သိသေလာက္ေတာ့ေကာင္းတယ္

blog seminar အတြက္ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ လုပ္လို႕ၿပီးသေလာက္ရွိေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ လိုအပ္ေနတဲ့ အရာေတြကို ဆက္လုပ္ဖို႕ ေငြေၾကးအင္အား အနည္းငယ္လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ တကယ္လို႕ အခ်ိန္မွီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုအပ္တဲ့ ရံပံုေငြ မ်ားမရရွိခဲ့ရင္ အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ကို ျဖဳတ္ရမွာပါဘဲ။ သို႕ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္ အခုကၽြန္ေတာ္တို႕ လုပ္ထားသေလာက္ေတာင္ ေတာ္ေတာ္ေလး လွပတဲ့ ပြဲတခုျဖစ္လာမယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

1 comments:

Steve Evergreen said...

have you guys obtained permission from authorities. Still waiting? Hopefully, should be fine. best wishes