သူေတာ္လိမ္ - ၁

 

တေခတ္တခါက လန္ဒံုၿမိဳ႕ႀကီးေပၚတြင္သာမကဘဲ ကမၻာတလႊား အထိတ္တလန္႕ အံ့ၾသခဲ့ရေသာ လိမ္လည္မႈႀကီးတခုျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္။ ထိုလိမ္ညာမႈႀကီးကို ကၽြႏိုပ္၏ မိတ္ ေဆြႀကီး စံုေထာက္ေက်ာ္ တက္ေလာ့ဟုန္းမွ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေလရာ ေသာက္က်ိဳးနဲ ၀က္၀က္ကြဲ ခ်ိန္းမြန္းခံခဲ့ရဘူးသည္။

၀ယ္လဆင္ပြတ္

 

အထက္ပါေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါသည့္ မွတ္တမ္းႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ရႈရေသာအခါ နာမည္ႀကီး ထိုလူလိမ္၏ အေၾကာင္းကို အံ့ေၾသာကုန္ႏိုင္ဖြယ္ေတြ႕ရေလသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ေရးသားရသည္ရွိေသာ္ ျပည္သူ႕ဆိုင္တြင္ ဆန္ ၊ ဆီ ထုတ္ရေသာ စာအုပ္မ်ိဳး ၅ အုပ္ခြဲခန္႕ ျဖစ္သြားကာ စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ရိုးအီပ်င္း ရိ သြား ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၀တၳဳသဖြယ္ေဆာင္းပါးပံုတမ်ိဳး ယခုေခတ္ အေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ေရးသား လိုက္ရပါသည္။

စာေရးသူ

 

သူ႕နာမည္ကား သူေတာ္လိမ္၊ အမည္ရင္းမွာ အာရကန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ သူေတာ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္မတန္ လိမ္လည္တတ္ေသာေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ားက သူေတာ္လိမ္ ဟုေခၚေလသည္။ လန္ဒံုၿမိဳ႕ ခါးေလာက ( ခါးပိုက္ႏိုက္) ၊ ခိုးဆိုးလုယက္ေလာကသားမ်ားသည္ ထိုေခတ္အခါက သူေတာ္လိမ္ဆိုေသာ နာမည္ၾကားလွ်င္ အင္မတန္ ရြံ႕ၾကေလသည္။ အေၾကာင္း မူကား အႏွီတို႕၏ ခိုးရာပါပစၥည္းမ်ားကို ထုခြဲေပးမည္ဆိုကာ မၾကာခဏ တပတ္တင္မက သံုးေလးပတ္ေလာက္ရိုက္ကာ လိမ္လည္သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ သူခိုးလက္မွ သ၀ွက္ လု ဆိုေသာစကားအတိုင္း သူေတာ္လိမ္မွာ သ၀ွက္ႀကီးတေယာက္ဆိုလွ်င္လည္း မမွားေပ။ သူေတာ္လိမ္၏ သံုးေနၾကလက္သံုးစကားတခြန္းသည္ ယေန႕အထိတိုင္တြင္က်ယ္စြာ အသံုး ျပဳေန ၾကဆဲကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။ ထိုစကားမွာကား " နားကားသြားမယ္ " ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။ သူေတာ္လိမ္သည္ ဘယ္ေတာ့မွအလကား ျဖစ္မည့္အလုပ္ကိုလုပ္ေလ့မရွိ အနည္းဆံုးေတာ့ အခမဲ့ ဟု ဆိုသည့္တိုင္ မန္းမန္းတီးရသည့္ အလုပ္တခုခုကိုသာ ခ်ိန္တြယ္လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိေလသည္။ အမွီးက်က္အမွီးစား၊ ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား၊ ဘာမွမက်က္လွ်င္ အစိမ္းစားသည္။ ငါးမရေရခ်ိဳး ျပန္ေသာ လူစားမဟုတ္ ေရခ်ိဳးယံုတင္သာမက အ၀တ္ပါေလွ်ာ္လို႕ရလွ်င္ေလွ်ာ္သြားတတ္သည္။

သူေတာ္လိမ္သည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာေနထိုင္ သြားလာတတ္သည္။ သူသည္ ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လႊဲ အင္ မတန္ေတာ္သည္။ သူ၏ ပံုမွန္ စတိုင္မွာ မိုးကာ၀တ္လွ်င္၀တ္ ဒါမွမဟုတ္ေသျခာသည္က ၁၂ ရာသီ ေခါက္ထီးႀကီးတလက္ကို ကိုင္စြဲထားလ်က္ရွိသည္။ ရူးႏွန္းၿပီး ကိုင္ထားျခင္းကားမဟုတ္၊ ထီးဖြင့္ၿပီးေနာက္ အေၾကြးရွင္ေသာလည္းေကာင္း၊ သူလိမ္ထားေသာ သူတို႕ႏွင့္ ဆံုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မေတြ႕ရန္ အတြက္ကာကြယ္ဖို႕ျဖစ္ေလသည္။ သည္ေလာက္ဆို သူေတာ္လိမ္အေၾကာင္း အနည္းငယ္တီးေခါက္မိေလာက္ၿပီထင္ပါသည္။

သူေတာ္လိမ္သည္ အနည္းငယ္ ပဲမၾကပ္ေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို စိတ္မ၀င္စား ၊ အခ်ီႀကီး လိမ္ရန္ အၿမဲႀကံေနတတ္သည္။ ထို႕အေလ်ာက္ အႀကီးအက်ယ္လိမ္ရန္ ႀကံရြယ္ခဲ့ဘူးသည္။ လည္တာက လဲ လည္ခ်င္သည္၊ လည္ေတာ့လည္တယ္တပတ္မျပည့္ ဆိုသည့္ အတိုင္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူလိမ္တာေတြ ဘူးေပၚသလိုေပၚသြား ခဲ့ရသည္၊ သူေတာ္လိမ္အေနျဖင့္ ကံဆိုးသည္က မလည္ရႈပ္ ျခင္း တူသည္ တက္ေလာ့ ဟုန္းကိုပါ လိမ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

 

သူသည္ေတာ္သည္ သို႕ေသာ္လိမ္သည္၊ ဒါေၾကာင့္ သူေတာ္လိမ္လာၿပီ။

 

လန္ဒံုၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ သတင္းစာေတြေရာင္းေကာင္းေနသည္။ လူတေယာက္သည္ လန္ဒံုေရလက္ၾကားကိုျဖတ္ကာ ျပင္ေဟာင္းျပည္ရွိ ပဲျမစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပၚသို႕ ခ်ယ္ဂါလီပ်ံႀကီးစီးကာ ပ်ံသန္းျပမည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ ပ်ံသန္းျပမည့္သူမွာ မစၥတာေသာ့တူ ဆိုသူျဖစ္ၿပီး ထိုလူစြန္႕စားမွာ ေျမာက္အေမႀကီးကားတိုက္ရွိ အင္းေလး အိုင္တြင္ ငါးပတ္ ဖူးသည့္ အေတြ႕ အႀကံဳရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႕စြန္႕စားသြားလာရျခင္းကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အာဖရိကမွ ေတာတြင္းလူရိုင္းတို႕၏ စားလက္စ ထမင္းပန္းကန္ကို လုၿပီး အသက္လု ထြက္ေျပး ခဲ့ရေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႕ လန္ဒံုမွ ပဲျမစ္ကို ေရလက္ၾကားေပၚမွ တေယာက္ထဲ ပ်ံသန္းရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားၾကေလသည္။

တဦးတည္းပ်ံသန္းမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေဖာ္မပါတကိုယ္တီး ပ်ံသန္းရေၾကာင္းကို အင္တာဗ်ဳးေသာအခါ စားရိတ္ကုန္မွာေၾကာက္လို႕ဟု မုဆိုးမေဂဇတ္ သီတင္း စာတြင္ လည္းေရးသားထားေလသည္။ မိမိ စီးနင္းမည့္ ခ်ယ္ဂါလီႀကီး အတြက္ ဖိုးအင္း ကုမၸဏီကို အမွာစာပို႕ၿပီး စတင္တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း၊ ယခုစြန္႕စားသြားလာ ရန္ အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ားအားေပးဂရုျပဳရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳမည့္ ခ်ယ္ဂါလီႀကီးအတြက္ ဆီဖိုးမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းလဲ ေဖာ္ျပထားေလသည္။

 

တက္ေလာ့ဟုန္းမွာ ထိုသတင္းစာကိုဖတ္ရႈၾကည့္ ၿပီးေနာက္ အင္မတန္ စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တက္ေလာ့ဟုန္းသည္ လည္းစြန္႕စားသြားလာ ရျခင္းကို ႏွစ္ သက္ေလသည္။ တက္ေလာ့ဟုန္းစြန္႕စားသြားလာ ျခင္းမ်ားကား အင္မတန္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသည္။ ဘီယာကေလးမူးၿပီဆို သရဲဖမ္းမည္ဟုဆိုကာ လန္ဒံုတ၀ိုက္ က သခ်ိၤဳင္းေတြ ကို ညႀကီးမင္းႀကီး ေလ်ာက္သြားတတ္သည္။ သူရဲေတာ့မေတြ႕ သခ်ၤဳင္းမွ ေျမြပါးကင္းပါးေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္သရဲျဖစ္သြားမွာကိုေတာ့ မနက္ဖက္အမူးေျပလွ်င္ ေၾကာက္တတ္ေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုေၾကာက္စိတ္သည္ သူ၏ စြန္႕စား သြားလာမႈကိုေတာ့ မႏွိမ္နင္းႏိုင္ေပ။

 

တက္ - ဒီမယ္ကိုယ့္လူ ပြတ္ - ခ်ယ္ဂါလီပ်ံႀကီးဆိုတာ ဘယ္လိုတုန္းဗ်၊ က်ဳပ္တို႕စီးေနတဲ့ ခ်ယ္ဂါလီကို ပ်ံခိုင္းထားတာလား

ပြတ္ - ဘယ္ႏွယ့္ မစၥတာတက္ရယ္ ခ်ယ္ဂါလီကို အေတာင္ပံတပ္ထားတာ၊ ေအာက္မွာအင္ဂ်င္ပါတယ္တဲ့

တက္ - ႏို႕ ဘယ္လိုသိရတာလဲခင္ဗ်ားက

ပြတ္ - သိၿပီလားဗ်ာ၊ က်ဳပ္မိတ္ေဆြတေယာက္က ဖိုးအင္းမွာ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္တယ္ေလ၊ သူေျပာေတာ့ အဲဒီ ေသာ့တူဆိုတဲ့သူက ဒီဇိုင္းကိုယ္တိုင္ဆြဲၿပီး လာအပ္တာတဲ့၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြ တြက္ၾကည့္တာ၊ ပ်ံဖို႕မေျပာနဲ႕ ေရွ႕တကိုက္ေလာက္တိုးဖို႕ေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုဘဲ၊ အဲဒါကို ေသာ့တူဆိုတဲ့သူက လုပ္မွာသာလုပ္ပါ သူ႕မွာအႀကံရွိပါတယ္ဆိုၿပီး အပ္တာတဲ့ဗ်။

တက္ - လား -လား - တယ္လဲေတာ္တဲ့ေသာ့တူေပဘဲ ၊ နည္းပညာမ်ားအံ့မခန္းပါကလား၊ အင္း ခ်ယ္ဂါလီႀကီးေတာင္ မိုးပ်ံမွာ ေတာ့မွာ ကလား -

ဟု တက္ေလာ့ဟုန္းသည္ မ်က္လံုးကေလး ေပကလပ္ေပကလပ္ျဖင့္ ေျပာေနေလသည္။

ပြတ္ - နည္းပညာတိုးတက္တယ္မေျပာနဲ႕ တေလာကေတာင္ ဂဏန္းေပါင္းစက္ဆိုတာေတြကို ကုန္တိုက္ေတြမွာ ေရာင္းေနတာ ေတြ႕ရတယ္။

တက္ - ဟုတ္လား ၊ တခါေပါင္းရင္ ဂဏန္းဘယ္ႏွစ္ေကာင္ ေပါင္းလို႕ရလဲ၊ က်ဳပ္က ဂဏန္းျပဳတ္တို႕ ဂဏန္းဟင္းတို႕ ေကာင္းေကာင္း ႀကိဳက္တယ္ တလံုးေလာက္၀ယ္ရေအာင္

ပြတ္ - အို -- ဘယ့္ႏွယ့္ ဟင္းခ်က္စားတဲ့ ဂဏန္းေျပာရမွာလဲ ၊ သခ်ၤာေတြ ဘာေတြတြက္ခ်က္လို႕ရတဲ့ စက္ကိုေျပာတာ

တက္- ေအာ - ရွင္းရွင္းေျပာမွေပါ့ က်ဳပ္က သိမွမသိဘဲ

ပြတ္ - မသိရင္ေမး မစင္စားတဲ့ - အဲေလ မစင္ရင္ေဆးတဲ့ဗ်၊ ဒါနဲ႕ေမ့ေနလိုက္တာ က်ဳပ္တို႕ ဘိုလူႀကီးက မွာထားတဲ့ မီးေသြးေတြ ဒီေန႕ သြားယူရမယ္

တက္ - အဲ - ဟုတ္တယ္ဟုတ္ယ္၊ ခင္ဗ်ားမိဘေတြကလဲ တကတည္း မီးေသြးဘဲ ဘယ္ကဟာျဖစ္ျဖစ္သံုးတာမဟုတ္ဘူး၊ အခုသက္သက္သြားယူရဦးမယ္။

 

ထိုသို႕ေျပာဆိုၾကလ်က္ မီးေသြးမ်ားသြားယူရန္အတြက္ ကၽြႏိုပ္ႏွင့္ တက္ေလာ့ဟုန္းတို႕သည္ ငါးဒိုင္မ်ား၊ မီးေသြးဒိုင္မ်ားရွိရာ ထင္းပံုဆိပ္သို႕ထြက္လာၾကေလသည္။ ဓါတ္ရထား စီးရင္း လမ္းေဘးဘက္ဘီဘင္သို႕ တက္ေလာ့ဟုန္းသည္ ကြမ္းတေတြးမ်ား ေထြးခ်လ်က္ရွိရာ ကၽြႏိုပ္က တားရေသးသည္။ ထို႕ေနာက္ ပုဇြန္ဒိုင္အရပ္သို႕ေရာက္ၾကေလသည္ (ပုဇြန္ဒိုင္ အရပ္ဟု ေခၚတြင္ရျခင္းမွာ ေရွးအခါက ပုဇြန္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေသာ ဖာပံု- ဘိုလူႀကီးတို႕မွ ပုဇြန္ဒိုင္အမ်ားအျပား ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္ --- စာေရးသူ)

 

ဓါတ္ရထားေပၚမွ ဆင္းေလေသာ္ လူတေယာက္သည္ ကၽြႏိုပ္တို႕ထံသို႕ ေလွ်ာက္လာေလသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရေလ၏၊ ကၽြႏိုပ္လဲ အမႈမဲ့အမွတ္မဲေနေနခိုက္ ထိုလူသည္လက္မွ ထီးေကာက္ ႀကီး ျဖင့္တက္ေလာ့ဟုန္းအားတို႕လ်က္ -

 

လူ - ေဟ့လူႀကီး ဘယ္ေပ်ာက္ေနတာလဲ ဟတ္ဟတ္

တက္ - ေအာ္ သူေတာ္လိမ္ကိုး ၊ ခင္ဗ်ားလဲ ေပ်ာက္ေနလိုက္တာ ၊ က်ဳပ္ျဖင့္ေထာင္က်သြားၿပီမွတ္တာ

လူ - ဖြဟဲ့ -လြဲပါေစ - ဘယ္လိုေထာင္က်ရမလဲဗ်၊ ဘာေတြေျပာေနတာလဲဗ် -ဟတ္ဟတ္ -  က်ဳပ္က အခုဒီနားက မိတ္ေဆြတေယာက္ဆီလာတာ ခင္ဗ်ားကေရာ

တက္ - က်ဳပ္မိတ္ေဆြ ၀ယ္လဆင္ပြတ္ရဲ႕မွာထားတဲ့ မီးေသြးေတြ လာယူတာဗ်

လူ- ေအာ - ဟုတ္လား လုပ္ပါလုပ္ပါ၊ တရက္ေလာက္စံုၾကဦးမယ္ေလ မစၥတာတက္ - သရဲဖမ္းၾကေသးတာေပါ့ ဟတ္ဟတ္

တက္- ေကာင္းၿပီဗ်ာ -

ထို႕ေနာက္ ထိုသူေတာ္လိမ္ဆိုေသာသူသည္ ထီးေဂါက္ႀကီး ရမ္းလ်က္ ေဆးလိပ္ကေလး လက္ၾကားညွပ္ကာ ထြက္သြားေလသည္။

သူ႕ကိုၾကည့္ရသည္မွာ ပုတက္တက္ႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ ဟာသမင္းသား ခ်ာလီခ်က္ပလင္ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးရိတ္ၿပီး လာေတြ႕သည္ႏွင့္ တူေနေသးေတာ့သည္။

ပြတ္ -စပ္စုတယ္မထင္နဲ႕ဗ်ာ - အဲဒီလူနဲ႕ ဘယ္လိုသိတာတုန္း ၊ အင္မတန္ရင္းႏွီးခဲ့ၾကတဲ့ ပံုဘဲ

တက္ - ဆိုးေဖာ္ဆိုးဖက္ေတြထဲက တေယာက္ေပါ့ဗ်ာ

ပြတ္ - အင္း - ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား သူရဲဖမ္းတာကအစသိေနတာကိုး

တက္ - ဟဲဟဲ ခင္ဗ်ားေရာ ဒီတေခါက္လိုက္မယ္မဟုတ္လား ရင္ခုန္တဲ့ ကစားနည္းေလးေလ

ပြတ္ - ေတာ္ပါဗ်ာ - မလိုက္ပါရေစနဲ႕

 

စကားတေျပာေျပာႏွင့္ ဘိုလူႀကီးမွမီးေသြးမ်ား ယူရန္အတြက္ ကမ္းနားသို႕ေရာက္လာခဲ့ၾကေလသည္။ ထို႕ေနာက္ ေရြးခ်ယ္စရာရွိေသာ မီးေသြးမ်ားအား လွည္းျဖင့္တင္လ်က္ ပုဇြန္ဒိုင္ ဘူတာမွတဆင္ မိဘမ်ားရွိရာ ဒဂံုေျမာက္သို႕ မီးေသြးမ်ားပို႕ရန္စီစဥ္ရေလသည္။ ထိုသို႕စီစဥ္ၿပီးေနာက္ မိဘမ်ားအား ေၾကးနန္းလွမ္းရိုက္ရန္ ဘူတာရံုပိုင္ရံုးခန္းသို႕ သြားအခိုက္ အေစာက ေတြ႕ခဲ့ေသာ သူေတာ္လိမ္ဆိုသူသည္ ဘူတာစႀကၤန္တြင္ ေဆးလိပ္တဖြားဖြားျဖင့္ ေခါက္တုန္႕ေခါက္ျပန္ေလ်ာက္ေနသည္ကို ျပန္လည္ေတြ႕ရွိရေသ၏။ ထိုအခါတက္ေလာ့ဟုန္းက ထိုသူအား လွမ္းေခၚႏႈတ္ဆက္ေလေသာ္ အနီးသို႕ေရာက္လာေလသည္။

တက္ - ဘယ္လိုလဲ မျပန္ေသးဘူးလား

လူ - ျပန္မလို႕ ဘာလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲစဥ္းစားေနတာေလ - ေနညိဳၿပီမဟုတ္လား

တက္ - ဟုတ္ေပသားဘဲ ေမ့ေနလိုက္တာ - ဘယ္ျပန္မွာလဲ -

 လူ -လွည္းတန္းလန္း ေလ

တက္ - ဒါျဖင့္ ေစာပါေသးတယ္ မျပန္နဲ႕ဦး က်ဳပ္တို႕ အတူုတူခ်တာေပါ့ဗ်ာ - အာရေကလန္းရဲ႕လားဗ်

လူ - ဟဲ ဟဲ နားကားေနတာဗ် ခုတေလာ

တက္ - ရပါတယ္ဗ်ာ - ဒါနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးရဦးမယ္ ဒါက က်ဴပ္နဲ႕ အခုလုပ္ငန္းတူတူလုပ္တဲ့ ၀ယ္လဆင္ပြတ္တဲ့ - ကဲ -ဒါကေတာ့ ကိုသူေတာ္တဲ့ဗ်

ဟု မိတ္ဆက္ေပးေလသည္။ ကၽြႏိုပ္လဲ ေၾကးနန္းရိုက္ၿပီးေနာက္ ဘူတာနားရွိ ဆိုင္တခုတြင္ သံုးေယာက္သား ဘိုင္ပြတ္ရင္း ဘီအီးမ်ား ေသာက္ကာ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ားကို ေျပာခဲ့ ၾကေလသည္။

 

( ဆက္ရန္ )

 

Comments

Minn Yoon Thit said…
ေကာင္းခန္းေရာက္ေနျပီ... ျမန္ျမန္ဆက္ေနာ္...
Tesla said…
အမည္= သူေတာ္လိမ္။
အလုပ္အကိုင္= ဖံုးေျပာ။
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ= အခ်စ္နဲ႔ဘီယာ။
:)
ေအးေလ ေထာင္က်သြားၿပီမွတ္တာ.။
ေမာင္ေဂါက္>> သူေတာ္လိမ္ ကို ေထာင္ျမန္ျမန္ခ်ပါ.။ ျမန္ျမန္ေထာင္ခ်ပါ.။အာ..။ lol
mgphonemyint said…
အင္း...သူေတာ္လိမ္...သူေတာ္လိမ္..
ဒီနာမည္ကုိ ရင္းရင္းနီးနီး သိေနသလုိမ်ဳိးပဲေနာ္
ေမာင္ေဂါက္.....မဟုတ္မွလႊဲေရာ... ဟုိဒင္း မုိ႕လား...........................။
phoe thu taw said…
အင္း.... တစ္လိမ္ ႏွစ္လိမ္ ေပြလိမ္႐ႈပ္တယ္ ဘိုလုပ္ၾကမလဲ ေတာ္သူေတာင္ လိမ္ေနျပီးဆုိေတာ့ မေတာ္သူေတြ ဆို သာခက္ေပေပါ့။ လိမ္စရာ မရွိရင္ ကိုယ့္နားရြက္ ကိုယ္လိမ္ရင္ ေကာင္းမလားလို႔ဗ်ာ ဟတ္ဟတ္. ညေနဆံုမယ္..ေျမျဖဴကုန္းမွာ.. တိုက္ပြဲငယ္ေလး ရွိမယ္..လက္နက္ အသင့္ ျပင္ထားပါ... ကီးစိန္

Popular Posts