ဘိုကေလးသို႕ေလးေခါက္

ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဖြဲ႕ရဲ႕ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ဘိုကေလးခရီးစဥ္အတြက္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ တေမွ်ာ္ေမွ်ာ္နဲ႕ေစာင့္ ေန ရ တဲ့ ထိုင္းက ေစတနာရွင္ေတြရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ေရာက္ရွိလာတဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၁၂ ဘီးကားနဲ႕အၿပည့္ ေရာက္ ရွိလာတဲ့အဲဒီပစၥည္းေတြမွာ အ၀တ္အထည္၊ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးနဲ႕ဆန္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ကေလး ကစား စရာအခ်ိဳ႕နဲ႕အျခားေသာက္အသံုးအေဆာင္အခ်ိဳ႕လဲပါရွိလာပါတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြ ကိုမေန႕ကလက္ခ ံရ ရွိခဲ့ၿပီး ဒီကေန႕မွာေတာ့ သေဘၤာနဲ႕အ၀တ္အထည္ ၂၅ ထုတ္ေလာက္ပို႕လိုက္ၿပီး၊ ၁၄ ေပကန္တာ ၂စီးနဲ႕အ ျခား ေသာ ပစၥည္းေတြ ကိုမနက္ဖန္မွာ ဘိုကေလးသို႕သယ္ေဆာင္သြားပါမယ္။ အ၀တ္အထည္အခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ထားရွိခဲ့မွာ ျဖစ္ ၿပီးအဒီကအားျဖင့္ အစားအေသာက္ေတြနဲ႕ေဆးေတြ ၊ ေအာက္ခံဖ်ာေတြ ကိုယူသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေအာက္ခံဖ်ာ ေတြကလဲ ခ်ပ္ရည္ ၁၀၀၀ ေလာက္ပါမယ္ထင္ပါတယ္။ ဆန္ကေတာ့ အိတ္ ၈၀ ေက်ာ္ ေလာက္ပါရွိပါတယ္။ ေလာေလာ ဆည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕အလုပ္မ်ားေနပါတယ္။ ရသေလာက္ကို မွ်ေပး လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ လူအေရာက္နည္းပါးတဲ့ေက်းရြာမ်ားကို သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Type the rest of your post here.

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact