သူလိုကိုယ္လိုည

တကယ္က သူလိုကိုယ္လိုညပါဘဲ

ႏႈတ္ခမ္းေတြနဲ႕အထိမ္းအမွတ္လုပ္ခဲ့တယ္

အခ်စ္မပါတဲ့ ေမတၱာသတ္သတ္ နဲ႔

ေဆြးေဆြးေလးနဲ႕ရီေ၀ေ၀ မ်က္၀န္းတစံုကိုစြဲလမ္း

ေမွာင္ေနတဲ့ အထဲမွာမိုက္

သူရယ္ကိုယ္ရယ္စီးျခားတဲ့ ညမွာေတာ့

ငါ့ေလွလဲငါမထိုးျဖစ္ခဲ့

ငါ့ျမင္းလဲငါမစိုင္းျဖစ္ခဲ့ေတာ့

ဒါေပမယ့္ အဲဒီႏႈတ္ခမ္းပါးပါးေပၚကိုလြင့္ပ်ံ႕

ခိုးၾကည့္ေန႕ေတြနဲ႕ယဥ္ပါး

တကယ္က သူလိုကိုယ္လိုညထဲမွာဘဲ။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact