ေရးၾကပါစို႕

ဒီေနရာေလးမွာမဂ်စ္စတင္ထားေသာ ဘေလာက္ဂါမ်ားရဲ႕
စုေပါင္း ေရးလို ၀တၳဳတိုို ေလး ရိွေနပါတယ္။
ဖတ္ၾကဦးမလား ဂ်ိဳ႕။

Comments

ကိုေဂါက္ေရ - မေန႔က ဝင္မလာျဖစ္ဘူးဗ်ာ။ အခုကစျပီးအားတက္သေရာ ဝင္ပါပါေတာ့မယ္။

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

ဂ်ိမ္းဂ်ိမ္း - ဂ်က္ဂ်က္