ယိုးဒယားပိတၱာႀကီး

သရဲေတြ တေစၦေတြအေၾကာင္း ေျပာမလို႕မဟုတ္ပါဘူး။
အဲ ဒါပါဘဲ ပိတ္တာႀကီးဆိုတာ :P

Comments

Popular Posts