အစြန္းႏွစ္ဘက္ၾကားကဘ၀


ဘ၀ႀကီးကဆိုးတယ္
ဘ၀ႀကီးကေကာင္းတယ္

ဘ၀ကခ်ိဳၿမိန္တယ္
ဘ၀ဟာ ခါးသက္တယ္

ဘ၀ကတည္ၿငိမ္တယ္
ဘ၀ဟာ အေျပာင္းအလဲျမန္တယ္

ဘ၀ကိုသာယာစြာဟစ္ေၾကြးမယ္
ဘ၀ကို ျငင္သာစြာႏႈတ္ဆိတ္ေနမယ္

ဘ၀ကပ်င္းရိဖို႕ေကာင္းတယ္
ဘ၀ဆိုတာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာပါဘဲ

ဘ၀ဟာ အဓိပၸါယ္ရွိတယ္
ဘ၀ဟာ ဘာမွအဓိပၸါယ္မရွိဘူး

ဘ၀ဟာသာယာတယ္
ဘ၀ဟာ ၾကမ္းတယ္တယ္

ဘ၀ဆိုတာတန္ဖိုးရွိတယ္
ဘ၀ကအလကားပါဘဲ

ဘ၀ ဟာ  +
ဘ၀ ဟာ  -


Comments

က်ေနာ္ကေတာ့ ဘ၀ဟာ + ေလးေတြ မ်ားေစခ်င္တယ္ဗ်ာ.
Tesla said…
သဟိုးစကြဲေအာ့ဖ္ ဘ၀ ပလပ္စ္ တူး ဘ၀ ဘ၀ မိုင္းနပ္စ္ ဘ၀စကြဲ .. ကဲ ဘယ္ေလာက္ရလည္းေျပာ။

Popular Posts