မႏိုင္းရဲ႕ အမွတ္တရလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ကၽြန္ေတာ့္အမႀကီး မႏိုင္းရဲ႕ အမွတ္တရ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေရာင္းခ်မယ့္ စာအုပ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္ေလး ပါးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။

(မႏိုင္း လက္မလည္ေအာင္ ေရာင္းရရင္ မုန္႕ေကၽြးေနာ္ :p )
ဖိတ္စာ

Comments

Popular Posts