ခ်က္ၿပီးတင္ၾကည့္မယ္ဆို


ဘယ္သူပို႕ထားမွန္းေတာ့မသိဘူး၊ ေမးထဲကို အင္ဗိုက္ေရာက္ေနတာနဲ႕ အဲဒီကိုသြား၀င္ျဖစ္လိုက္တာ။ ခ်က္တာ ျပဳတ္တာ ၀ါသနာ ပါရင္ေတာ့ အဲဒီမွာ ေမႊၾကည့္ရင္တခုခု ေတာ့ရမွာ ေသခ်ာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ အားရင္ ၀င္ေမႊ ဦးမယ္။ ကိုခ်က္တာေတြလဲ တင္ၾကည့္ဦးမယ္။ အခုေတာ့ Family Oven မွာ အေကာင့္လုပ္ၿပီးၿပီ။ ၀ါသနာ တူရင္ join ၾကရေအာင္။

Comments

Popular Posts