လမ္း

စာကားလံုးေတြ အေဆာ့လြန္တဲ့ ကစားပြဲေတြမ်ားျပားတဲ့ ဒီေန႕ေတြမွာ အိပ္လ်က္နဲ႕လူျဖစ္ေနၾကတယ္။ ႏိုးထျခင္း ေနာက္ကညည္းတြားသံေတြကို လစ္လွဴရႈလို႕ ဒီခဏမွာဘဲ ေပ်ာ္ဖုိ႕ႀကိဳးစားရင္း စိတ္ဓါတ္ေတြ တြင္တြင္ က်တယ္။ တေလာက ၾကားဖူးတယ္ ကၽြဲက်တယ္ဆိုတာလိုမ်ိဳးေပါ၊ ကိုယ့္ ဘ၀ နဲ႕ကို ႏြားထက္ဆိုးေအာင္ ခိုင္းမိေနေတာ့ ရုန္း လိုက္ရတာလဲ ေနာက္က ႀကိမ္တို႕ေနတဲ့ အတိုင္းဘဲ၊ အပြဲပြဲ အလဲလဲ အကြဲကြဲ ျမည္သံေတြကေတာ့ စြဲသလိုဘဲ၊ သာ ယာမႈကို ငံ့လင့္လို႕ေမွ်ာ္ေတာ္ေရာင္ေဆးတခြက္မွာ ေရၾကည္တစက္ ပါရင္ေတာင္ အသက္ရႈ၀ လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ အေမွာင္ထု ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ စိတ္ေတြ အလင္းထဲ ကိုထြက္လိုက္ၾကစမ္းပါ၊ ဖ်မ္းကနဲ႕ လန္းကနဲ ႀကိမ္းစပ္သြားမယ့္ ေန႕ေတြရွိေနပါေသးတယ္။ ေအးစက္စက္ေပ်ာ္ပါး၊ အစာမပါတဲ့ ငါးျမွားခ်ိတ္နဲ႕ ဖမ္းစား ေရႊငါးလား ေငြငါးလား၊ ေလ ထဲမွာဘဲ ၀ဲေပ်ာ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားက ေတာ့ ျပန္မထူရေသးတဲ့ ဓါတ္တိုင္လိုဘဲ ဘယ္ကိုယိုင္ ေနတာ လား ညာကိုယိုင္ေနတာလား ျငင္းခ်က္ထုတ္မရေအာင္ သားနားေနတယ္။ ။

Type the rest of your post here.

Comments

Popular Posts