အတာ၂၀၁၀

ဒီလိုပဲေပ်ာ္ျဖစ္လိုက္ပါတယ္..
ေန႔စဥ္နံနက္တိုင္းဆြမ္းေလာင္းတယ္

အတာဖက္ရွင္ႏွင့္ကေလးပီတိ

ဘီယာငမ္းေနသည့္ကေလးပိတီ

ဘုန္းႀကီးေတြဆြမ္းရဲ႕ဆြမ္းအလွဳ

အတက္ေန႔ရဲ႕ တက္ေရာက္လာသူမ်ား

လူေျပာင္ႀကီးသံုးေယာက္

၀က္ကေလးက ဂလိုကတာ

အမွတ္တရ သႀကၤန္စတိုင္

၅ေယာက္ေတာ့စုေနတယ္

က်ားဆိုမွက်ား

ဒါေလးလည္းပါပါ့

ရႊန္း(ေရႊရင္ေအး)ကိုအတက္ေန႕မွာ စတုဒိသာေကၽြးတယ္

အိမ္အနီးအနားကို ဒီလိုေ၀တယ္

ဘီယာဘူးလက္ကမခ်တဲ့ ေခးပီတိ

ေပ်ာ္ေနတဲ့သားအမိ

ေပ်ာ္ေနတဲ့သားအမိ

ႏွစ္ဆန္း ၁ရက္ေန႕မွာ ဥပုဥ္သည္ေတြနဲ႕လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို အေအးဒါန

Comments

Popular Posts