ဒုတိယပိုင္း

ကရ၀ိတ္ကဟိုတေန႕က က်န္တဲ့ ပံုအေၾကြးေလးေတြတင္ေပးလိုက္တယ္ဗ်ိဳ႕။
ေရထဲကိုျပန္ရိုက္ထားတာ
လွတပတလြမ္းေမာစရာ
ဒီပံုစံကတမ်ိဳးေပါ့
ဆင္ေလးကလဲ ဟစ္ေဟာ့နဲ႕က

Type your summary here.

Type the rest of your post here.

Comments

တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးဘူး...
လာလည္သြားပါတယ္ရွင္....
http://seaandangel.blogspot.com/

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact