နာဂစ္ သို႕မဟုတ္ ပန္းရိုင္း

ျပန္လာပါၿပီခင္ဗ်ာ.

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန အရေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း
အပ်က္အစီး အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ ေနျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ အဆိုးရြားဆံုး
ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္ကာ သြားေရး
လာေရးအနည္းငယ္ ပံုမွန္ ျပန္ျဖစ္ေနလာေပမယ့္ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့
လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသး ပါ ဘူး။ နာဂစ္မုန္တိုင္း ရန္ကုန္ကို
၀င္ေရာက္သြားခဲ့တဲ့ အေသးစိတ္နဲ႕ ခံစားရမႈမ်ားကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္ တင္
ျပပါမယ္။ လတ္တေလာမွာ ေတာ့ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ လူေတြထဲ က ထက္၀က္ ေက်ာ္ေလာက္
ဟာအကူအညီ ေတြ အမ်ား အျပား လိုအပ္ေနပါတယ္။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact