"ဘဏ္"


ဘဏ္
ကၽြန္ေတာ့ရင္ဘတ္ႀကီးဟာေလ
သူ႕အခ်စ္ေတြအနမ္းေတြ
သိုမွီးအပ္ႏွံရာဘဏ္တဲ့ေလ
သူတစ္ေယာက္ထဲဘဲအပ္ခံခြင့္ရွိ
သူတစ္ေယာက္ထဲဘဲအပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ
ဘဏ္အမည္ကိုလဲႏွစ္ေယာက္ထဲသိရမတဲ့ေလ။
ႏႈတ္ခမ္းလိုက္ကာအဖြင့္အပိတ္ၾကားက
"လွ်ာ" မင္းသမီးေလး
ကႀကိဳးဆန္းဆန္းမ်ားမွာညိႈ႕ဓါတ္မိလို႕
" အာခိမိဒိ " နိယာမလို
သူ႕အနမ္းေတြေနရာယူမႈ႕မွာ
ကၽြန္ေတာ့ကိုယ္ပိုင္အရာေတြ
ဖယ္ေပးလိုက္ရေပါ့။
ဒီလိုနဲ႕ေတာနက္------ မေတြးခဲ့ဘူး
အခုလိုလမ္းဆံုတေနရာမွာ
သူ႕ရနံ႕ဖ်တ္ကနဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ေန႔
ကၽြန္ေတာ့မွာ---အတိုးပါေပးလိုက္ရမယ္ဆိုတာ။ ။

Comments

Popular Posts