သိသေလာက္ေတာ့ေကာင္းတယ္

blog seminar အတြက္ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ လုပ္လို႕ၿပီးသေလာက္ရွိေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ လိုအပ္ေနတဲ့ အရာေတြကို ဆက္လုပ္ဖို႕ ေငြေၾကးအင္အား အနည္းငယ္လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ တကယ္လို႕ အခ်ိန္မွီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုအပ္တဲ့ ရံပံုေငြ မ်ားမရရွိခဲ့ရင္ အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ကို ျဖဳတ္ရမွာပါဘဲ။ သို႕ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္ အခုကၽြန္ေတာ္တို႕ လုပ္ထားသေလာက္ေတာင္ ေတာ္ေတာ္ေလး လွပတဲ့ ပြဲတခုျဖစ္လာမယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Comments

Steve Evergreen said…
have you guys obtained permission from authorities. Still waiting? Hopefully, should be fine. best wishes

Popular Posts