ဆႏၵ

မင္းဟာ
ငွက္ကေလးတေကာင္ဆိုပါေတာ့
ဒါဆိုငါ့ကိုမင္းရဲ႔ေတာင္ပံတစ္စံု
ျဖစ္ခြင့္ေပးပါကြယ္။
မင္းဆႏၵအတိုင္း
ပင္လယ္ရိုင္းကိုေက်ာ္ခ်င္ေက်ာ္၊
တိမ္ထုထဲကိုေဖာက္ခ်င္ေဖာက္၊
ေက်ာက္ေတာင္ေတြေပၚ၀ဲခ်င္၀ဲ၊
ေမႊးႏုငယ္ေတြကၽြတ္ခ်င္ကၽြတ္ေစ
ရိုက္ခတ္လြန္႔လူး
ဆူးေတာင္ပံေခၽြးဆို႔ဆို႔မွာ
မာနသံေရာင္ေရာင္မွမၾကားေစရပါဘူး
အျမင့္ဆံုးထိပ်ံသန္းႏိုင္ေစမယ္။
ထုဆစ္ပံုေလာင္း
အေညာင္းမဲ့ပန္းပုအျဖစ္
အခ်စ္တစ္ခုနဲ႔ဘဲ
ငါေက်နပ္ရဲပါတယ္။
တေပါက္ေသာေမတၱာေရ
ကႏၱာရေႏြမွာရွာေဖြေပးဆပ္
မင္းအတြက္အၿပံဳးေခၽြႏိုင္ခဲ့ရင္
ဆံုးရံႈးမႈ႔တိုင္းဟာအားသစ္ေတြႀကီးပါဘဲ။
ဒါေပမယ့္ကြယ္
ခန္႔ထယ္တဲ့ေရႊေလွာင္အိမ္မွာ
ေတာင္ပံစံုရိုက္ခ်ိဳး
အရုပ္ဆိုးအၾကည္းတန္ဘ၀
မင္းသာအက်ည္းက်ခဲ့ရင္
ငါ့ကိုမင္းရဲ႔မ်က္ရည္ျဖစ္ခြင့္ေပးပါကြယ္၊
သူတို႔ကိုငါက်ိန္ဆဲေနပါ့မယ္။ ။

Comments

Popular Posts