ေရးၾကပါစို႕

ဒီေနရာေလးမွာမဂ်စ္စတင္ထားေသာ ဘေလာက္ဂါမ်ားရဲ႕
စုေပါင္း ေရးလို ၀တၳဳတိုို ေလး ရိွေနပါတယ္။
ဖတ္ၾကဦးမလား ဂ်ိဳ႕။

Comments

ကိုေဂါက္ေရ - မေန႔က ဝင္မလာျဖစ္ဘူးဗ်ာ။ အခုကစျပီးအားတက္သေရာ ဝင္ပါပါေတာ့မယ္။

Popular Posts