"-------" ရယ္

"-----"ရယ္၊
ခြဲခြာရက္ၾကား
စာလႊာမပါးစကားမႀကံဳ
အလြမ္းပံုေအာင္
ေနရက္ထားရက္
ေစစားရက္တယ္။

"-----"ရယ္၊
ေမ့လို႕မရစိတ္ကသိရက္
အသည္းႏြမ္းေအာင္စြမ္းေဆာင္သူကို
မုန္းမေမ့ရဲတြယ္ေႏွာင္ဆဲမို႕
ခံစားခက္တယ္။

"-----"ရယ္
ေလွ်ာက္လွမ္းဘ၀
တူတကြလို႕ႏႈတ္ကေခၽြဘူး
စကားဦးေတြ
ႏႈတ္ျဖာအလွစြယ္ေတာ္ျမလို
ခြဲရက္ခြာရက္ကြဲကြာခက္တယ္
စဥ္ဆက္ဘ၀ျဖစ္ရေစလို
ခြန္းဆင့္ေပဖူးစကားထူးေတြ
ေတာင္ပံသြယ္ယွက္
ေမာင္ႏွံငွက္ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ
အခ်စ္မရိွတဲ့ဘ၀၊ခဏမေနခ်င္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္းတဲ့မနက္ဖန္အတြက္
ေအာက္ခ်င္းငွက္ဘဲျဖစ္ရပါလို
သစၥာတိုင္ဖူး၊ဆုမြန္ဦးေတြ
ေမ့ရက္ေလသလား?

အခုေတာ့လဲ
ဒီစကားေတြ
ေလ၀ယ္လြင့္ေပ်ာက္
ေျခရာေကာက္ခက္တယ္။

Comments

Popular Posts