အက်ေန႕သို႕မဟုတ္အစေန႕

၀မ္ေမ့လွ်ဴတို႕ေမာင္ႏွံ
ဘလာေဂါက္လဲခ်မ္းၿပီဗ်ိဳ႕
ကမယ္ဆိုမတားနဲ႕
အသဲထဲထိေအးသြားမယ္"ေရခဲေရ"
မီးမီးေဆာ့မယ့္သၾကၤန္
ေရစိုစိုနဲ႕ေရႊအပ်ိဳ
သူကေတာ့ကဲေနၿပီ(အဆက္ေဟာင္းပါဘဲ---အဆက္ေဟာင္း)
လႈပ္ၾကမယ္ေတာ့
ၾကည့္တတ္ရင္ျမင္ေစသတည္း
တိုးၾကေ၀ွ႕ၾက
စထြက္ခါနီးပဲမ်ားေနသူ
ဘာညာအာပလာ
စည္လဲစီတယ္ကားလဲကားတယ္
YGN ဆိုတဲ့ DJ-Jay ရဲ႕မ႑ပ္၊ဒီႏွစ္အႀကိဳက္ဆံုးဘဲ
စေတာ့ေနၿပီသၾကၤန္ဆီ

Comments

Popular Posts