မေန႕ကအေၾကာင္းေလးပါကၽြန္ေတာ္တို႕ ကိုစလံုးကေန လွဴေပးဖို႕ေပးလိုက္တဲ့ အ၀တ္အစားေတြကို ပထမဆံုးအဆင့္အေနနဲ႕ အရင္ဆံုးတေနရာမွာ သိမ္းဆည္းဖို႕ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ က်ား၀တ္၊ မ၀တ္နဲ႕ ကေလး၀တ္ေတြကို ေရြးထုတ္ဖို႕ လုပ္ရပါတယ္။ ဒါနဲ႕ တိုလီေလး ကို အကူအညီေတာင္းရပါတယ္။ တိုလီေလးရဲ႕ အိမ္ကကားနဲ႕ လမ္း ႀကံဳသြားယူခိုင္းၿပီး သူ႕အိမ္မွာဘဲေရြးခ်ယ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ဘာလို႕လဲ ဆိုေတာ့ သြားလွဴမယ့္ေနရာကလဲ ဒဂံုမွာျဖစ္ေနေတာ့ တိုလီ့အိမ္က အသင့္ေတာ္ ဆံုးပါ။ သြားလာစားရိတ္ေတြကိ္ု ရသမွ်ေလ်ာ့ေအာင္လုပ္ၾကည့္တဲ့သေဘာပါဘဲ။ ဒါေတာင္ အ၀တ္ေတြေရြးထုတ္ဖို႕ ကိုကားငွားသြားရပါတယ္။ တိုလီ့ အိမ္ကို အလြယ္ တကူ မရွာႏိုင္ပါဘူး၊ ကိုႀကီးေက်ာ္ ကေနခဲ့ဘူးလို႕သာ အဆင္ေျပပါေတာ့တယ္။ ဟိုေရာက္ေတာ့မွ တိုလီေလးနဲ႕အိမ္က သူ႕ညီမေတြ၊ အမေတြနဲ႕ မိဘေတြကလဲ၀ိုင္းကူေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ကေတာ့ ဘာညာ၊ ကိုႀကီးေက်ာ္၊ နႏၵနဲ႕ အသိႏွစ္ေယာက္ပါတယ္။ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ တိုလီနဲ႕ ၀ိုင္း ၀န္းလုပ္ေပးၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဖြဲ႕ရဲ႕လုပ္ကိုင္မႈေလးက တကယ္အားရစရာပါ။ အစီအစဥ္ေပါင္း မ်ားစြာကို လုပ္ေပးေနရလို႕ သတင္းေတြ အခ်က္အလက္ေတြ ေနာက္က်ရတာ ကိုေတာင္းပန္ပါတယ္။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact

ေျဖရွင္းခ်က္