ငါက ငါက အာဒမ္ေပါ့
 နံရိုးေတြ တေခ်ာင္းၿပီး တေခ်ာင္း
 ထုတ္ၿပီးေပး ခဲ့ဘူးတယ္
 ပန္းသီးေတြ စားလိုက္ရတာလဲ
 မနဲေတာ့ ပါဘူးကြယ္။ ။ ။


 ငါက ရိုမီယိုေပါ့
 အဆိပ္ေတြ တခြက္ၿပီး တခြက္
 ေသာက္ရ ခဲ့ဘူးတယ္
 ေသခဲ့ရတာ လဲ
 မနဲေတာ့ ပါဘူးကြယ္။ ။ ။

 ငါက ကႏၵရာ တေကာင္ေပါ့
 အခ်စ္နဲ႕ တည ၿပီးတည
 ခြဲရ ခဲ့ဘူးတယ္
 ငိုခဲ့ တဲ့ ည ခုႏွစ္ရာလဲ
 မနဲေတာ့ ပါဘူးကြယ္။ ။ ။

 ငါက ဆီဆာေပါ့
 ကလီယိုပါထရာေတြ တေယာက္ၿပီး တေယာက္
 လာၿပီး လွည့္စားသြား ခဲ့ဘူးတယ္
 အသဲကြဲ ရံႈးႏွိမ့္ရတာလဲ
 မနဲေတာ့ ပါဘူးကြယ္။ ။ ။

 ငါက ငါဘဲေပါ့
 စိတ္ကူးေတြ တခုၿပီး တခု
 ယဥ္ခဲ့ လာရဘူးတယ္
 ဘာမွ ျဖစ္မလာတလဲ
 မနဲေတာ့ ပါဘူးကြယ္။ ။ ။

Comments

Popular Posts