ျမန္မာ ဘေလာက္ဂါေတြစုမယ္


ကၽြန္ေတာ့္ ကို အင္ဗိုက္လုပ္လာတဲ့ေမးတခုေၾကာင့္ အခုဘဲ ခ်က္ျခင္းလႈပ္ရွားမိလိုက္တာကေတာ့ ကိုညီလင္းဆက္ မိတ္ဆက္လာတဲ့ ျမန္မာ ဘေလာက္ဂါအစည္းအရံုး နာမည္နဲ႕ ဆိုဒ္တခုပါ။ အဲဒီမွာ အားလံုးေသာက္ ဘေလာက္ဂါေတြ စုစည္းထားေပးႏိုင္ၿပီး လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ အဆက္အသြယ္ေတြရရွိၿပီး မိတ္ေဆြေတြတိုးပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ လူေဟာင္းလူသစ္ေတြတေနရာထဲမွာေပါင္းစုၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆာင္ ရြက္ ခ်က္ေတြ ကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္လိမ့္မယ္ ၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးလဲ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ျဖစ္လာမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ အဲဒီမွာ ပါ၀င္ထားရင္း ကိုယ့္ဟာ ဘယ္သူဆိုတာ ေၾကျငာ ၿပီး မိတ္ဆက္ထားပါၿပီ။ အားလံုး ေသာ မသိေသးသူမ်ား လဲ ဒီေနရာေလးမွာ လာေရာက္ေပါင္းစည္းၾကပါစို႕လို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာလိုလဲ ေရးလို႕ရတယ္။

Type the rest of your post here.

Comments

Popular Posts