ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနေရခဲ

ေရခဲဟူသည္ေရခဲေသတၱာထဲတြင္မတုန္မလႈပ္ေအးတိေအးစက္၊အျပင္ေရာက္လွ်င္
ေပ်ာ္ကုန္သည္။ေရျဖစ္သြားသည္။ေရာခ်င္ရာေရာခပ္ေပါေပါ။ဘလာေဂါက္သည္လဲ
အိမ္မွာေနရလွ်င္ပ်င္းသည္။အျပင္ေရာက္လွ်င္ေပ်ာ္သြားသည္။ဒါေၾကာင့္ေဆာင္ပုဒ္
တစ္ခုရသြားသည္။ေရခဲရဲ႕ထံုးႏွလံုးမူၿပီး"ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနေရခဲ"ဟူသတည္း။

Comments

Popular Posts