ေႏြရာသီအတြက္ကေလးမ်ားရြက္ဆိုရန္

ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာဟိုသင္တန္း၊ဒီသင္တန္းေတြမိႈလိုေပါသည္။
ကေလးမ်ားအတြက္ဆိုပိုစံုသည္။ထမင္းစားနည္းသင္တန္း၊လမ္းေလ်ာက္
နည္းသင္တန္း၊ဟတ္ခ်ိဳးမ်ိဴးစံုခ်ီနည္း။အဲသလိုမ်ားလွသည္။ခုလည္းဘလာ
ေဂါက္တို႔ဇေကာစကားသင္တန္းအခမဲ့freeအလကားသင္ပါသည္။
အြန္လိုင္းမွျဖစ္တာမို႔အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ကာၾကည့္ရႈၾကပါကုန္။
ၾကက္ဖသန္လ်င္ၿမိဳ႕ကို၀င္
ၾကက္ဖသန္လ်င္ၿမိဳ႕ကို၀င္
ေမာင္ရင္လာbow နဲ႔ throw
မthrow ပါနဲ႕ေမာင္ရင္ရယ္
ၾကက္တက္ဆူးလို႔ dead ပါ့မယ္
left ဘက္ကဆူးစူး right ဘက္ကဆူးစူး
ခြတ္လိုက္ၾကစို႔ the friend
ပလာတာ oil စြတ္
အားရပါးရခြတ္။ ။

Comments

Thinzar said…
သင္တန္းတက္ခ်င္လို့ဗ်ိဳ့

Popular Posts