အပိုင္းအစတခ်ိဳ႕

မေန႕ကရန္ကုန္မွာဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္မိုးရြာခဲ့တယ္။ဓါတ္ပံုေလးေတြရိုက္ထား
ေပမယ့္ကတ္ရီဒါမေကာင္းလို႕ေလာေလာဆယ္မတင္နိုင္ေသးဘူး။ ရံုးမွာေတာ့ဒီ
လအတြက္လစာ ေစာေစာထုတ္လို႕ရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ တရုတ္
ေတာင္းသြားၿပီး အဂၤလိပ္လိုေျပာျဖစ္ခဲ့ ျပန္တယ္။ လစာေစာရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့
ဘာညာတေယာက္ ဘြတ္ဘြတ္ ပံုႀကီးနင္းမိၿပီးတည္းကစပါယ္ရွယ္ဇြန္းတတ္အတန္း
ေတြ ဆက္တိုက္သင္ရၿပီးလာဘ္ေကာင္းေနသတဲ့။ အဲဒီအေၾကာင္းၾကားရတဲ့ တျခား
ဆရာေတြကလဲ ျပတ္တုန္းလပ္တုန္း၂၃ ျဖစ္ေနေတာ့ လာဘ္ရႊင္ ေအာင္ ဘြတ္ဘြတ္
ပံုေတြေဖြရွာနင္းကာ ရံုးလာၾကမယ္ဆိုတဲ့အတြက္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕မန္ေနဂ်ာ့မန္ေန
ဂ်ာခ်ဳပ္ႀကီး လူပ်ံေတာ္ပတၱျမား(မူလလက္ေဟာင္း) ခမ်ာ အီးလမ္းနင္း စင္တာျဖစ္
သြားမွာ စိုးရိမ္တာနဲ႕အခုလို ေစာေစာ ထုတ္ေပးလိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဘာညာဘြတ္ဘြတ္ ဘြတ္ဘြတ္ဘာညာေက်းဇူးေပါ့ေနာ္---။

Comments

Popular Posts