၀တုတ္ေလး

ကၽြန္ေတာ့္မွာ၀တုတ္ေလးတေကာင္ရိွပါတယ္။သူကေတာ့ကၽြန္ေတာ့မေဟ
သီေပါ့၊အခုလိုအလုပ္ေတြလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ေနႏိုင္ဖို႔
သူကအဓိကအားေပးေနသူေလ၊ကၽြန္ေတာ့စိတ္ေတြေပါ့ေနမွလဲလုပ္သမွ်
လွပေနမွာေပါ့။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊အခုခ်ိန္ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့အိမ္မွာ
ခေလးထိန္းရင္းေမတၱာေတြပို႔သေနမွာမလြဲဧကန္အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ခ်စ္စ
ရာေကာင္းတဲ့၀တုတ္ေလးေရတီးတီးေလးpostတင္ေတာ့မယ္ေနာ္။

Comments

Popular Posts