အယူ

တခါတေလက်ေတာ့ ကိုယ္ဘာေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ သတိထားမိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဘာေတြ လုပ္တယ္ဆို တာ ေတာ့အသိတရားမရွိေသးဘူး။ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ပံုေသနည္းတမွ် ဘ၀တခုကို ပင္နီယံ အပတ္ေတြ မေရတြက္ တက္ေအာင္ ရႈပ္ေထြး လည္ပတ္။ ေန႕႕ ညကို ေလးငါးပိုင္းေလာက္ ခ်ိန္ၿပီးပိုင္း အၿပိဳင္းအရိုင္း လုပ္တာေတြက ဘယ္သူ႕ အတြက္လဲေလ။ တရားဆိုတာ မတရားတာေတြ႕ရင္ရတတ္တဲ့ အခါဘဲရွိိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႕ ဘ၀ကိုႏွစ္ျမဳတ္ခ်င္လို႕ ေဖြရွာ သူကရွာ တယ့္ၿငိမ္းေအးျခင္းက ကိုယ္ေက်ာမွာ ကပ္ေနတာ စိတ္နဲ႕ေဖြရွာမွ ရမယ္ထင္တယ္။ မေကာင္းမႈ႕ကို သာေမြ႕ေလွ်ာ္ တတ္ရင္ ေကာင္းမႈဆိုတာကို သိထားမွရတယ္။
မေကာင္းမႈေရွာင္ေကာင္းမႈေဆာင္ ျဖဴေအာင္စိတ္ကိုထား တဲ့။ အဲဒါေလးဘဲ ျပန္ေရရြက္မိတယ္။ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္
စိတ္ကိုေျဖေလ်ာ့ - အင္း - - - - - - လူျဖစ္ေနတတ္ၿပီ။

0 comments: