AppExpo2013


AppsExpo 2013 ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၆ရက္ေန႕မ်ား အတြင္း MICTDC (Myanmar ICT park)  မွာ ၂ ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားဖို႕စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

AppsExpo ဆိုတာ နည္းပညာနယ္ပယ္မွာရွိေနတဲ့ အသံုးခ် software application ေတြကို ထုတ္လုပ္သူ၊ ဖန္တီးသူ၊ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူနဲ႕ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်သူေတြ စုစည္းျပသမည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႕ဘ၀မွာလိုအပ္ေနတဲ့ နည္းပညာအသံုးခ်မႈေတြအတြက္ အေရးပါလွတဲ့ application ေတြကို တေနရာထဲမွာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ေလ့လာ ႏိုင္ဖို႕ AppsExpo ကို စိတ္ကူးမိတာျဖစ္ပါတယ္။

ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ်တိုးတက္လာတဲ့ ကြန္ပ်ဳတာအသံုးျပဳသူေတြ၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူေတြ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုး ျပဳေန သူေတြအတြက္ လက္ေတြ႕အသံုး ခ်ႏိုင္မယ့္ လူမႈ၊ စီးပြား ဆိုင္ရာ Application မ်ားျဖစ္ေပၚတိုး တက္ေန ပံုေတြ၊ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္တဲ့ application ေတြ၊ စီးပြားေရးနဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသံုး commercial software application မ်ားဖန္တီးထုတ္လုပ္ ေပးေန သူေတြ၊ နည္းပညာကိုေလ့လာေနတဲ့သူေတြအတြက္ အသံုးခ် နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြ ကိုတေနရာထဲမွာ စံုစံု လင္လင္ေလ့လာႏိုင္ဖို႕အျပင္  apps တင္သြင္းထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴး သူအမ်ားစု ပါ၀င္ျပသၾကမယ့္ ပထမဦးဆံုးေသာပြဲလဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပပြဲ အတြင္းမွာ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပ ဂိမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ software ေရးဆြဲျခင္းစတဲ့ ထူးျခားတဲ့ တင္ဆက္မႈမ်ားလဲ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နည္းပညာ နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားရရွိေစဖို႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။

AppsExpo က ျမန္မာ့ software က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႕အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုမိုျဖစ္ထြန္း လာ တဲ့ ေစ်းကြက္အတြင္း အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားတိုးတက္လာေစဖို႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး က႑ေတြအတြက္ application မ်ားရဲ႕ထိေရာက္တဲ့ စြမ္း ေဆာင္ရည္ေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုက က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သိရွိေစဖို႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္းအရည္အေသြးရွိတဲ့ ျမန္မာ့ application သစ္မ်ား ေစ်းကြက္ရရွိေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ လိုအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္တစ္ခု ကိုျဖည့္ဆည္း ေပး ႏိုင္ဖို႕အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ တာျဖစ္ ပါတယ္။ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ နည္းပညာ ဆိုင္ရာေလ့လာလိုသူမ်ား အတြက္ တမူထူးျခားတဲ့ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ျပပြဲတစ္ပြဲအျဖစ္ရည္ရြယ္ထားတာလဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ပါေသာေၾကာင့္

၁။ Mobile Apps မ်ားအားတီထြင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား

၂။ Mobile and other software development သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား

၃။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ Software developing Co, Ltd မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ Software မ်ားအားတင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ား ႏွင့္ သီးျခားပါ၀င္လိုေသာ Mobile or software developer မ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စား စြာျဖင့္ပူးေပါင္းပါ ၀င္ျပသၾကဖို႕ ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက YangonHeartz Media & Business No.9/4A, Kyaikasan Pagoda Road, Thingangyun Township, Yangon.(Phone: 0943042646) ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။We are planning to the exhibit of application exhibition named “AppExpo 2013” a very first time in Myanmar will be held at MICTDC ( Myanmar Information & Communication Development Corporation) on 5 and 6 February 2013.

The AppExpo is the tech exhibition of gathering from industries like software houses, developers, software importers and solution trainers. Especially going to introduce them who new face and small software houses and freelance developers and their products. Also find to the way for more participate to each other on the future.

We have got an idea for this exhibition, how application software impact today lifestyle. And able to learn about that on one stop place and gathering around.

This is the first exhibition about application software, mobile application, programming & software training, commercial software application creators, web and app developers can show their products all together. Attendee can learn about that simulation, presentation and new products and marketed products. We hope that may get more knowledge for software industry promotion and understanding. We hope that may effect to education sector too.

The AppExpo aim to,
* Development of Myanmar software industry
* Development of human resources for market needed
* Get public awareness, focus on how to impact using to application are smart as business, social, education, health, political issue
* Get more market for the qualified Myanmar Apps

And we are sure that is filling the blank that is needed in Myanmar’s ICT sector. Then we want to invite
1. Mobile Apps makers and providers
2. Mobile and apply software development training centers
3. Local & regional Software developing Co,Ltd, they who import software from other country

So, facts are kindly welcome to display and participate to our AppExpo.

Want to know more detail, please contact following address.
YangonHeartz Media & Business No.9/4A, Kyaikasan Pagoda Road, Thingangyun Township, Yangon.
Phone : 0943042646,
contact@yangonheartz.com


MRTV-4
Internet Journal

Comments

Popular Posts