ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ရင္ စိတ္မေကာင္းစြာဘဲ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးပါ့မယ္။ ကိုYIT ကၽြန္ေတာ့္ ဘေလာက္ ကိုအစ အဆံုး ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။ ေနာက္ထက္ ဒီလိုကဗ်ာ ေတြရိွပါေသးတယ္ ေ၀ဖန္ပါဦး။ ကိုYIT က ဘေလာက္ဂါတစ္ ေယာက္ျဖစ္ျခင္လဲ ျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေတာ္တဲ့ တက္တဲ့ သူလဲျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ကဘာမွ မရင့္က်က္ေသးသူ ျဖစ္လို႕ဒီလို တုန္႕ျပန္တာ စိတ္မဆိုးပါနဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ သိတဲ့ဘေလာက္ဂါေတြ အားလံုး ကၽြန္ေတာ္အျပင္မွာ မျမင္ဘူးေပမယ့္ အားလံုးေမာင္ႏွမလို ခင္ၾကပါတယ္။ သူတို႕လဲဒီလိုစိတ္ေတာ့ ရိွၾကမွာပါ။ တစ္ခုေတာ့ရိွတယ္ ဘယ္အရာမွာမဆို ေ၀ဖန္တဲ့ စကားလံုးနဲ႕ တိုက္ခိုက္တဲ့ စကားလံုးဆိုၿပီး ႏွစ္လံုး ရိွပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္လို သေဘာနဲ႕ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုYIT အေနနဲ႕ ဘေလာက္ဂါေတြ သတိထားဆိုတဲ့ စကား လံုးကိုျပန္ရုပ္ သိမ္းေပးဖို႕ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ဘေလာက္ဂါေတြဘာကို သတိထားရမွာလဲ။ ပို႕တင္ေနရင္းမီးပ်က္ မွာကိုလား၊ ကြန္နက္ရွင္ မေကာင္းမွာကိုလား။ ရွင္းရွင္း ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။ ကေလးတေယာက္မုန္႕လုစားခံ ရလို႕ ေအာ္သလို ေလွ်ာက္ေအာ္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ရည္းစားလုဖက္ျဖစ္ခဲ့လို႕လား။
ဒီေတာ့ ကိုYIT ဘယ္သူလဲ ရိုးသားစြာျပန္ေျပာသင့္ ပါတယ္။ အမွန္တရားဆိုတာကို လက္ခံခဲ့ရင္ စည္း ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို နားလည္ရင္ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္ဘဲ အသိဆံုးေနမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္က ေတာ့ ဆက္ေလွ်ာက္ေနမွာ။
ေအာက္မွာ အရင္ကပို႕အေဟာင္းေလး ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။
ငယ္ငယ္တုန္းကပါ၊အဲ အခုလဲသိပ္ေတာ့မႀကီးေသးပါဘူး
ကဗ်ာေလးေတြဆိုသိပ္ႏွစ္သက္ခဲ့ပါတယ္။ကိုယ္တိုင္ေရး
သလို၊ႀကိဳက္လို႔ကူးထားတာေတြလဲရိွပါတယ္၊အခ်စ္နဲ႔ပတ္
သက္လို႔ေတာ့ကဗ်ာဆန္ခ်င္ခဲ့တာဘဲ။တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ
အၾကမ္းအရမ္းစြန္႔စားခန္းေတြနဲ႔adventureဆန္သြားတာပါ
ေနာက္ဆံုးေတာ့မင္းသားႏိုင္တဲ့ရုပ္ရွင္မဟုတ္ခဲ့ဘဲျဖစ္ရပ္မွန္
သမိုင္းဇတ္လမ္းထဲကလိုအက်အဆံုးမ်ားစြာနဲ႔ေအာင္ျမင္စြာ
ဆုတ္ခြာခဲ့တဲ့အလက္ဇန္းဒါးလိုလိုဘာလိုလိုနဲ႔မုန္၀ါး၀ါးအဆံုး
ပိတ္ခဲ့ရတယ္။ရာဇ၀င္မဟုတ္၊ပံုျပင္မဟုတ္တဲ့ဘ၀လက္ေတြ႔
မွာတခ်ိဳ႔အရာေတြကမွတ္မွတ္ထင္ထင္က်န္ရစ္ေနတတ္တာ
သဘာ၀ဘဲေလ။ေစာေစာကေျပာတဲ့ကဗ်ာေတြထဲကတခ်ိဳ႕ကို
မွတ္မိေနေသးတယ္၊အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္မွာအရင္ကသို
သိပ္ထားတဲ့မွတ္စုေတြလဲေလာကဓမၼအတိုင္းျပန္က်ဲသြားခဲ့
ၿပီးျဖစ္ေလေတာ့တခ်ိန္ကမွတ္မွတ္သားသား၀င္တိုက္မိခဲ့တဲ့
ကဗ်ာတခ်ိဳ႕ ကိုေရးခ်င္ခဲ့တယ္။မူရင္းပိုင္ရွင္ေတြဖတ္မိရင္လဲ
မွတ္ဥာဏ္မေကာင္းတဲ့ကၽြန္ေတာ့ကိုလက္တို႔လိုက္ပါ။သင္
တို႔ေရးခဲ့တဲ့စကားလံုးေတြကကၽြန္ေတာ့္အတြက္တသက္တာ
အမွတ္ရေနတာမို႔သင့္အေနနဲ႔လဲခံစားခဲ့ရက်ိဳးနပ္ၿပီးေက်နပ္
ေနသလို၀င္တိုက္မိတာခ်င္းလဲထပ္တူျဖစ္ေနတာေတြ႔မွာပါ
ျမန္မာ့သစ္ခြ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေလး ေတြေဖၚျပ သြားခ်င္ပါတယ္။ အခုေရးမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ကိုျမန္မာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကထုတ္တဲ့ ျမန္မာ့သစ္ခြ စာအုပ္ထဲ ကထုတ္ႏႈတ္ ေဖၚျပ သြားမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ နဲ႕၀ါသနာတူ သစ္ခြ စိုက္တဲ့ သူေတြကို မွ်တဲ့သေဘာပါ။ ကမၻာ အႏွံ႕ဘယ္ကျဖစ္ျဖစ္ သစ္ခြ အေၾကာင္းေလး ေတြကို သိရင္ ဘယ္လို စိုက္ပ်ိဳး ထိမ္းသိမ္း ရမယ္ဆိုတာေတြပါ တင္ျပ သြားပါမယ္။

Aerides(ၾကက္တူေရြးအုပ္စု)
Arundina (၀ါးသစ္ခြ)
Ascocentrum (သႏၱာေလး)
Bulbophyllum (သဇင္)
Calanthe (သဇင္ႀကီး)
Cirrhopetalum (ယပ္ေတာင္ပန္း)
Coelogyne (ဖေယာင္းတိုင္ပန္း)
Cymbidium (သစ္တက္လင္းေန)

Dendrobium (လက္တန္ရွည္သစ္ခြ)
Grammatophyllum (က်ားဗဟုန္းအုပ္စု)
Paphiopedilum (ခုန္ဖိနပ္သစ္ခြ)
Phalius (ေစတီသစ္ခြ)
Phaleanopsis (လိပ္ျပာသစ္ခြ)
Renanthera (ပင္လယ္နီသစ္ခြ)
Rhynchostylis (ေၾကာင္ၿမီးတူသစ္ခြ)
ဆိုၿပီးျမန္မာႏ
ိုင္ငံ အႏွံ႕အျပား သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ တဲ့ ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္း သစ္ခြေတြပါ။ ပထမဆံုး ၾကက္တုူေရြးအုပ္စုကို တင္ျပပါမယ္။
AERIDES
Aerides crassifolium par & rchb.f. (စာကေလးနီ)
အပင္အျမင့္-အပင္ပုမ်ိဳး
ပန္းပြင့္-ခရမ္းေရာင္၊ေမႊးေသာအနံ႕ရိွ၊ပန္းပြင့္တစ္လက္မအရြယ္
ပန္းခိုင္-(၁၂)လက္မ အရွည္ရိွ၊ အခိုင္ေအာက္ငိုက္
ပန္းပြင့္ခ်ိန္-ဧၿပီ၊ ေမ
ေဒသ-ေမာ္လၿမိဳင္၊ တနသၤာရီ
Habit dwarf. Flower amethyst purple, fragrant, over an inch in vertical diameter.Spikes often 12 inches long, drooping. Leaves 6 to 9 inches long. Sometimes 2 inches broad coriaceous.
life is what?
who told to me?
how is going on?
what about you?
why don't you?
what up!
I don't care!
I'll do everything I can.
တေန႕ ကရံုးမွ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ အစ္မတစ္ေယာက္ ရဲ႕ေျပာစကား တစ္ခုကို သတိရမိတယ္။ သူေျပာသြား သည္မွာ ၾကက္တူေရြး တစ္ေကာင္ကို demand နဲ႕ supply ဆိုတဲ့ ႏွစ္လံုးဘဲ သင္ေပးလိုက္၊ ဒါဆို ေဘာဂေဗ ဒပ ညာရွင္ ျဖစ္သြား ၿပီတဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ ဘာမွလည္လည္ ပတ္ပတ္မသိ တဲ့သူေတြက စီး ပြားေရးမွာ ဟိုဟာ ေကာင္းတယ္၊ ဒီလိုလုပ္ပါလား၊ ဟုတ္မွာပါေလ၊ ငါေျပာသားဘဲ အစရိွတဲ့ တတ္ေယာင္ ကား အျမင္ေတြကို လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေတြသံုးၿပီး စီမံၾကည့္တဲ့ အခါ မျဖစ္ညစ္ၾကယ္ ေတြျဖစ္ၿပီး အျမင္တျခား ရလဒ္တစ္ျခား ဘရုတ္သုတ္ခ စီးပြားေရး ေပၚလစီ ေလးေတြျဖစ္လာခဲ့ ေတာ့တာေပါ့။ ကဲအခုဘဲ ၾကည့္ သီအိုရီ အသစ္ parrot economic တဲ့
ၾကက္တူေရြးေဘာဂေဗဒေပါ့- ဟာ ဟ။

ကဲကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ၾကက္တူေရြး အျမင္ေလး ဆက္ပါဦးမယ္။ ၀ယ္လိုအားနဲ႕ ေရာင္းလိုအား တစ္ဘက္ဘက္ကလိုအပ္ လို႕ ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပိုေနလိုဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီရလဒ္ ဟာတူညီမႈ႕ ရိွတယ္လို႕ ယံုလား။ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပ ခ်င္ပါတယ္။ သခ်ၤာ နည္း အရၾကည့္ရင္ တစ္ဘက္က လိုေနတာ တဖက္ကပို ေနလို႕ ဆိုတဲ့ အေျဖထြက္ လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါယုတၱိ ေဗ ဒသေဘာ ပါ။ ေနာက္တစ္ခုရိွတာ ပိုေနလိုေနတဲ့ ဘက္ဟာ အေပါင္း ဘက္ကလား အႏႈတ္ ဘက္ကလား။ ဒီမွာ တင္ အေျဖကရွင္းပါတယ္ ဘယ္လိုမွ ရလဒ္ေတြ တူညီဖို႕ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံ ရဲ႕ စီး ပြားေရးကို ျပန္ၾကည့္ တဲ့အခါ ကုန္ေစ်းႏႈန္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ဆက္တိုက္ တိုးလာေနပါလ်က္ ၀ယ္လို အားက်မသြား တာကိုၾကည့္ရင္ လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြတိုးလာတယ္လို႕ ေယဘူယ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ႏိုင္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကာၾကာမခံ ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို႕ လဲဆိုေတာ့ တစ္ဦးျခင္း စုေဆာင္းေငြ ပမာဏ ဟာတက္မလာ ခဲ့ဘဲ ဒီအတိုင္းတန္႕ ေနၿပီး ၀ယ္လိုအားအမ်ားစုရဲ႕ ေစ်းကြက္ဟာ တစ္ကယ့္လက္ေတြ႕မွာ အေသးအဖြဲ ျပန္႔က်ဲ ေနလို႕ပါ။ ရွင္းရွင္း ေျပာရင္တစ္ဦးျခင္း ၀ယ္လိုအားဟာ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေတြေပၚမွာ သာမွီေနၿပီး အဲဒီ ေစ်းကြက္ ကဘဲ တကယ့္၀ယ္လိုအားကို ခန္႕ မွန္းႏိုင္မယ့္ အခ်က္ျဖစ္ေနလို႕ ဘဲ။ အစကေနစေျပာပါမယ္။ ပထမ ဆံုး FDI လို႕ ေခၚတဲ့ ျပည္ပတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးမႈ႕ ပမာဏ ဟာတိုးတက္ လာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းႀကီး ေတြဟာလဲ တိုးတက္တဲ့ အျမတ္အစြန္းေတြရရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ အတက္ဘက္မွာ ဘဲရိွေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္စာရင္းဇယားေတြအရ GDP ဟာလဲ တက္လာခဲ့ရပါတယ္။ ေစ်းကြက္ေ၀စုအမ်ားစု ရရိွထားတဲ့ လုပ္ငန္း ႀကီးေတြဟာ အစိုးရတစ္ပိုင္း အျဖစ္ရိွေနၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ ေသာလုပ္ငန္းေတြဟာလဲ တစ္ဦးတီး ပိုင္လုပ္ ငန္း ႀကီးေတြျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ရရိွလာတဲ့ အႀကိဳးအျမတ္ေတြ ဟာေအာက္ ေျခ၀ယ္လိုအား ေကာင္းရာလူတန္း စား ေတြထံ မေရာက္တဲ့ အဓိက ျပသနာျဖစ္ပါတယ္။ အျမတ္အစြန္းေတြအားေကာင္း ေစတဲ့ စီးပြားေရး ပၚ လစီ ေကာင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ သာသာထိုးထိုး အျမတ္မ်ားစြာရရိွ ေစခဲ့ၿပီး။ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြလဲ အထိုက္အေလ်ာက္ တိုးလာျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိုလုပ္အားျပဳ လူတန္း စားကေတာ့ သိသာတဲ့ လုပ္ခလစာ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းႀကီးႀကီး မားမား မျဖစ္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို အက်ိဳး အျမတ္ေတြရလာတဲ့ လူတန္းစားေတြရဲ႕ ၀ယ္လိုအားႀကီး ထြားလာမႈဟာ အေျခခံ ၀ယ္လိုအားအင္အားစု အေပၚ သက္ေရာက္လာခဲ့ တဲ့လိႈင္းကေတာ့ ျပင္းထန္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာ ေငြေတြမ်ားေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ဟာ လုပ္ငန္း သစ္ေတြခ်ဲ႕ ထြင္ရာမွာ သံုးတဲ့ ေငြပမာဏနဲ႕ တျခား ေသာဇိမ္ခံပစၥည္း ေတြအေပၚ သံုးတဲ့ပမာဏ ဟာအခ်ိဳးမက် စြာရိွေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ မွာအမွန္တကယ္ေပါက္တဲ့ ေစ်းထက္ သံုးဆနီးပါးတန္တဲ့ ေနာက္ဆံုး ေပၚ ကားေတြ၀ယ္စီး ႏိုင္သူဦးေရက တေန႕တျခား တိုးပြားလာတာ လက္ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ႕ က အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ပါ၊ ေနာက္ေတာ့ ေရႊ၊ ဒီလ္ိုပစၥည္း ေတြအေပၚ ၀ယ္လိုအားေကာင္း လာတဲ့ အခါ ကားေစ်း ကြက္၊ အိမ္ေစ်းကြက္ ၊ ေရႊေစ်း ကြက္ေတြဟာ အလုအယက္ ၀ယ္လိုသူေတြၾကား ကေမာက္ ကမ နဲ႕ တက္ခါတကခါ သြားပါေတာ့တယ္။ သူ႕ ရဲ႕ side effect ကေတာ့ ၀ယ္လိုအားရိွတိုင္းတက္ တဲ့ ေဘာဂေဗဒ သ ေဘာအရ အေျခခံ စားကုန္ေတြလိုက္တက္လာပါတယ္။ သူကလဲရွင္းပါတယ္။ ကားေစ်းတက္ေတာ့ တာယာ ေစ်းတက္တယ္၊ တာယာေစ်းတက္ေတာ့ အေ၀းကေနလာတဲ့ အေျခခံ စားကုန္ေတြျဖစ္တဲ့ အရာေတြမွာ သယ္ ယူပို႕ေဆာင္စားရိတ္အျဖစ္ လိုက္တက္တယ္။ ဒါပါးပါးေလးေျပာတာေနာ္။ တကယ့္ ၀ိုင္းႀကီးပတ္ပတ္ ဘဲ။ ဒီႏွစ္ အတြင္းမွာ ဓါတ္ေငြ႕ေတြေရာင္းရတဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးမွာ အစိုးရပါ၀င္မႈ႕ ဟာ အားလံုးရဲ႕ ၅၂ % ရိွ တယ္လို႕ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္မွာဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ စီးပြားေရးမွာ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ ကိုရိွရင္းစြဲ ထက္ တိုး ဖို႕ လိုမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလိုတိုးတဲ့ ေနရာမွာ လုပ္ငန္းေသးမ်ား ကိုလဲ ေနရာေပးဖို႕ လိုပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက ခုဏ က ေျပာတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြအေနနဲ႕ ေဆာဒက တက္စရာအေၾကာင္း က ဘဏ္ စနစ္ အားနည္းလို႕ ရတဲ့ ေငြ ေတြအခုလို ၀ယ္ေနရတာပါလို႕ ေလ။ အခုလို၀ယ္ေနမယ့္ အစားတျခားေသာ ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံ မႈ ေတြသာ ဆက္ လုပ္ ရင္ သူလဲ အက်ိဳးအျမတ္ေတြထက္ရဦး မွာျဖစ္သလို အလုပ္အကိုင္ သစ္ေတြဖန္တီးရာေရာက္ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ ကအတိုးႏႈန္းေလ်ာ့ ခ်ျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ေမာ္ေတာ္ ကားလိုဇိမ္ခံ ပစၥည္း ေတြကို လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္း ခြင့္ ေပးျခင္းျဖင့္၄င္း ဒီကိစၥ ကို အနည္းငယ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ပုဂၢလိက က႑ ကိုႏွစ္စဥ္ တိုးေပးေနတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကုန္သြယ္ေရး မွာ လုပ္ငန္းရွင္တိုင္း တရား၀င္ တန္းတူ လုပ္ ပိုင္ ခြင့္ အခြင့္အေရး ရေစရပါမယ္။ ဒါမွသာတကယ့္ ၀ယ္လိုသူေတြထံ အလြယ္တကူ၀င္ေငြ စီးဆင္း ေစႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြ ရဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ဒါဆို အခုျဖစ္ေနတဲ့ ၀ယ္လိုအားကို သင္တကယ္ ယံု ေသးလား။
အခ်ိန္ကား သကၠရာဇ္ ႏိုင္တီးဂြိဳင္တီး ခန္႕ ။ ဘဲ ပ်ံမက်စည္ကား လွေသာ လန္ဒံု ၿမိဳ႕ ႀကီး တြင္ အင္မတန္ နာမည္ တရွဲရွဲ ေက်ာ္ၾကားသည့္ အလြတ္စံု ေထာက္( အေၾကာ္မပါ )ႀကီး တက္ေလာ့ဟုန္း ဆိုသူရိွခဲ့ ဘူးပါသည္။ သူသည္ ထိုလန္ဒံု ၿမိဳ႕ႀကီး ထဲတြင္ စြန္႕စား စံုေထာက္ပံုမ်ား ႏွင့္ သူ႕ရဲ႕ စြန္႕စားခန္းမ်ားကို စတင္ဖတ္ရႈရ ေသာအခါ ၾကတ္သိမ္းမ်ားထသြားႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မဖတ္ခင္ ရႈရူးေပါက္ ထားဖို႕ လိုမည္။ အခုေရးသားေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားမွာ သူႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲ လာခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြႀကီး ေဒါက္တာ၀ယ္လဆင္ပြတ္ ဆိုသူ ေရးသား ထားေသာ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီးကၽြန္ေတာ္ ထိုေရးသားခ်က္မ်ား ကို ျပန္လည္တင္ျပ ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ လည္း ေကာင္းမွတ္တမ္းႀကီး ကၽြႏုပ္ထံ ေရာက္လာပံုမွာ လဲဆန္းက်ယ္ လွၿပီး။ အေတာ္အခ်ိန္ယူ language flying ခဲ့ ရ ေလသည္။
တက္ေလာ့ဟုန္း ဆိုသူမွာ ေတာ္မလိုလိုနဲ႕ အင္မတန္ေရွာ္သည္။ လည္မလိုလိုနဲ႕အသူလဲျဖစ္သည္။ ျဖတ္လက္ သေလာက္ ေလးကန္ သည္။ မလည္ရႈပ္ဆိုရင္လွ်င္မွန္သည္။ သို႕ ေသာ္ သူတြင္ျဖတ္ထိုး ဥာဏ္ရိွ လွသည္။ ဒါ့ ေၾကာင့္ သူလိုက္ေသာ အမႈမ်ားမွာ နာမည္ႀကီး လွသည္။ မေပၚ ေပၚ ေအာင္ ေခးြကေလး ေျမတူးသလို ယက္ႏိုင္ သူလဲျဖစ္သည္။ သတင္းအနံ႕ခံ ေကာင္းသည္မွာ ဟိုဒင္းႏွင့္တူလွေပသည္။
ကဲစာရႈသူလဲဖတ္ခ်င္လွ ထင္သည္။ ကၽြႏုပ္ ထံမွတ္တမ္း စာအုပ္ႀကီး ေရာက္လာပံု ကစရမွျဖစ္မည္။

ၿပီးပါၿပီ- ---

အဲဒီလိုလုပ္ရင္၀ိုင္းဆဲမွာမဟုတ္လား။ ေျပာျပပါ့မယ္------

တေန႔ေသာ ေႏြေန႕ လည္ခင္းတစ္ခု - - -သာသာလွေသာပတ္၀န္းက်င္ကေလးတစ္ခု ကို ေဖာက္ခြဲလိုက္ သည့္ သံစဥ္ တစ္ခုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လဲ အိမ္ထဲ မွကမူး ရူးထိုးထၿပီး ထိုအသံရွင္ကို ေဖြရွာေလ သည္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ ၿခံ၀ေရာက္ ေသာအခါ အသံေပ်ာက္သြားသလို ဘယ္သူမွမေတြ႕ရေတာ့ ၊ ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္စိတ္ပ်က္ သြား သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ ကို မနက္ကတည္းက ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ ေစာင့္ေနတာ။ သြားျပန္ၿပီေပါ့။ - --ထို အခ်ိန္မွာ ဘဲ ကၽြန္ေတာ့္အေတြး မဆံုးခင္ မဂၤလာရိွလွေသာ မိတ္ေဆြႀကီး၏ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္ေနေသာ အသံကို ျပန္ၾကား ရ ေလသည္။ " ဟို ဟာ ၀ယ္ဒေရး- ---ဒီဟာ၀ယ္ဒေရး- - "
ေဟ့မာမူႀကီး ျမန္ျမန္ လာဗ်ာ
ကၽြန္ေတာ္ေခၚေတာ့သူအျမန္ေလးေျပး လာသည္။
ေျပာကန္ေလး-ဘာေဒြေရာင္းမရဲ
ေရာင္းမွာေပါ့- ဘာလို႕ခုမွလာတာလဲ၊ကၽြန္ေတာ္မနက္ကတည္းကေစာင့္ေနတာ
ငါရာဒယ္--ဒီေန႕ ေရႊေတာင္ဂ်ားထဲ ကဘိုအိမ္တစ္အိမ္ ရွာအုပ္ေတြေရာင္း ရို႕နာ ၀ယ္ေနဒါ
ကၽြန္ေတာ္လဲ ပိုက္ပိုက္ ျပတ္ေနလို႕ အျပင္ သြားမလို႕လမ္းစားရိတ္ေလးရေအာင္ အင္ဗာတာ အစုတ္ႀကီး ေရာင္း ခ်င္တယ္ ။
ကၽြန္ေတာ္လဲ ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ အိမ္ထဲမွ အင္ဗာတာ အေဟာင္းႀကီးကို သယ္ခ်လာခဲ့သည္။
ကဲ ဘယေလာက္ေပးမွာလဲ
မာမူႀကီး ေခါင္းကုတ္ သည္။ မတိရူး ကြာ ၊ ငါမမွန္းတတ္ဘူး
ဒါဆို တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ဘူးေပါ့ ဟုတ္လားမာမူႀကီး
မာမူႀကီးေခါင္းတဆတ္ဆတ္ျငိမ့္ရင္း သံုးေထာင္ယူကြာ
မရဘူးမာမူ ေလးေထာင္ရမွျဖစ္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ထမင္းလဲ၀ယ္စားရဦးမွာ
မႏိုင္ရူး
ဟာကၽြန္ေတာ္လိုက္မသည္ေပးႏိုင္ဘူးေနာ္
မဟုတ္၀ူး၊ နာေက်ာတာ ေစ်းကိုေျပာတာ
ဘာေစ်းလဲ လွည္းတန္းေစ်းလား၊ ကမာရြတ္ေစ်းလား
မာမူႀကီးစိတ္ပ်က္တဲ့အၾကည့္ေတြႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုၾကည့္ၿပီး
ေရာ့ သံုးေထာင့္ငါးရာယူေကာင္ကေရး
ကၽြန္ေတာ္လဲ ဘာမွမေျပာေတာ့ လွမ္းယူရင္းသူ႕ ထမ္းပိုးေအာက္က အိတ္ႀကီးထဲ မ်က္စိေရာက္သြား သည္။
ညိဳညစ္ညစ္ ဖံုအလိမ္းလိမ္းႏွင့္ အထုတ္ႀကီး တစ္ထုတ္၊ ကၽြန္ေတာ္လွမ္းဆြဲ ထုတ္သည္။ မာမူႀကီးက ျပန္ဆြဲ သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကေရွာင္သည္။ မာမူႀကီး လွမ္းဖမ္းရင္း အရိွန္လြန္ကာ ဖင္ထိုင္ရက္ လဲေလသည္။ လဲေန ရာက မထဘဲ သူ႕၏ ရွည္လ်ား ေသာ မုတ္ဆိတ္ႀကီးကို လက္ႏွင့္ ပြတ္ ရင္း
ဒီရွာအုပ္ႀကီး ငါ့ကို အေတာ္ ဒုကၡေပးဒယ္။
ဘာလို႕ တုန္း
မနက္က သူပါေနလို႕ အေလးခ်ိန္ ပို စီးလို႕ ငါေစ်း ပိုေပးလိုက္ရေသးတယ္
ဟာထည့္ မခ်ိန္နဲ႔ေပါ့
ငါလဲဒီလို လုပ္မလုိ႕ ဘဲ ဟိုအဂၤရိပ္ႀကီးက အတင္းထည့္ခ်ိန္လို႕ ယူလာရတာ
ဒါဆိုကၽြန္ေတာ့္ ကိုေပး
ဘာလို႕ေပးရမွာလဲ
ေပးပါဗ်ာ မွန္းစမ္း ဘာေတြေရးထားလဲ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္မယ္
ကၽြန္ေတာ္လဲ ဖုန္မ်ားကိုပြတ္ကာစာအုပ္ ႀကီးကို ဖတ္ၾကည့္ ေသာအခါ စာအုပ္မဟုတ္ဘဲ အထုတ္ႀကီး တစ္ထုတ္ သာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ ရၿပီး အထုတ္ႀကီး ေပၚတြင္ စံုေထာက္ႀကီး တက္ေလာ့ဟုန္း ဟု အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာေရးထာ ေလ၏။ စံုေထာက္၀တၳဳမ်ား ႏွစ္သက္လွ ေသာကၽြန္ေတာ္ အခါမွမၾကား ဘူးေသာ ဒီအမည္ အေပၚ အလြန္အမင္း စီတ္၀င္စားသြားေလၿပီ။ ဒါေၾကာင့္
မရဘူး ယူမယ္ ဟုဆိုကာအတင္းေပြ႕ထားလိုက္သည္
မာမူႀကီးကျပန္ေတာင္း၏။ မေပး။ ဒီတခါေတာင္းရင္မာမူလဲ ကၽြန္တာ့္ အင္ဗာတာကို ငါးရာ မေလွ်ာ့့ ေတာ့ဘူး
ဒီတခါေျပာေတာ့ မွမာမူႀကီးလဲ သူကိုယ္တိုင္ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အင္ဗာတာ အစုတ္ႀကီး ကို လက္လြတ္မခံ လို သျဖင့္ သူ႕ တံ ပိုးကို အထုတ္ႀကီး တြင္ခ်ိတ္ကာ ျပန္သြားေလေတာ့ သည္။
ဟိုဟာ၀ယ္ဒေရး ---ဒီဟာ၀ယ္ဒေရး
သူ႕သံစဥ္ သူညည္းရင္း တေရြ႕ေရြ႕ ထြက္သြားေသာ မာမူႀကီး ကို ကၽြန္ေတာ္လွမ္းႀကည့္ေနရင္း ၿပံဳးမိလိုက္သည္။
သူ႕ စာအုပ္ႀကီး ကၽြန္ေတာ္ရၿပီ။ ဒီတပတ္ေတာ့ စာအုပ္ငွားခသက္သာလဲ မနဲ။
ထို စဥ္ မာမူႀကီးအားတဖက္ ၿခံမွ ေခးြက လိုက္ဆြဲေလသည္။
မုတ္ဆိတ္ဟုေခၚေသာ မာမူႀကီးကို ေခြးဆြဲခ်ိန္ရလိုက္ ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သျဖင့္အခုပို႕ ကို
စံုေထာက္ႀကီးတက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ေခြးဆြဲေသာမုတ္ဆိတ္
ဟုအမည္ေပးလိုက္ေလေတာ့သည္။
ဟတ္ဟတ္ဟတ္


အမ်ားကေတာင္းဆိုပါသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ေမာင္ေဂါက္ စီပံုးေလး ဖြင့္လွစ္ေပးထား ပါၿပီ။ ခ်စ္လွစြာ ေသာ ေမာင္ေဂါက္ ရဲ႕ ဘေလာက္ညီအကို ေမာင္ႏွမေတြ စိတ္ရိွသလို ၀င္ေရာက္ေရးသားေ၀ဖန္ေပး ၾကပါ။ အရင္တုန္းက မတင္တာရံုးက လူေတြကိုလန္ကလို႕ပါ။ အခုလဲ ဒီစာေရးေနတုန္း ဘာညာက ဦးေအာင္ ၀င္ေရးေန ပါသည္။ အနိစၥ forever nothing ဆိုေတာ့ ေျပာခ်င္ရာေျပာမင္းသေဘာ လို႕အမည္ေပးထားပါတယ္။

ဆင္းရဲမြဲေတ မႈ႕တိုက္ဖ်တ္ေရး လို႕က်ယ္ေလာင္စြာ ဟစ္ေၾကြးေနေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကမၻာႀကီး ဟာဒီဒုကၡ က လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ထင္သေလာက္ခရီး မေပါက္တာေတြ႕ရပါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီး ေတြက အာဖရိက ကိုကယ္ တင္ဖို႕အာရံုစိုက္ ေနခ်ိန္မွာ အႏၵိယနဲ႕ တရုတ္လိုႏိုင္ငံ ေတြက လူထုေတြနဲ႕ အာရွ အေရွ႕ဘက္မွာ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ႕က ပိုၿပီးကြာဟ လာေနပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာႀကီး ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္အလွည့္ အေျပာင္းမွာ တြဲ ပါလာခဲ့တဲ့ ကပ္ပါးပိုး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကုစားဖို႕ ကေဆးတျခား အနာတျခား ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အ ေရွ႕နဲ႕ အေနာက္မတူညီတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကြာျခားမႈ႕။ ပညာရည္မျပည့္ ၀မႈ႕၊ ေျပာင္းလဲမႈ႕ ျမန္ဆန္ ၿပီးမတည္ၿငိမ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ အလွ်င္အျမန္တိုးတက္လာ တဲ့စီးပြားေရး၊ လူေနမႈ႕ ပံုစံေျပာင္းလဲလာျခင္း ေတြ ရဲ႕ Side effect ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။

အာဖရိကကိုၾကည့္ပါ ႏိုင္ငံတကာက ဒီေလာက္၀ိုင္း၀န္း ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ၾကားကထင္သေလာက္ တိုးတက္မႈ႕ မရိွတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပင္ပ အေထာက္အပ့့ံ တစ္ခုတည္းနဲ႕ ဒီကိစၥကို ေျဖ ရွင္းလို႕ရမရ ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ ရိွလာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြ ရဲ႕ ျပည္သူေတြကို ဘယ္လို ျပန္ လည္ေထာက္ပံ့ ျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္သလဲ ဆိုတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္က အဓိက အခန္းက႑ မွာပါ၀င္လာပါတယ္။ ဒီလို ဘဲ ျပင္ပ အေထာက္အပံ့ မရိွေပ မယ့္ ျပည္တြင္းမွာ အၾကပ္ အတည္းမျဖစ္ေအာင္ ထိမ္းထားႏိုင္တဲ့ သူေတြလဲ ရိွ ပါတယ္။ ဥပမာ က်ဴးဘား။ ဒါေပမယ့္ သူလဲဘဲ အဆင္ေျပ ၾကာရွည္ေအာင္ ထိမ္းထားႏိုင္ ဖို႕ဆိုတာ ျပင္ပက အ ကူအညီမရိွရင္ စိမ္ေခၚမႈ႕ ေတြဆက္လက္ရိွေနမွာျဖစ္ၿပီး လြယ္မယ့္ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုလိုတာ အဖြဲ႕ အစည္း ေတြအားေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြကိုေရာက္ရိွလာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြဟာ ထိေရာက္မႈ႕ ရိွၿပီး တိုးတက္ မႈျမန္ဆန္မွာျဖစ္ေပမယ့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ္႕တဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ေရာက္တဲ့ အကူအညီ ေတြကေတာ့ သဲထဲေရသြန္ ေငြကုန္သံျပာ ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။ ဒီျပသနာကို ပံုမွန္ကိုင္တြယ္ တဲ့ပံုစံ ကႏွစ္နည္းရိွပါတယ္။ ပထမနည္းကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္က အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာ ေအာင္သင္တန္းမ်ားေပး ျခင္း၊ နည္း ပညာေငြေၾကး အကူအညီ ေတြေပးျခင္းနဲ႕ ဒုတိယနည္းကေတာ့ တိုက္ရိုက္ ကြင္းဆင္းေထာက္ပံ့ ျခင္းေတြ ပါ။ ပထမနည္းကေတာ့ အခ်ိန္ေပး ထိေရာက္ႏိုင္ေပမယ့္ ဒုတိယနည္းကေတာ့ ျမန္ဆန္ထိေရာက္ ပါတယ္။ ဒီႏွစ္နည္းလံုးမွာလဲ သူ႕ျပသနာနဲ႕ သူျဖစ္ေနေသးတယ္။ ပထမနည္း အတြက္ေရာ ဒုတိယနည္းအတြက္မွာ ပါ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ ေတြရဲ႕ အစိုးရေတြနဲ႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္ဆံရမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေပၚလစီေတြရဲ႕ အေႏွာက္ အ ယွက္ေတြက အေပးအယူ သေဘာေတြပါေနေတာ့ ေငြေၾကးနဲ႕ အဂတိလိုက္ စားမႈ႕ေတြ အနည္းနဲ႕ အမ်ား ရိွေန တာေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒုတိယနည္းကို သံုးျပန္လဲ တင္းမာၿပီး မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေဒသေတြကို တိုက္ရိုက္ ဆင္းရာမွာ ေဒသဆိုင္ရာဘာသာ စကား၊ ဓေလ့နဲ႕ ေနရာအေနအထား မကၽြမ္းက်င္မႈ႕ ေတြက ကာဆီးေနၿပီး ကာလရွည္ အခ်ိန္ ယူရမယ့္ ပေရာဂ်က္ေတြအတြက္ အဆင္မေျပ ျပန္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ျပင္ပက အကူအညီေတြ ျပန္သြား တဲ့အခါ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း မယ့္ေဒသ ခံေတြမရိွေလေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။
ဆိုလိုတာက ဘယ္လိုဘဲကူညီညီ မကူညီညီ လက္ရိွတိုင္းျပည္ရဲ႕ေပၚလစီ နဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ျမတ္ ေနရင္ အခ်ိန္တို အတြင္းေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ နဲ႕ တရုတ္ကလက္ေတြ႕ ျပေနတာေတြ႕မွာပါ။ အီရတ္နဲ႕ အာဖဂန္ တို႕ကိုၾကည့္ျပန္ရင္ မတည္ၿငိမ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ စီးပြားေရး ေတြေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီရတိုင္း ခ်က္ျခင္း နတ္ေရ ကန္ထဲေရာက္တာမဟုတ္ႏိုင္တာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရတင္မက ပါဘူး ျပည္သူေတြရဲ႕ တာ၀န္ သိတတ္ မႈ႕ဟာလဲ ထိုႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ေရးမွာ တက႑ တည္ေနတာ ေမ့ေလ်ာ့ ေနလို႕မရပါဘူး။
တကယ္တမ္းေတာ့ အဖြဲ႕ အစည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ဆိုတာ ၀ါဒနဲ႕ ေရာစနစ္နဲ႕ေရာ ဘာမွမဆိုဘဲ ေခါင္း ေဆာင္မႈ႕ အရည္အခ်င္းသည္သာအခရာျဖစ္ပါေတာ့ တယ္။
(ဆက္လက္ေရးသားပါမည္)
ယေန႕ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရိွတဲ့ အေျခအေန တခုကို ေျပာခ်င္လို႕ ဒီပို႕ ကိုေရးျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာ ရရင္စီးပြားေရး သမားတစ္ေယာက္ပါ။ ဘယ္အရာကို မဆို စီးပြားေရးအရ ဘယ္လိုအက်ိဳး အျမတ္ ရ ႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြနဲ႕ၾကည့္ေလ့ ရိွသူတစ္ဦး ျဖစ္သလို။ အခြင့္အလမ္းေတြဖန္ တီးေပးေရး ကိုအၿမဲေတြးေခၚ ေနတဲ့သူ ဆိုရင္လဲမမွားပါဘူး။ UN ရဲ႕ဒီႏွစ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ အရ တေန႕ ၀င္ေငြ US$ 2.00ေအာက္ ရရိွေနတဲ့ သူ ေတြဟာ လူမြဲေတြပါတဲ့။ ဒီေတာ့ တစ္လကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀ ၀င္ေငြ လခရရိွေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ လူမြဲေတြလား။

ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ထဲကို ဦးတည္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တြက္ျပပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဟာလခလုပ္စာတစ္လကိ ု ၄၅၀၀၀ နဲ႕ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ရ ရိွပါတယ္။ တရက္ကိုပွ်မ္းမွ် ၁၅၀၀ က်ပ္နဲ႕ ၁၇၅၀ က်ပ္ေလာက္ေပါ့။ လက္ရိွ အေမရိကန္ US တစ္ေဒၚလာကို ျမန္မာေငြ ၁၂၅၀ နဲ႕ ၁၂၇၅ က်ပ္ေလာက္ေပါက္ ပါတယ္။ တြက္ၾကည့္ရင္
တေန႕ ကို ပွ်မ္းမွ် တစ္ေဒၚလာသာသာ ေလာက္နဲ႕ ရပ္တည္ေနသူပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ တစ္ေန႕တာကုန္က် စား ရိတ္ က သြားလာ စားစရာလမ္းစရိတ္ အားလံုးေပါင္း ၂၀၀၀-၂၅၀၀ ေလာက္ကုန္ပါတယ္။ တစ္လလံုး ေပါင္း တဲ့အခါ ၆၀၀၀၀ ကေန ၇၅၀၀၀ ကုန္က်ပါတယ္။ ေျပာရရင္ ရတဲ့၀င္ေငြလစာ နဲ႕ လံုး၀ကို မေလာက္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အပိုကုန္က် စားရိတ္ေတြကို ေဘးဘက္ကေန ရရိွေအာင္ျဖည့္ရပါတယ္။ အိမ္ကျပန္ေတာင္း ရတာရိွ သလို တျခားေသာ ၀င္ေငြရမယ့္ လုပ္ငန္းအနည္းငယ္ကို တြဲၿပီးရုန္းကန္ရပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ကၽြန္ေတာ့္ ၀င္ေငြက တစ္လကို ၈၀၀၀၀ နဲ႕ ၁၀၀၀၀၀ ၾကားရေအာင္လုပ္ရပါတယ္။ ဒါကလဲ အမွန္မရိွပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ က အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္ေတာ့ အိမ္စားရိတ္ဆိုတဲ့ ကြက္လပ္ကို ဖာေထးဖို႕ ႀကိဳးစားပါတယ္။ အဆင္မေျပပါ ဘူး။ ကိုယ့္တကိုယ္ရည္ ေတာင္တေန႕စာ မနည္းရပ္တည္ေနရတဲ့အတြက္ လံုး၀ကိုဒီကိစၥ အခုခ်ိန္ထိ မေျဖရွင္း ႏိုင္ ေသးပါဘူး။ ကေလးႏို႕မႈန္႕ဖိုးေတာင္မရတဲ့သူပါ။ ေနာက္တေၾကာင္း ကကၽြန္ေတာ္တို႕ လို ျပင္ပလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ ေနသူေတြဟာ ေနာက္ခံ Saving money မရိွႏိုင္ပါဘူး။ တေန႕တေန႕ ကုန္ဆံုးလာတဲ့အခ်ိန္ ေတြထဲ မွာကၽြန္ေတာ္တို႕ ငယ္ဘ၀ကို ေပးဆပ္အခ်ိန္ကုန္ေနရင္း မေရရာေသးတဲ့ အနာဂါတ္ကို တင္းတင္းရင္းရင္း ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႕ႀကိဳးစားေနၾကရပါတယ္။ ဒါကကၽြန္ေတာ့္ ဒုကၡပါ။ ကိုယ့္ထက္ဆိုးတဲ့သူေတြ ရန္ကုန္မွာ အမ်ားႀကီး ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကလူမြဲစာရင္းမွာ ၾကာရွည္မေနခ်င္လို႕ ႀကဳိးစားမယ္ဆို ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ သက္ႀကီး ပိုင္းေရာက္လာတဲ့ Company ၀န္ထမ္းေတြ ကေတာ့ လံုး၀ရင္ေလးစရာပါဘဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ကေလးလူ ငယ္ ေတြပါ။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ မွာလုပ္ေနတဲ့ ၁၄-၁၅ ႏွစ္သားေတြ၊ ဒီထက္ငယ္တဲ့ ကေလးအလုပ္သမားေလး ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းေပါ့။ သူတို႕ ေတြဟာဒီအရြယ္မွာပညာသင္ၾကား ေနရမယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေပမယ့္ အလုပ္လုပ္ေန ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ရန္ကုန္ကလက္ဖက္ရည္ဆိုင္အမ်ားစုမွာ ကေလးအလုပ္သမား အနည္းဆံုး ႏွစ္ေယာက္ ေတာ့ရိွပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ သိန္းခ်ီရိွေနေတာ့ ကေလးသိန္းနဲ႕ ခ်ီၿပီး တစ္လကို တစ္ေသာင္းေလာက္၀င္ေငြနဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနတာေတြ႕ ရပါတယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ေတြမွာတင္မဟုတ္ ပါဘူး တျခားေသာ လုပ္ငန္းေတြမွာပါ ကေလးေတြရိွေနပါတယ္။ သူတို႕ေတြဟာ မိဘေတြရဲ႕ မိသားစု အေပၚေလာက္ ငေအာင္မရွာႏိုင္တဲ့ ၀င္ေငြျပသနာေၾကာင့္ မိသားစု၀င္ေငြကိုတဖက္တလမ္းက ရွာေဖြေပးေနသူ ကေလး ေတြပါ။ သူတို႕ရဲ႕ လက္တေလာ ရည္ရြယ္ခ်က္အရေရာ စား၀တ္ေနေရး အရပါလက္ခံ သင့္ေပမယ့္။ သူတို႕ေတြ ဟာမၾကာခင္ အရြယ္ေရာက္ လာေတာ့မယ့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြပါ။ ပညာသင္ခ်ိန္မွာ မသင္ခဲ့ရ လို႕ ပညာရည္မျပည့္၀ခဲ့ တဲ့သူတို႕ ေတြရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚ ႏိုင္မႈ႕၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ႕ ၊ စတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘယ္လို စိတ္ခ်ခဲ့ ႏိုင္မွာလဲ။ အခုတေလာမွာလဲ ရန္ကုန္မွာ ကေလးသူ ငယ္ေတာင္း ရမ္းစား ေသာက္သူဦးေရ ျမင့္တက္လာတာ ဘယ္သူမွျငင္းလို႕ မရပါဘူး။ ဒါႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး အရ ထိ ခိုက္လာမယ့္ ကိစၥတစ္ခုပါ။ အားလံုးအတြက္နစ္နာပါတယ္။ ဒါလက္တေလာအနာေတြထဲက ေယာင္ရမ္းေနတာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ျပတာပါ။ ဒီအနာကို လက္တေလာဘယ္လိုကုစားၾကသလဲဆိုေတာ့။
တေန႕လုပ္မွတေန႕စားရသူေတြေရာ၊ လခစားတဲ့သူေတြပါ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ၾကည့္လာပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာ ရရင္တကိုယ္ေကာင္းဆန္ လာၾကတယ္ေပါ့။ ဒီေန႕ရသမွ်ကို ဘယ္သူကိုမွမွ်ေ၀လိုစိတ္ မရိွေတာ့ ပါဘူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ႀကီးျမင့္လာတဲ့လူေနမႈ႕ စားရိတ္၊ က်န္းမာေရး၊ ေနထိုင္ေရး၊ တျခားက႑ေတြအ တြက္ငါနဲ႕ ငါသာအားကိုးရာျဖစ္ေလေတာ့ ရသမွ်ကို သိမ္းႀကံဳး ယူ၊ တရားတာမတရားတာ ေတြမစဥ္း စား ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ စဥ္းစား ဖိဳ႕လဲအေျခအေနမရိွပါ ဘူး။ ေလာကတရားဟာ မပ်က္သင့္ဘဲ ပ်က္ခဲ့ရေတာ့ မလွမပ ေတြျဖစ္ေစတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါတယ္။ လူငယ္ေတြအမ်ားစုကလဲ တျခားတိုင္းျပည္ကို ထြက္ ဖို႕သာအာရံု ရိွလာပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့မေရာက္ဘူးေသးတဲ့ႏိုင္ငံျခားတိုင္း ျပည္ေတြမွာက ဒီထက္ ၀င္ေငြ ေကာင္းတာကိုး။ မသိေသးတာက ဟိုမွာလဲ ပညာမတတ္ရင္ ပင္ပန္း ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အလုပ္ေတြဘဲ လုပ္ရ မယ္ဆိုတာကိုပါ။ ဒီအခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံခ်င္တဲ့ ေလာဘ သမားေတြက ေရနစ္ရာ၀ါးကူထိုး ၿပီး လူငယ္ ေတြကို မတန္တဆ အျမတ္ႀကီး စားေခါင္းပုံျဖတ္ ၿပီးလစာနည္း အလုပ္ၾကမ္းႏိုင္ငံျခား အလုပ္အကိုင္ ေတြကို သူ႕ထက္ငါအလုအရက္ မစားရ၀ခမန္းေျပာၿပီ း ပြဲလန္႕တံုးျဖာခင္းရင္းစီး ပြားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ထားလိုက္ပါ ၊ဒီ ေတာ့ ေစာေစာကေျပာသလို တစ္ကိုယ္ေကာင္းနည္းနဲ႕ ကုစားရင္းအက်င့္ေတြ ပ်က္လာၾကတယ္ ဆိုပါေတာ့။
ေနာက္တစ္ခုကႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ GDP လို႕ဆိုတဲ့ တမ်ိဳးသားလံုး၀င္ေငြက တရား၀င္ စာရင္း ေတြအရ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္တိုးလာၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ ေတြျမင့္မားလာတာေတြ႕ ရပါတယ္။ တိုးလာတဲ့ စာရင္း သာရိွ ျပီး လူေတြကေတာ့ ေငြရွားေနတာ၊ ၀ယ္မစားႏိုင္တာဘဲ ေတြ႕ရတာမ်ားပါတယ္။ မႏွစ္က၀င္ေငြ သိန္းတစ္ရာ ရိွတဲ့သူဟာ ဒီႏွစ္လဲ တစ္ရာရေအာင္မနဲ ႀကိဳးစားရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ အေျခခံစီး ပြားေရးလုပ္သူေတြပိုသိမွာပါ။ မီးပ်က္လို႕မီးစက္ထဲ ထည့္ရတဲ့ဆီဖိုးေတာင္ မနည္းရွာေနရတာပါ။ မႏွစ္က သိန္းတရာနဲ႕ တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ၀ယ္ႏိုင္မယ္ဆိုခဲ့ ရင္ေတာင္ ဒီႏွစ္ေတာ့ sorry ပါဘဲ၊ ရိွေစေတာ့၊ ဘာကိုေျပာခ်င္တာလဲဆိုေတာ့ ဒီေလာက္ စီး ပြားေရးေတြတိုးတက္ ေန ေပမယ့္ အျပင္မွာေငြရွားေနတာ ေငြေတြဟာ မလိုတဲ့သူေတြလက္ထဲေရာက္ ေရာက္
သြားလို႕ဆိုတာ ေဘာဂေဗဒ သေဘာအရၾကည့္ ရင္ရွင္းရွင္း ျမင္ရပါမယ္။ သေဘာက ေငြေတြ ပိုေနတဲ့သူေတြ လက္ထဲမွာဒီေငြေတြ ရိွေနၿပီး ေငြလိုေနတဲ့သူေတြလက္ထဲမေရာက္ လို႕ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အရင္းရိွ တဲ့ သူေတြကသာ အႀကိဳးအျမတ္ ေကာင္းေကာင္း ရတဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကိုက အရင္းရွင္ေတြကို သာ အသာစီး အျမတ္ေတြရရိွေစလို႕ပါ။ ဒီစနစ္ကို မေကာင္းဘူးလို႕ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ဒီမွာက ႏိုင္ငံတကာ Company ေတြမရိွေတာ့ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏႈံ တဲ့အခါ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေတြပိုင္တဲ့ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ငန္းေတြ ကဘဲ မ်ားသလို၊ အမ်ားျပည္သူေတြပိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကအမည္ခံဘဲ ရိွပါတယ္။ ေနာက္တခုက ရရိွလာတဲ့ အျမတ္ေတြကို ျပန္လည္ ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံမႈ႕ မျပဳတဲ့အတြက္ ေငြေတြအျပင္ျပန္မေရာက္ေတာ့သလို အလုပ္အကိုင္ေတြ လဲ ရွားလာပါတယ္။ ဒါကို ေငြသားႏွစ္ခ်ိဳက္မႈ႕လို႕ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုသာေငြသားႏွစ္ခ်ိဳက္မႈ႕ မ်ားလာ ေလ ေလ စီးပြားေရးမွာ ထုတ္လုပ္မႈ႕တန္ဘိုးေလ်ာ့က်ၿပီး ဆုတ္ယုတ္ေလေလ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ ဆံုး ရလဒ္က ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကိုပါ ထိခိုက္မွာျဖစ္ၿပီး လူထုၾကပ္တည္းမႈ႕ကို ဦးတည္သြားေစႏိုင္ တဲ့ Domeno effect တစ္ခုပါ။ စီးပြားေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးက တစ္ခုကိုတစ္ခု မွီေနတယ္ဆိုတာသတိျပဳရမွာပါ။
ဒါကိုကုစားဖို႕က ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ ကေငြစကၠဴေတြ ထက္မံထုတ္လုပ္ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ႕ ေတြျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ ထက္မံထုတ္လုပ္မႈမရိွေသး လို႕ထင္တယ္ လူတိုင္းေငြ အႏြမ္းေလး ေတြ ကိုင္ ေန ရၿပီး အေပါက္ဆိုးတဲ့ဘက္စ္ကား စပယ္ယာ ေတြေတြေတာင္ ပိုက္ဆံအစုတ္ အၿပဲေပးရင္ မညီးမညဴ ယူတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။
ဒီအျဖစ္အပ်က္ကိုေျဖရွင္းေရးက ဘဏ္စနစ္ေကာင္း ေကာင္းနဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ အမ်ားပိုင္ Company ေတြ ေပၚ ေပါက္လာဖို႕ပါ။ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ။ ေနာက္ရက္မ်ားမွာ ေဆြးေႏြး ပါဦးမယ္။ ေရႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ၀မ္း ေခါင္ ေခါင္ ႏိုင္ငံ ကလူမြဲ ေလးရဲ႕ ေခတ္မွီအေတြးေလး ေတြကိုဖတ္ေပးၾကလို႕ ေက်းဇူးပါ။
ေရးခ်င္ေနတာေျပာခ်င္ေနတာၾကာခဲ့ ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တခါမွ ျမန္မာ ဘေလာက္ဂါ ေလာကတိုးတက္ ေရးတက္ က်မ္းေတြ မေရး ခဲ့ဘူးခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့ ေဆြးေႏြး ေရးသားပါ ေတာ့မယ္။ မေန႕ က ကိုရန္ေအာင္ရဲ႕ ဘေလာက္ ေရာက္တဲ့ အခါ ျမန္မာစာ စာလံုးအသစ္ အေၾကာင္းေျပာထားတာေတြ႕ ရပါတယ္။ ေကာင္းပါဒယ္ ဒီအေၾကာင္း အႀကံနည္းနည္း ေပးခ်င္လို႕ပါ။

ျမန္မာ စာလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ မျဖစ္မေန ထြင္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘေလာက္ဂါေတြ ေအးေအး ေဆးေဆး ျမန္မာစာ လံုးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြကိုေမ့ထားလို႕ ရမွာပါ။ အင္တာနက္ေခတ္ႀကီးထဲ ကစီးပြားေရး သံသရာထဲ မွာအခေၾကးေငြ မဆို႕မပို႕ ေပးရတာေတြရိွေနဦး မွာပါ။ သို႕ကလို ရိွေနလဲကၽြန္ေတာ္ တို႕ႏိုင္ငံမွာ ျဖင့္ အစိုးရ အားကိုးနဲ႕ နင့္ကနဲေတာင္း မယ့္ အင္တာနက္ လုပ္ငန္းေတြရိွ ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒါမျဖစ္မေန လုပ္သင့္ ပါတယ္လို႕ပထမ ဦးစြာေထာက္ခံ တင္ျပပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ ကိုညီလင္းဆက္ ႀကိဳးစား ေနေသာ္လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အာရႊီးၿပီး ဘာမွ၀င္ကူတာ မရိွေသးပါဘူး။ အခုေတာ့လိုအပ္မယ္ ထင္တာေတြကူ ညီေပးပါ့ မယ္ လို႕ဒီေနရာကေန ကတိေပးပါတယ္။ အရမ္းလဲ စိတ္၀င္စားတဲ့အတြက္ပါ။ စာလံုးစနစ္ တစ္ခုကို စတင္တီထြင္ ဖို႕က အေျပာမွာ လြယ္သေလာက္ ေနာက္ကြယ္ မွာခက္ခဲတာအားလံုးသိၾကမွာပါ။ တစ္ခုေျပာခ်င္ တာဒီတစ္ ခါလုပ္တဲ့စာလံုးဟာ web မွာတင္မက computer system စနစ္တခု လံုးမွာပါ ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္မယ့္ ေကာင္ ကိုလုပ္ သင့္ပါတယ္။ ဒါကဆႏၵပါ။ ေနာက္ၿပီး IE မွာေရာ Firefox လို browser ေတြမွာပလက္ေဖာင္း ျဖစ္ဖို႕ က ထင္သေလာက္လြယ္မွာမဟုတ္သလို အခ်ိန္အေတာ္ေပးရဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္မွာရိွေနတဲ့ ေငြအား လူအား။ စက္ပစၥည္းနဲ႕ နည္းပညာ အခက္အခဲေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ညီအကို ေမာင္ႏွမေတြ အင္နဲ႕အားနဲ႕ မဟုတ္ ေတာင္ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မယ္လို႕ယံု ၾကည္ေနပါတယ္။ တကယ့္ကို ပါရမီရိွတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အင္မတန္ေတာ္တဲ့ ျမန္မာ ဘေလာက္ဂါေတြ အမ်ားႀကီးရိွေန ပါတယ္ သူတို႕ေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ႕ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ တိုရဲ႕ Open Source ျမန္မာ စာစနစ္ေအာင္ျမင္မယ္လို႕ ေျပာရဲပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ စာလံုးစနစ္ သစ္အတြက္ အမည္ေပးဖို႕ပါ။ ဘယ္သူေတြ စေျပာေျပာ စလုပ္လုပ္ လူေတြသိေအာင္ စဖြတာ ကိုရန္ လို႕ေခၚတဲ့ ခ်ားဒါ၀င္ရဲ႕ ၁၀၀၈ ေယာက္ ေမ်ာက္တပည့္ ကိုေရာင္အန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခုထြင္မယ့္ စာလံုးအမည္ကို သူ႕အမည္ပါေအာင္ ေပးသင့္ပါတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္ တို႕သံုေနတဲ့ fount အမည္က ေဇာ္ဂ်ီ ေလ။ ေဇာ္ဂ်ီ ဆိုတာ ျမန္မာ့ ရိုးရာမွာ ထြက္ရာေပါက္ ေနတဲ့ သူလို႕ သိၾကပါတယ္။ ဒီလိုအမည္ေတြဟာ ျမန္မာ ျပည္သူေတြ အသိမ်ား ေနသမို႕ ေပါက္ဖိ ု႕ရာ အင္မတန္လြယ္ကူႏိုင္ သလို မွတ္ရလဲ လြယ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ စဥ္းစားတယ္ ငါတို႕လဲ ဒီလိုဘဲ ဘိုးေတာ္အမည္ေတြဘဲ သံုးရင္ေကာင္းမယ္ေပါ့ ။ ကိုရန္ေအာင္ အမည္ပါတဲ့ ဘိုးေတာ္ေတြဆိုရင္ ေတာ့ ေအာင္မင္းေခါင္၊ ဘိုးဘိုးေအာင္၊ ဦးေအာင္ခ်မ္းသာ အဲဒီဟာေတြေတာ့ရိွတယ္။ ဒီတခါေတာ့ကို ညီလင္းဆက္ရယ္ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါ ။ ကိုရန္ေအာင္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႕ ဒီစာလံုး ကို " ဘိုးဘိုးေအာင္ "
လို႕ အမည္ေပးလိုက္ၾကစို႕လား ဟင္- - -။
Invention is a most expensive in the world. It take the no end times and no end money.
တီထြင္မႈ႕ဟာ ကမၻာမွာ ေစ်းအႀကီး ဆံုးဘဲ။ သူက အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြကို အဆံုးအစမရိွ ယူေလ့ရိွတယ္။
ေဂ်ာ့ဘားနက္ေရွာ
ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပခ်င္ တာကေတာ့ စုေပါင္းေငြရွာ ဘေလာက္ဂါဆို တာေလးပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနရာအႏွံ အျပားေရာက္ ရိွေနတဲ့ ဘေလာက္ဂါမ်ားမွ ေရာင္းခ်လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တင္ထားေပးၿပီး ေရာင္း ခ်ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္သြားပါမယ္။

စင္ကၤာပူမွ ပစၥည္းေတြကိုရန္ကုန္၊ ရန္ကုန္မွလိုခ်င္စရာ မ်ားကို စကၤာပူ၊ မေလးရွား စတဲ့ သံုးႏိုင္ငံ ၀ယ္ေရာင္း ျပဳ လုပ္ႏိုင္မယ့္ ပံုစံျပဳလုပ္လိုပါတယ္။ web site တစ္ခုတင္ထားေပးၿပီး အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္ပါမယ္။ ရန္ကုန္ဘက္ အပိုင္း ကို ကၽြန္ေတာ္မွ တာ၀န္ယူေပးမွာျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေန ရာေတြက တာ၀န္ယူပူး ေပါင္းလိုသည့္ ကၽြန္ေတာ့္ ခ်စ္လွ စြာေသာ ဘေလာက္ဂါမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အႀကံ ဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္ေျပာဆို မႈ႕မ်ားကိုလဲႀကိဳဆို ပါတယ္။ ဒါမွဘဲ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာ ၀ယ္ေရာင္း siteျဖစ္လာမွာပါ။ အထူးသျဖင္ ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို သင့္တင့္ သက္သာတဲ့ ႏႈန္းေတြနဲ႕ေရာင္းခ်ေစခ်င္ ပါတယ္။