လွ်ပ္စစ္ကား(၂)

၁၈၉၀ မွ ၁၉၀၀ – အေစာပိုင္းကာလ

အတြင္းပုိင္း ေလာင္ကၽြမ္းအင္ဂ်င္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈမရွိခင္ကတည္းက လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ အကြာအေ၀းကိုလည္း မွတ္သားထားခဲ့ၾကပါတယ္။ မွတ္သားထားတဲ့ ျမန္ႏႈန္းမွာ 100 km/h (62 mph) ျဖစ္ၿပီး ၁၈၉၉ မွာ Camille Jenatzy ၏ Jamais Contente လို႔ေခၚတဲ့ ဒံုးက်ည္သ႑န္ယာဥ္ဟာ အျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ 105.88 km/h (65.79 mph) အထိရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၀ မတိုင္ခင္မွာလည္း အရည္အေသြး ျပည့္ကားမ်ား သံုးစြဲျခင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားက ေရနံဆီကားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၈၉၆ မွာ စြမ္းအင္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ Hartford Electric Company က လွ်ပ္စစ္ကုန္တင္ကားမ်ားအတြက္ ဘတၳရီလဲလွယ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ပထမဆံုးလက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက General Electric Company (GVC) မွ ဘတၳရီမပါတဲ့ကားမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး လဲလွယ္အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဘတၳရီကိုေတာ့ Hartford Electric Company မွ၀ယ္ယူသံုးစြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ မ်ားက လွ်ပ္စစ္ကုန္တင္ကားမ်ား၏ သိုေလွာင္မႈ၊ ဆက္လက္တည္ၿမဲရန္အတြက္ လစဥ္ေၾကးႏွင့္ မိုင္ႏႈန္းတစ္မိုင္တိုင္း အတြက္ ေငြေပးေခ်မႈ စသည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၁၀ မွ ၁၉၂၄ အတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈကေတာ့ မိုင္ေပါင္း ၆ ဘီလီယံေက်ာ္လွ်င္ အခမဲ့သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၁၇ ခုအစပိုင္းမွာ အလားတူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။  Chicago ရဲ႕ Milburn Light Electric မွာေတာ့ ကားပိုင္ရွင္မ်ားက ဘတၳရီမပါတဲ့ယာဥ္ မ်ားကို ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၈၉၇ ခုႏွစ္အေရာက္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း  ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၄င္းလုပ္ငန္းစုႀကီးကို Philadephia ၏ Electric Carriage and Wagon Company မွ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀ရာစု အေစာပိုင္းမွာေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ Anthony Electric Baker , Columbia , Abderson , Edison , Fritchle , Stusebaker , Ricker, Milburn ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကလည္း လွ်ပ္စစ္ကား မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ႀကိဳက္

၁၉၀၀ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကို ဓါတ္ဆီယာဥ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အျမန္ႏႈန္းေႏွးေသာ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ တုန္ခါျခင္း၊ အနံ႕ဆိုးထြက္ျခင္းနဲ႔ ဆူပူျခင္းမ်ားမရွိသလို ဓါတ္ဆီကားမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဂီယာအသံုးျပဳျခင္းလည္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွာ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါဘူး။  လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကို သံုးျခင္းျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ပံုမွန္ရိုးရွင္းမႈကိုသာေကာင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားခဲ့ပါတယ္။ ဓါတ္ဆီကားမ်ားရဲ႕ အင္ဂ်င္စက္ႏိုးရာတြင္ လက္ကို “ L ” ပံုသ႑ာန္ ထားကာ ခက္ခက္ခဲခဲ ႏိုးရေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကမူ အင္ဂ်င္စက္ႏိုးရန္ အားစိုက္ထုတ္စရာမလိုတဲ့ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကိုပို၍ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေသာယာဥ္ျဖစ္တယ္လို႔ မၾကာခဏသတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ညစ္ညမ္းမႈမရွိေစျခင္း၊ တိတ္ဆိတ္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးရႈေထာင့္ကၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ဓါတ္ဆီကားမ်ား ထက္ပိုသာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ နယူးေယာက္ သတင္းစာမ်ားမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို စံျပအျဖစ္သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၀ တြင္ Washigton ၌ “ယေန႔ေခတ္တြင္ Thomas Edison ၏ ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ထပ္ခါထပ္ခါဆင္ႏြဲေနသကဲ့ သို႔ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ ဘတၳရီ အဆင္မေျပမႈကိုလည္း ထပ္ခါထပ္ခါ ေဆာင္ရြက္မည္” ဟု တင္ျပထားပါတယ္။

၁၉၉၀ မွ ယေန႔ေခတ္ -

 ထုတ္လုပ္မႈမ်ား

၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ အတြင္း ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္ေစ်းကြက္ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား အသစ္တဖန္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚလြတ္လပ္စြာ စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀အေစာပိုင္းမွာ ေလာင္စာပိုလွ်ံလာရန္ႏွင့္ ယာဥ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွိမ့္က်မႈ၊ ယာဥ္မ်ားအတြက္ အေျခခံက်တဲ့ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိမႈနိမ့္လာျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရန္ California အစိုးရမွ California Air Resoures Board ( CRB ) က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္မီလွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ကိုကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ေနၾကတဲ့ Chrysler TEVan , Ford Ranger EV pickup truck , GM EVI and 510 EV pickup , Honda EV plushatchback, Nissan lithium battery , Altra EV miniwagon ႏွင့္ Toyota RAV4EV တို႔မ်ားစြာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေခတၱရပ္တန္႔မႈက ကားကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား ေလာင္စာ မလံုေလာက္မႈျပႆနာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ရာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားထုတ္လုပ္မႈကို ေခတၱရပ္နားေစခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က California မွ လွ်ပ္စစ္ကား ထုတ္လုပ္ေသာ Tesla Motors က ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေရာင္းခ် ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာေတာ့ ၄င္းကုမၸဏီဟာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၁ ႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ကားအစီးေရ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္း Mistubishi i MiEV မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ မ်ားစြာေသာ ၀ယ္ယူသူမ်ား ထံသို႔ ကားမ်ားကို အစုလိုက္စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအတြင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ေမလ မွာေတာ့ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ လူထုမ်ားထံသို႔လည္း ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ဇူလိုင္လက ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွာ အေရအတြက္ အနည္းငယ္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာလတုန္းက Mitsubishi က အစီးေရေပါင္း ၅၀၀၀ေက်ာ္ကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ေၾကာင္းေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ အစပိုင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ကားရရွိမႈအေရအတြက္နည္းေနျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္ လည္း ၂၀၁၀ဒီဇင္ဘာလအေရာက္မွာေတာ့ Nissan Leaf ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ ပါတယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ Think City , REVAi , Buddy , CitroEn C1 ev’ie ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေစ်းကြက္မ်ား တြင္လည္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

source by: en.wikipedia.org/electric_car

Comments

Popular Posts