ခ်က္ၿပီးတင္ၾကည့္မယ္ဆို


ဘယ္သူပို႕ထားမွန္းေတာ့မသိဘူး၊ ေမးထဲကို အင္ဗိုက္ေရာက္ေနတာနဲ႕ အဲဒီကိုသြား၀င္ျဖစ္လိုက္တာ။ ခ်က္တာ ျပဳတ္တာ ၀ါသနာ ပါရင္ေတာ့ အဲဒီမွာ ေမႊၾကည့္ရင္တခုခု ေတာ့ရမွာ ေသခ်ာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ အားရင္ ၀င္ေမႊ ဦးမယ္။ ကိုခ်က္တာေတြလဲ တင္ၾကည့္ဦးမယ္။ အခုေတာ့ Family Oven မွာ အေကာင့္လုပ္ၿပီးၿပီ။ ၀ါသနာ တူရင္ join ၾကရေအာင္။

0 comments: