ယိုးဒယားပိတၱာႀကီး

သရဲေတြ တေစၦေတြအေၾကာင္း ေျပာမလို႕မဟုတ္ပါဘူး။
အဲ ဒါပါဘဲ ပိတ္တာႀကီးဆိုတာ :P

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact