ငါ့ဖိနပ္

ငါ့မွာ ေအာက္ခံပါးေနတဲ့ဖိနပ္တရံရွိတယ္၊

အဲဒီဖိနပ္နဲ႕

ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေကာ္ေဇာေတြေပၚနင္းျဖတ္ဖူးတယ္၊

အဲဒီဖိနပ္နဲ႕

ေပေရညစ္ပတ္ေနတဲ့ ေရအိမ္ထဲလဲ နင္းျဖတ္ဖူးတယ္။

အဲဒီဖိနပ္နဲ႕

သာယာတဲ့ေန႕ေတြထဲ နင္းျဖတ္ဖူးတယ္။

ေနပူပူထဲလဲ ျဖတ္ေလ်ာက္သြားဖူးတယ္။

အဲဒီဖိနပ္နဲ႕

မိုးထဲေရထဲ ေအးစက္စိုစုိ နင္းျဖတ္ဖူးတယ္။

ဘြတ္အိုင္ေတြၾကားလဲ နင္းျဖတ္သြားဖူးတယ္။

အဲဒီဖိနပ္နဲ႕

ေျခတလွမ္းကို တစ္ပဲ ႏႈန္းေလာက္တန္ေအာင္ ေလ်ာက္သြားခဲ့တယ္။

အဲဒီဖိနပ္ကိုစီးၿပီး

စီးပြားေရးလုပ္တယ္၊ ဘာသာေရးလုပ္တယ္၊ လူမႈေရးလုပ္တယ္၊ ငါ့အက်ိဳးအတြက္ ငါလုပ္တယ္၊

ဒီဖိနပ္ကေတာ့ ဒီဖိနပ္ပါဘဲ

ခုထိေတာ့မေျပာင္းလဲေသးဘူး။ ။

Comments

Popular Posts