လွ်ပ္စစ္ကား(၁)

လွ်ပ္စစ္ကားဆိုတာ
လွ်ပ္စစ္ကားေတြဟာ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ electric vehicle(EV) တစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာကို အသံုးျပဳ၍ သြားလာေနေသာ မည္သည့္ယာဥ္ကိုမဆို လွ်ပ္စစ္ယာဥ္လို႔ေခၚပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားကိုေတာ့ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳ၍ လမ္းေပၚမွာသြားလာေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားလို႔ဆိုပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားရဲ႕ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ ဟာ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ရမည့္ ဘတၳရီလို႔မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ အျခားေသာစြမ္းအင္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စြမ္းအင္ျဖည့္တင္းထားေသာ ေမာ္တာမ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္စြမ္းအင္ျဖည့္ႏိုင္ေသာ ေနေရာင္ျခည္သံုးကား ( solar car )၊ ဓါတ္ဆီသံုးမီးစက္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အေခေၾကးေငြေပးၿပီး ဘတၳရီကားျဖည့္ကာ အသံုးျပဳရေသာ လွ်ပ္စစ္ကားဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ရိုးစင္းၿပီးရွင္းလင္းေသာ ဘတၳရီသံုး လွ်ပ္စစ္ကားလို႔ ရည္ညႊန္းပါတယ္။ေနာက္တနည္းေျပာရရင္ လွ်ပ္စစ္ကားဆိုတာ ဘတၳရီကို ပလပ္ထိုးကာအားျဖည့္ၿပီး အသံုးျပဳရတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းကားမ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာမ်ားက အင္ဂ်င္ျဖင့္တြဲထားေသာ ကိရိယာ(ပန္ကာ) မ်ားကိုလည္း လည္ပတ္ေစၿပီး ေမာင္းႏွင္ရပါတယ္။ ကားအတြင္း အင္ဂ်င္မ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းေစတဲ့ နည္းပညာႏွင့္ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ ဓါတ္ဆီယာဥ္ မ်ားက လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ေလွ်ာ့နည္းလာေစသည့္တိုင္ေအာင္ ၁၉ရာစုေႏွာင္းပိုင္း ႏွင့္ ၂၀ရာစုအေစာပိုင္း တို႔မွာလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၀-၁၉၈၀တြင္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္မ်ား၏ သံုးစြဲရမႈအခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၂၀၀၀ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းအတြင္းလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအား ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပန္လည္စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ဓါတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္းလ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ မွန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားစြာမေပးႏိုင္ျခင္း တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားက Tesla Roadster, REVAi, Buddy, Mitsubishi I MiEv, Thlnk City ႏွင့္ Missam Leaf အပါအ၀င္ေခတ္မီလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားထုတ္လုပ္ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္လွ်င္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွာ အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းမႈမရွိတဲ့ အတြက္ညစ္ညမ္းေလထုကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ ဘတၳရီ အတြက္ အခေၾကးေငြထပ္မံမေပးေဆာင္ရန္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း အသစ္ကိုအသံုးျပဳေသာနည္းပညာႏွင့္ ေလာင္စာမ်ား အေပၚမူတည္ၿပီး စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ မွန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ေထုတ္လႊတ္ေနရမႈကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ႏိုင္ငံျခားဆီကို အားထားရမႈအေပၚေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ အျခားေသာဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား အတြက္လည္း ၄င္းတို႔စက္မႈထြန္းကားျခင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို တာ၀န္ယူရျခင္းကိစၥမ်ားေလ်ာ့နည္း ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ ဆင္းရဲေသာအာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ျမင့္မားေသာဆီတန္ဖိုး ေပးေခ်ရျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႕ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းတို႔အတြက္လည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ကားနဲ႕အစိုးရမူ၀ါဒ
လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားေၾကာင့္ ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ မ်ားစြာေသာ ဘတၳရီနည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားေတြမွာ ဘတၳရီထုပ္ပိုးမႈမ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းေမာ္ေတာ္ထက္ ေစ်းႏႈန္းပို၍ျမင့္မားပါတယ္။ သခၤ်ာေဗဒနည္းအရလည္း ကိုယ္ပိုင္အားျပန္ျဖည့္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားမွာ လိုရာခရီးမေရာက္ခင္ ဘတၳရီျပတ္လပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရအမ်ားစုကလည္း စီးပြားေရး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဘတၳရီေကာင္းစြာရရွိႏိုင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအတြက္ တိုးတက္မႈမ်ားကိုရွာေဖြေရး၊ ဘတၳရီနည္းပညာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အေပၚပိုၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္က သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ကန္ေဒၚလာ ၂.၄ဘီလီယံ ကို အာမခံအျဖစ္ေပးအပ္ထားပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္း လွ်ပ္စစ္ကားစက္ရံုတည္ေထာင္ေရးအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံကို ေထာက္ပံ့ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ အသိေပးေၾကျငာထားပါတယ္။ႏိုင္ငံအတြင္းအစိုးရမ်ားကလည္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အသားတင္၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့က်ေစေရး၊ ေၾကြးၿမီအခြန္အခမ်ား၊ အာမခံထားရွိျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ားလည္း ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားရဲ႕သမိုင္း
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ဓါတ္ဆီရရွိမႈ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ၂၀ရာစု အေစာပိုင္းတို႔မွာ လွ်ပ္စစ္ကား မ်ားကို လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဓါတ္ဆီကားမ်ား၏ အစီအစဥ္က်နမႈ၊ ျပန္လည္၍ ေလာင္စာျဖည့္တင္းႏိုင္မႈ ျမန္ဆန္ျခင္း၊ ေရနံထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပားလာျခင္း၊ Ford Motor Company ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဓါတ္ဆီသံုးေမာ္ေတာ္ကားမ်းစြာ ထုတ္လုပ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ကားေစ်းႏႈန္း၏ ထက္၀က္မွ်သာထား၍ ေရာင္းခ်ျခင္း စေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဓါတ္ဆီသံုးေမာ္ေတာ္ကားမ်ား အသံုးခ်မႈမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ အဓိကက်ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအစားထိုး၀င္ေရာက္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားမွာ ဓါတ္ဆီကားမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ရိုက္ခတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားက ဓါတ္ဆီကားမ်ား၏ ေလာင္စာ၀ယ္ယူမႈအတြက္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ ဆီေစ်းျမင့္တက္မည့္အလားအလာမ်ား ရွိျခင္းစသည္တို႔က လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအေပၚ ျပန္လည္စိတ္၀င္စားလာေစပါတယ္။ ၄င္းလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္ဟု သိျမင္လာျခင္း၊ အစပိုင္းတြင္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္နည္းျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ၁၉၉၀ေႏွာင္းပိုင္းအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ အစိုးရစည္းကမ္းဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လမ္းမမ်ားေပၚမွာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားေတြ႕ရွိမႈ နည္းေနေသာ္လည္း ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ကားေရစီးေၾကာင္းကို လူႀကိဳက္မ်ားေနပါတယ္။

source by en.wikipedia.org/electric_car

Comments

Popular Posts