အနီနဲ႕အနက္

အနီတဖက္
အနက္တဖက္
အဲဒီဖိနပ္ စီးခဲ့ဘူးတယ္။

အနီတခြက္
အနက္တခြက္
အဲဒီအရက္ ေသာက္ခဲ့ဘူးတယ္။

အနီတခါ
အနက္တခါ
အဲဒီ အေတြး ၀င္ခဲ့ဘူးတယ္။

အနီတ၀က္
အနက္တ၀က္
အဲဒီ အ၀တ္ ဆင္ခဲ့ဘူးတယ္။

အနီတျခမ္း
အနက္တျခမ္း
အဲဒီအလွ ခံစားဘူးတယ္။

အနီတခါ
အနက္တခါ
အဲဒီအခ်စ္ ရင္ခုန္ဘူးတယ္။

အနီအေတြး
အနက္နဲ႕ေရး
ကဗ်ာေလးလဲ ေရးခဲ့ဘူးတယ္။

ခ်စ္ေလး နဲ႕ဆို အေတြးပို
ရင္ခုန္အိပ္မက္
မက္ခဲ့ဦးမယ္။ ။

Comments

phoethutaw said…
အနီတစ္ခြက္ အနက္တစ္ခြက္
ဒီအရက္လဲ ေသာက္ခဲ႔ဘူးတယ္
ေကာင္းတယ္ မစၥတာေဂါက္

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact