ဖတ္ၾကည့္ပါဦး

ကိုတက္စလာဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ေလးစားတဲ့ အေရးအသားေကာင္း ဘေလာက္ဂါေတြထဲက တေယာက္ပါ။ ေရးခ်က္ကက်ဲသေလာက္ ေရးလိုက္တိုင္းလဲ တကယ့္ ကိုဖတ္ေကာင္းတဲ့ ရသတမ်ိဳးေပးႏိုင္တဲ့ သူဆိုလဲ မွားဘူး။ အခုလဲ ၾကည့္ပါဦး။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကိုအရႊန္းေဖာက္ထားတဲ့ေရးသားခ်က္ကေလး ကတရက္ၿပံဳးရင္အသက္တရက္ရွည္ဆိုသလို ထိထိမိမိ အခ်က္က်က်ေလး ေလွာင္ထားေလရဲ႕။ မသိေသးတဲ့ သူဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ သိၿပီးတဲ့ သူဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဖတ္မိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ကဘဲ ေဆာ္ေၾသာ္ ရည္ညႊန္းလိုက္ပါတယ္။